Pogosta vprašanja, navodila - NTF - Univerza v Ljubljani

Arnes” https://moj.arnes.si/. Na spustnem seznamu organizacij izberite Univerza v Ljubljani in se prijavite z vašo identiteto.

Pogosta vprašanja, navodila - NTF - Univerza v Ljubljani - povezani

Arnes” https://moj.arnes.si/. Na spustnem seznamu organizacij izberite Univerza v Ljubljani in se prijavite z vašo identiteto.

zaradi premajhnega števila točk v primeru omejitve vpisa. ... fakultete, Pravne fakultete in Zdravstvene fakultete; v program Novinarstvo na Fakulteti za.

Banka Slovenije je Dinersu v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih ... Postopek za odvzem dovoljenja Dinersu je v Banki Slovenije zaključen.

Vljudno prosimo, če nam lahko pojasnite (razložite), kaj pomeni teh ... Če je DDV v celoti povračljiv (status: davčni zavezanec), ni upravičen strošek in se ...

Seveda pa ga pri urejanju statusa (prijava na Zavodu. RS za zaposlovanje, centru za socialno delo…) in podobnem starši še vedno lahko spremljate in mu v ...

28 сент. 2021 г. ... ZAPOSLITEV PRI VEČ DELODAJALCIH IN PRAVICE ... ZAPOSLITEV ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS in ... takoj). • Delodajalec napravi zapisnik o poškodbi.

1 сент. 2016 г. ... Združevanje Poštne banke Slovenije (PBS) z Novo KBM je eden strateško najpomembnejših projektov v okviru preoblikovanja Skupine Nove KBM.

COBISS.SI-ID). Konkretna šola je kupila 31 takšnih publikacij. V segmentu COBISS3/Zaloga v razredu Evidentiranje učnega gradiva bomo tak delovni zvezek ...

18 апр. 2020 г. ... O: V primeru, ko je delavec ob odločitvi o začasnem čakanju na delo upravičen do odsotnosti z dela na podlagi predpisov s področja socialnih ...

Mesečna Zoisova štipendija za študente znaša 140 EUR; za študente, ki se izobražujejo v tujini pa 280 EUR. Poleg osnovne Zoisove štipendije je možno ob ...

Kdaj je odprt referat in kje je? Referat se nahaja na sedežu fakultete v Novi Gorici, kot tudi v študijskem centru v Ljubljani. V referatu v Novi.

... se s PZ lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost ... življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko.

23 нояб. 2021 г. ... To je zbirka doslej znanih dejstev in raziskav o bolezni covid-19, ... v preventivne namene niti za manjše število ljudi, kaj šele za.

KPVIZ (35.člen): Višja sila, reševanje človeških življenj, nenadna krajša odsotnost drugega delavca (npr. 1 dan) in v primeru okvare naprav (35. člen KPVIZ) ...

1 июл. 2014 г. ... dobavlja iz vodovodnega omrežja sistema za oskrbo s pitno vodo, ... stenah ali na dnu posode bela obroba, ki ji pravimo tudi vodni kamen - v.

obstajajo tako naravni, kot tudi sintetični, slednji so brez primesi in imajo zato bolj poudarjene vpojne lastnosti. Surovine za sintezo zeolita dobimo iz ...

pridobljeno izobrazbo (gimnazijski maturant) ne dobim zaposlitve. ... V šolskem letu 2018/2019 sem se vpisala v program Ekonomski tehnik (V. stopnja).

Pogosta vprašanja in odgovori – PKP 5 (ZZUOOP). Vsebina. I. MESEČNI TEMELJNI DOHODEK .

Kontrolo elektronskih delilnikov preverja izvajalec delitve. Ti delilniki se ne umerjajo in ne overjajo. Merilniki toplote, ki služijo kot delilniki, ...

To morata spoštovati delavec (33. in 34. člen ZDR-1) kot tudi delodajalec (43. člen ZDR-1). ... Letni dopust (LD) pravica -> ZDR-1 (159. do 164. člena):.

5 апр. 2019 г. ... Služba za upravljanje projektov, tel: (01) 366 42 31, ... Kako narediti evidenco oddanih predlogov oziroma kje lahko vidim oddane.

Delavec dolžan opravljati delo na DM oziroma dela, ki so določena ... zahteva za odpravo kršitev, pritožba na svet zavoda, tožba, prijava na.

To sta spoštovati delavec (33. in 34. člen ZDR-1) kot tudi delodajalec (43. člen ZDR-1). ... Letni dopust (LD) pravica -> ZDR-1 (159. do 164. člena):.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela => Če razdalja od naslova, ... Kilometrina v višini 10 % bencina – 95 oktanov za vsak polni KM razdalje, ...

9. 3.6. Ali bi moral pomoč vračati, če prejmem mesečni temeljni dohodek za oktober, nato pa se zaposlim in zaprem s.p. pred koncem leta?

Študent druge stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev. ... Vpis na vzporedni študij (1. stopnja ali enoviti mag. program) ni mogoč po ...

14 окт. 2018 г. ... objavljenih na naših Facebook in Instagram profilih mömax Slovenija. Kodo za vrednostni popust v nakupnem koraku »Vaši podatki naročila« ...

Evidenčni oddelek, tel: (01) 366 42 60, faks: (01) 366 43 13, e-pošta: ... 1.3.2000 je bila vzpostavljena elektronska zemljiška knjiga na podlagi prenosa.

Iskanje stavbe, ki leži na nepremičnini tipa „zemljiška parcela“. ... 1.3.2000 je bila vzpostavljena elektronska zemljiška knjiga na podlagi prenosa.

3 мая 2017 г. ... Kaj združitev bank pomeni za komitente Nove KBM? S poslovno mrežo združene banke je ... kdaj je nakazovalcem potrebno javiti novo št. TRR?

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z ... Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ...

Gre za spremenjen virus gripe, s katerim ljudje v svetovnem merilu še nismo bili v stiku, ... Inkubacijska doba je 1 – 7 dni, običajno do 4 dni.

zagotovi pomembne rezultate, ki pomagajo pri ... Kako dolgo je stabilen pufer po odprtju viale? ... metodo kot je PCR testiranje. Rezultat je negativen.

Kako izmeriti razdalje med kraji, da bomo zaprosili za ustrezen prispevek za potne stroške? .......... 5. Kdaj bodo na voljo Youthpassi za ERASMUS+? .

2 апр. 2010 г. ... Oblikovanje preglednic in slik. 3. 2.4.7. Enačbe in formule. 4. 2.4.8. Sprotni naslov. 4. 2.4.9. Opombe pod črto.

Glavno mesto: Ljubljana ... Kongresni trg je eden izmed osrednjih trgov v Ljubljani, ... Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Boris Jesih. G R A F I K A. VISOKI TISK, PLOSKI TISK. Ljubljana, december 2019. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta ...

namen je uporabljena posebna oblika regresijske analize, t. j. model probit. ... Za osnovo vzamem storitvene garancije (angl. the reference group).

Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov na področju nadomestnega izpolnjevanja kvote . ... odstotna invalidska kvota.

Andrej MLAKAR, u.d.i.a. A-0368 h. TLORIS SREDNJE PLOŠČADI. Tatjana Mahovič udia. +0,18. 0.32. 1.054*. 3 May. NOVA KAMNITA OBLOGA ZIDU - ŽGAN TONALIT.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.