Pregled aktivnosti Arnesa v letu 2016

Vključenost Arnesa v ta evropska prizadevanja določa dolgoročne cilje, ... oblaku s storitvami: Arnes Splet, Arnes e-Pošta/Webmail, Arnes Spam filter, ...

Pregled aktivnosti Arnesa v letu 2016 - povezani

Vključenost Arnesa v ta evropska prizadevanja določa dolgoročne cilje, ... oblaku s storitvami: Arnes Splet, Arnes e-Pošta/Webmail, Arnes Spam filter, ...

5 февр. 2019 г. ... za doseganje tega cilja. Vključenost Arnesa v ta evropska prizadevanja določa dolgoročne cilje, ki jih ima Arnes. Le-ti so:.

interneta v Sloveniji. Arnes je zaradi potreb po izmenjavi prometa med omrežjem ARNES in komercialnimi ponudniki interneta v Sloveniji februarja 1994 v ...

9 янв. 2016 г. ... Veliki Nabojs (2313 m), Italija x Vrh se nahaja severno od mogočne stene Viša. Na markantnem vrhu stoji križ kot na dlani pa imamo Montaževo ...

negujejo svoj jezik in pisavo, ter maternih jezikov migrantov. Natančnega števila o tem, koliko ljudem je ta hip slovenščina materni jezik, ni, so le.

ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE. OPIS. VEČGENERACIJSKI CENTER VELENJE - PLANET GENERACIJ: Počitniški most in organizirano občasno varstvo otrok.

razvoj rekreacije in turizma na območju občine Lovrenc na Pohorju. Na podlagi pregleda dosedanjih raziskav in sodobnih smernic tujih avtorjev smo oblikovali ...

6 янв. 2018 г. ... TOZD Proizvodnja Škofja Loka. Planinske izlete v letu 2018 bo vodil planinski vodnik Matjaž Peternelj, pomočnik na izletih pa bo Franci.

12 янв. 2019 г. ... e-pošta: [email protected] spletni naslov:www.pd-skofjaloka. ... Poti na Lubnik so primerne za vse obiskovalce in v vsakem letnem času.

8 янв. 2017 г. ... je razgledna gora nad Bovcem, znana pa je kot gora z največ umetno narejenimi rovi v Sloveniji med 1. svetovno vojno.

9 янв. 2021 г. ... PD Logatec je v letu 2016 pod Srnjakom odprlo razgledno ploščad, s katere se nam v lepem dnevu nudi čudovit razgled na Logatec,.

12 янв. 2019 г. ... Travnikova dolina, Plaski Vogel (2348 m). • Greben z vrhovi Planja, Travnik in Plaski Vogel ločujejo zložna.

po planinskih poteh iz več smeri, iz Kočevja porabimo okoli 1 uro hoje, z avtom do ... pohod po Roški ... SLOVENIJA KOLESARI. PO STKP V ENEM DNEVU.

10 янв. 2015 г. ... blegoška koča, ki jo oskrbuje Planinsko društvo Škofja Loka. ... Intersport, www.intersport.si; popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta ...

Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) je neprofitni zavod, ki izvaja dejavnosti psihosocialnega in pravnega svetovanja, neformalnega izobraz evanja in ...

učenci preizkusijo najrazličnejša glasbila: djembe, cascas, deževne palice, tibetanske posode, gong, hang, didgeridoo … 139€. Šole, vključene v Slovensko ...

Zbornica – Zveza namerava ob tej priložnosti: • proslaviti prispevek izvajalcev zdravstvene in babiške nege k izboljšanju zdravja prebivalcev,.

1 сент. 2021 г. ... Vse zbrane aktivnosti so primerne za mlade prostovoljce do 30. leta starosti. ... PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KLEPETALNICA ZA PRISELJENCE.

Gozd Martuljek (750 m) - ferata. Hvadnik. Gozd Martuljek - Zgornji. Martuljkovi slapovi in nazaj. Peter Poje,. Tone Ožbold.

Italijanska vojska je pri Orleku napadla Kraški bataljon Soškega odreda. ... Prva četa Belokranjskega bataljona VzhodnodolenJBkega odreda se je pri.

ne so si sledile z manj{imi presledki `e od za~etka meseca, ... @e od za~etka avgusta 2005 so bili pretoki ve~ji kot obi- ... These rep-.

Decembra je prevladovalo oblačno vreme ... februarju, ko je bilo Bohinjsko jezero tudi zamrznjeno. ... 4200 mm, Breginjske gore do 4100 mm, Krnsko.

Graf 7: Pretoki rek v juniju, juliju in avgustu 2003 so le redko narasli. Graph 7: River discharges in June, July and August 2003 only rarely increased.

Na ve~ini rek so bili pretoki najmanj{i avgusta in septembra (graf 3 in pre- glednica 1). V povpre~ju so bili najmanj{i pre- toki 23 odstotkov manj{i kot v ...

Thinking Day, #WTD2016) praznujemo povezani z ostalimi skavti. Letos imamo s prevodom (zahvala za prizadevno delo gre Maruši Kuk) WAGGGS-ovega dokumenta ...

Cikovt. Turdus philomelos. 2. 319. 321. 1. Carar. Turdus viscivorus. 1. 3. 4. Sivi muhar. Muscicapa striata. 9. 67. 76. 2. Taščica. Erithacus rubecula. 3750.

aktivnosti, ki so jih izvajali v ... občani imamo enkrat v letu možnost oddaje e-odpadkov na mobilni e-zbiralnici. ... Projekti so kot celoletne.

years), D3−krave nad 5 let/Cows (>5 year). ... Slika 2: Struktura zaklanega goveda po kategorijah za celoten zakol. (a) in ocenjeno govedo (b), ...

14 февр. 2018 г. ... Slovenija telefon: 01 478 89 50 http://www.avp-rs.si. ANALIZA IN PREGLED STANJA VARNOSTI V CESTNEM. PROMETU ZA LETO 2017.

6. egzotične životinje→ papiga nimfa, hrčak, afrički tvor. 3. 7. domaće životinje (poni). 1. 8. ranjeni psi prevezeni na VEF ( SUZA). 41. Nadzor udomljenja.

23 дек. 2016 г. ... Uspešen nagradni natečaj Odkrij svoj talent! Na Zavodu smo v okviru projekta Razvoj storitev. VKO ter v sodelovanju s Centrom za poklicno.

[email protected] Skupnost visjih strokovnih sol Republike Slovenije. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič [email protected]

... da zaradi večanja prostorov na enoti Mavrica (zasteklitev balkona), ... pacienti pa so o časovnih rokih, koliko časa lahko/morajo po ZDZdr ostati na ...

Onesnaženost zraka z dušikovim dioksidom je najvecja na merilnih mestih ... Na spletni strani ARSO so objavljena tudi druga porocila o dodatnih meritvah.

Predavalnice na sedežu UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper), na Kettejevi 1 v Kopru in na Muzejskem trgu 7 v Kopru. OZNAKA. OPIS PREDAVALNICE. LOKACIJA.

10 мар. 2016 г. ... 40 Marku Alaufu ob upokojitvi ... uspešno opravljanje vseh zahtevnih nalog je potrebno timsko in par- ... Ni potrebno izgubljati besed,.

Sekom grafika, d.o.o., Podjunska ulica 17, 1000 Ljubljana ... 17. Arheološka izkopavanja rimskega naselja na Ižišču v Ivancih. Branko Kerman.

Uključujući, Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. godine, Pekinška pravila i Havajska pravila, te Europska pravila za.

Gorjansko, Hruševica, Ivanji Grad, Klanec pri Komnu, Klariči, Kobdilj, ... Vreme, Famlje, Goriče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče - Pared, ...

24 дек. 2019 г. ... delovna mesta, kot npr. za natakarje, kuharje, ... objavljena prosta delovna mesta. ... d.d., koncern Kolektor, Spar Slovenija d.o.o.,.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.