Opredelite pojem diglosija

Diglosija in bilingvizem sta ekstremni stanji, realnost jezika je nekje vmes. 4. Opredelite pojem interferenca. = vnašanje.

Opredelite pojem diglosija - povezani

Diglosija in bilingvizem sta ekstremni stanji, realnost jezika je nekje vmes. 4. Opredelite pojem interferenca. = vnašanje.

Razlaga – argument. Prvi poudarek glede razlage je preprost: razlaga ni samo kratka opredeli- tev trditve ali pojma, razlaga je oblikovanje strukture.

nuje perzijska država in otok Evboja . Zelo zgovoren primer za geografski pomen besede polis je Makedonija . Tako je delfsko preročišče svetovalo ma.

1) Kaj označuje pojem konvergence? Kašne spremembe na pdoročju komuniciranja prinašajo nove tehnologije? Dickson je označil pojem v 4ih dimenzijah:.

To sta sanje o človeškem blatu in jajcu. »Kdor sanja o dreku, posebno če je vanj stopi, bo kmalu prešteval denar,« se glasi neka naša kmečka misel.

26 мар. 2005 г. ... Spoznanje, ki ga prejmemo od narave, ne obstaja onkraj ... Data, android v filmu Prvi Stik iz filmske serije Zvezdne steze, pooseblja.

Typická modrá barva vznikla tak, že hospodáři přidávali do vápna takzva nou šmolku. Šedá barva na podezdívce vznikla, když se do vápna přidaly saze:.

še davek tradiciji, po kateri naj bi bila lirska pesem predvsem pčta. Nasprotno je nemški izraz "Gedicht" sicer razmeroma star, vendar že od vsega začetka ...

Redkokateri pojem je bil v novejši slovenski literarni vedi deležen toliko različnih razumevanj, ... ni zgodovinar, v svojem predavanju v Berlinu 10. septem.

temeljna vprašanja filozofije imenuje: Resnično – Dobro – Lepo. Platonova spoznavna teorija, nauk o pogojih, bistvu in mejah spoznanja, pri čemer gre za ...

Pismenstvo je pojem za začetke slovenske književnosti v srednjem veku. Zajema vsa ohranjena besedila tega časa, ki so maloštevilna, poleg tega so skoraj vsa ...

KONFORMNOST: Pomeni normalno vedenje, to je nasprotno od odklonskega. Pomeni, da se ravnamo v skladu z družbenimi pričakovanji in zahtevami, ...

5). Pojem elektronsko poslovanje izhaja iz angleškega izraza »electronic ... poslovalnicah tudi črte zasebnosti niso odvrnile radovednih pogledov za hrbtom.

pisalo je, da karkoli že pomeni kaznivo dejanje »nepooblaščenega dostopa« do informacijskega sistema, temu samo kršitev splošnih pogojev uporabe spletnega.

nava pod naslovoma Dravska in Mislinjska dolina le dno doline. V drugi objavi. (1954) pa mu ime Zgornjesavska dolina (imenovano tudi Jeseniška, Podkorenska.

Kibernetsko (spletno in mobilno) nadlegovanje se nanaša na nadlegovanje in ustrahovanje drugih oseb z uporabo novih elektronskih tehnologij, ...

RAZLAGA PRAVNIH AKTOV. 1. Pojem in vrste razlage. 2. če želimo pravne akte uporabljati, moramo razumeti njihovo vsebino, pomen in namen. To.

lahko odpre pot, ki bo vodila iz žrtve v podaritev. ... roško in učiteljsko poklicanostjo, edino lahko spodbuja k celostni rasti drugih (Ma-.

PRAVNI VIRI GOSPODARSKEGA PRAVA. 1. Pojem pravnega vira. 1. razlikujemo materialne in formalne vir prava,. 2. med materialne vire prava šteje vse družbene ...

Raziskava trga je temelj trženja podjetja. Z raziskavo trga si pridobi podjetje podatke od tržnih razmerah, o konkurenci, navadah potrošnikov …

hipoteza in sankcija v enem členu, dispozicija pa je v drugem členu ... KZ (Opravljanje): “Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega življenja.

po izbiri; ali 10-dnevni oddih v turističnem objektu Krone v Moravskih Toplicah ... Vesoljska ladja Voyager 16.25 Obalna ... k e 1 5 -°° Muppet TV: Tony Ben.

etika = nravoslovje. •. Je vrednostni usmerjevalec, oblikovalec in določevalec individualne zavesti, katere nosilec in “ subjekt” je človekova osebnost.

(delitev dela, družbena dejstva, pojem normalnega, anomija, kolektivna zavest). Emile Durkheim (1858 - 1917) - francoski teoretik, profesor filozofije;.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.