VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA ...

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od ...

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA ... - povezani

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od ...

Izjavljam, da vlaganja, za katera uveljavljam olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, niso sofinancirana iz proračuna ...

sorodstveno razmerje. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki, navedeni pod točko 1 in. 2, resnični, točni in popolni.

DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA ... Če ste zgoraj obkrožili pravico do Subvencije vrtca, spodaj obkrožite ustrezno zahtevo: ... subvencijo najemnine…).

NARAVI IN DRUGIH NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI. Spodaj podpisani/a ... A) subvencionirane šole v naravi (kraj, datum izvedbe): ... K vlogi prilagam (obkrožite):.

ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE ... Ali je katera izmed oseb zaposlena v drugi državi, prejema nadomestilo za brezposelnost v drugi državi ali dodatek za.

dodatek, ali potrdilo dijaškega ali študentskega doma o nesubvencioniranem bivanju ali fotokopijo najemne pogodbe oziroma.

ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE priimek in ime ... Če oseba pri državni štipendiji uveljavlja dodatek za izobraževanje zunaj kraja stalnega prebivališča, ...

priimek in ime rejenca, če uveljavljate subvencijo vrtca za rejenca priimek in ime osebe ali oseb, ki ne prebiva/-jo v Sloveniji.

Denarno socialno pomoč (v poglavju III. izpolnite samo točke a), b), g), h), i), j), l), m), n), p), r), s) in š)). Varstveni dodatek (v poglavju III.

Če ste vi oziroma vaša družina upravičeni do otroškega dodatka ali državne štipendije vloga za subvencijo malice oziroma kosila ni potrebna. Šola v tem.

po naslednjem vrstnem redu: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija. Če vlagatelj uveljavlja navedene prejemke v ...

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV številka transakcijskega računa priimek in ime ... Subvencijo malice (izpolnite tudi točko III.g)).

Subvencijo malice (v poglavju III. izpolnite samo točko f) - če želite uveljavljati tudi druga dejstva in okoliščine). Subvencijo kosila (v poglavju III.

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV priimek in ime. I. PODATKI O OSEBAH, ... Subvencijo malice (v poglavju III. izpolnite tudi točko g)).

ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE priimek in ime dijaka oz. študenta priimek in ime ... Ali so na centru za socialno delo sproženi postopki glede nasilja v družini?

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA ... Če ste zgoraj obkrožili pravico do Subvencije vrtca, spodaj obkrožite ... subvencijo najemnine…).

VLOGA za uveljavljanje pravice do osebne asistence ... vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje,.

Na podlagi Sklepa o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih MO Koper (600-14/2011 z dne 20.9.2012), ki ga je izdala MO Koper 30.

Ali prvič uveljavljate državno štipendijo za program, ki ste ga navedli pod ... III.f) izpolnite, če uveljavljate subvencijo vrtca, malice ali kosila in ...

16 дек. 2020 г. ... davčno leto 2020 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta: Če znaša neto mesečna. Znaša dohodnina v eurih.

vata, gaza, levkoplast ipd.), ortotična in protetična sredstva, očesni in slušni pripomočki, ortopedska obutev, invalidski vozički ter sanitarne in druge ...

... cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče-Slivnica določa: » Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca lahko vrtec s.

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2007. Stopnje dohodnine za davčno leto 2007. Če znaša neto letna davčna osnova v €. Znaša dohodnina v €.

Zneski olajšav in lestvica za odmero dohodnine ne bodo več objavljeni v obliki podzakonskega akta, zato je FURS pripravil priloženo obvesti.

Kotne tabele – Grafi kotnih funkcij – Obratne kotne funkcije. 15.1 Posebne funkcije ... argumenta) limitirajo h kakšni vrednosti r, in je ta vrednost.

20 окт. 2015 г. ... ... po faksu na številko 01 475 30 15 ali na e-naslov: [email protected] ... družinski pavšal, saj je zavezanec za RTV-prispevek že: ...

Ivan CANKAR: KOSTANJ POSEBNE SORTE. 1. O AVTORJU. Ivan Cankar se je rodil 10. maja leta 1876 v kmečko družino na Vrhniki. V družini je bilo osem otrok.

Posebne uzance o građenju (NN 137/2021). • Čl. 12. ZOO – „automatska” primjena Uzanci (PUG), ako se ugovorom ne isključi. • Čl. 219.

O AVTORJU: Ivan Cankar. SLIKA: “Cankarjeva kocka”. DELA. KOSTANJ POSEBNE SORTE. OBNOVA ... V samotni naravi daleč od ljudi je živel kostanj.

ITALIJA. Pristojni organ: MINISTERO DELLA SALUTE. DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE. SANITARIA. Ufficio VIII. Via Giorgio Ribotta, 5. I - 00144 Roma.

Reševalni prevozi, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja. Reševalni prevoz ni pravica iz obveznega zavarovanja, če gre za reševalni prevoz:.

20 мая 2019 г. ... Primer opombe za ukrep EK: »na bloku ID 123456, na GERK-PID 654321 bo na 47 ... Da bi prijavljen »načrt pridelave« odražal stanje na terenu, ...

Informacijska pismenost na visokošolskih zavodih v Sloveniji. 5. Usmeritve za razvoj informacijske ... University of Wisconsin – Parkside, Wisconsin.

Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki ... navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (na primer iz posebej.

Silikonski polirnik kolo 22mm, svetlo siv 100 kos. 54,70 € + ddv. Koda. Opis. Cena. 2040000. Ščetka s kozjo dlako (12 kos) 14,30 € + ddv.

25 июл. 2014 г. ... Hladilna tekočina iz koncentrata Alycol Cool se lahko brez omejitev meša skupaj z drugimi antifrizi, če je njihova.

31 авг. 2020 г. ... 006-12249 3M ESPE. CLINPRO WHITE. VARNISH MINT. 50 x 0,5 ml ... POLIRNA PASTA NUPRO. 340 g mint ... POLIRNA PASTA DEPURAL NEO. 75 g mint.

POLIRNA PASTA LUNOS® ... Dvokomponentni sistem, optimiziran za dentin in sklenino. ... Steklo. Okvir. Slika se odraža neposredno na površini stekla,.

15 дек. 2020 г. ... Klobučevinast polirni kolut. Renfert Polish all-in-one, 10 g št. art. 510 0000. Renfert Polish ZrO2, 10 g št. art. 510 1000.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.