Katalog informacij javnega značaja

http://ostb.splet.arnes.si/files/2014/06/Katalog-informacij- javnega-značaja_2018.pdf. Druge oblike kataloga. Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

Katalog informacij javnega značaja - povezani

Peter Habjan, univ.dipl.inž.arh. e-pošta: [email protected] telefon: 01/522 85 50 telefaks: 01/522 21 90 pomočnik gen. dir. UKCL za informatiko:.

19 мар. 2021 г. ... http://www.zlu.si. Druge oblike kataloga. Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak dan v času uradnih ur.

16 мар. 2020 г. ... Vrtec Andersen vzgojno-izobraževalni zavod izvaja javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok. Poslanstvo.

1 мар. 2021 г. ... e-pošta: [email protected] , telefon:01/300 72 50. II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU. SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO.

Dom upokojencev Ptuj je javni socialno-varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ...

1 июн. 2020 г. ... matična številka: 5052998000 davčna številka: 81509561 podračun: 0132 9603 0354 846 UJP Ljubljana. Šifra dejavnosti: 59.140 Kultura.

http://ostb.splet.arnes.si/files/2014/06/Katalog-informacij- javnega-značaja_2018.pdf. Druge oblike kataloga. Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

18 нояб. 2014 г. ... o zamenjava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, o odjava motornih in priklopnih vozil, o izdaja preizkusnih tablic ter ...

26 окт. 2021 г. ... Leonarda Lunder, dr. med., spec. psihiatrije telefon: 03 5 434 448 e-naslov: [email protected]

Maribor (krajše MTC Fontana). Odgovorna uradna oseba. Zvonko Novina, direktor. Datum prve objave kataloga. 24. 5. 2021 www.fontana.si (v rubriki "Osnovni ...

30 авг. 2012 г. ... Naziv organa, ki je katalog izdal: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike. Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana (skrajšano ...

13 янв. 2020 г. ... Naziv organa: Zdravstveni dom Celje. Odgovorna uradna oseba za sprejem kataloga informacij javnega značaja: mag. Alenka Obrul, direktor.

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ... Ljubislava Škibin dr.med., spec.med.dela, prometa in športa ... medicina dela, prometa in športa,.

15 мая 2021 г. ... ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS. SEŽANA , KOSOVELOVA ULICA 1C, 6210 SEŽANA. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. ... ZD LJUBLJANA – ŠENTVID, Ob zdravstvenemu domu 1, Ljubljana.

2310 Slovenska Bistrica. Tel.: +386 (0)2 8055-400. Faks: +386 (0)2 8055-410. E-pošta: [email protected] Splet: www.komunala-slb.si.

Javni zavod Zdravstveni dom Idrija je, na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. ... policija, zavarovalnice ...).

27 янв. 2021 г. ... http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336 Zakon o varstvu osebnih podatkov je objavljen na strani:.

za posredovanje informacij javnega značaja ... Vodja marketinga in komunikacije Monika Bukovec [email protected] 2 č. Kontaktni podatki uradne osebe ...

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Rožna dolina, Cesta IX/6 ... Naziv in naslov organizacijske enote, kontaktni podatki in uradne ure:.

Fakulteta za logistiko kot članica Univerze v Mariboru lahko opravlja tudi izobraževalne, raziskovalne, strokovne, razvojne in svetovalne ter umetniške.

8 янв. 2018 г. ... Jana Pezdirc, dr.dent.med. [email protected] 01/8939 063. Nujna medicinska pomoč asist. Polona Vidič Hudobivnik,.

Družba Arriva Dolenjska in Primorska je del Skupine Arriva Slovenija, ... https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1576/odlok-o- ...

NEVELJSKA POT 26, 1240 KAMNIK ... Dom starejših občanov Kamnik ( v nadaljevanju dom) je javni ... Sabina Ravnikar, socialna delavka tel.01/839- 15-18;.

Zdravstveni dom Velenje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom ... email: [email protected] Janja Ocepek, dipl. m. s..

Zdravstveni dom Velenje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ... Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. ... Mail: [email protected]

e-pošta: [email protected] Odgovorna oseba: Bo Erik Stig Karlsson, direktor. Datum prve objave kataloga: 30.03.2017. Datum zadnje objave kataloga:.

15 мая 2018 г. ... Saša Mohorko, ZRSZZ OS Sevnica, predstavnik lokalnih razvojnih partnerjev. Mag. Nataša Šerbec, predstavnica zaposlenih na RRA Posavje,.

30 сент. 2020 г. ... Ustanovitveni akt: Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi ...

1 апр. 2022 г. ... Kontaktna oseba: Dominik Dukarić. E-pošta: Dominik. ... Kontaktna oseba: Andrej Trobentar. E-pošta: Andrej. [email protected]

1 мар. 2021 г. ... Pravilnih o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih.

1 февр. 2021 г. ... Ustava republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1. • Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1).

18 февр. 2021 г. ... Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000. Ljubljana, TRR pri banki: 2900 0000 1910 ... Vrtec Pobrežje Maribor, Ulica IVX. Divizije.

Pomočnica dir.za ZN: Klara Peternelj dipl.med.sestra. Telefon: (05) 73 11 407, (051) 666 422. E-pošta: [email protected] Reg. podatki:.

Maja Vargazon b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja. Ime in priimek pristojne osebe: Irena Sivka Horvat.

29 окт. 2019 г. ... 2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu. Telefon dislociranega oddelka šole in vrtca: 02 671 00 01. Elektronski naslov: [email protected]

Ustava republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1 ... http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5812.

E-pošta: [email protected] Pomočnik direktorja za zdravstveno nego. Gašper Orehek, dipl. zdr. Telefon (01) 72 45 218.

KOMUNALA VITANJE, javno podjetje, d.o.o.. Odgovorna uradna oseba za katalog: direktor: Peter Mauc. Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: ...

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ... E-pošta: [email protected] ... Domžale, ki je bil sprejet s strni Občine Domžale dne 03. 06.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.