ZAKON o oglašavanju

sponzorstvo, televizijska ili radijska prodaja i plasiranje proizvoda. ... elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete, kao i drugih.

ZAKON o oglašavanju - povezani

sponzorstvo, televizijska ili radijska prodaja i plasiranje proizvoda. ... elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete, kao i drugih.

OGLASI HALO KRAGUJEVAC. Deklaracija za pravna lica. (nalog za objavljivanje oglasa). PROIZVOĐAČ OGLASNE RUBRIKE. Poslovno ime: Agencija za reklamu ...

Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018. Olimpijska povelja, pravilo 40. U skladu sa stavkom 3. pravila 40. Olimpijske povelje, niti jedan sportaš/natjecatelj ...

4.2 Sila, masa i ubrzanje – drugi Newtonov zakon. Rezultanta sila različita od nule: FR = ΣFi ≠ 0 uzrokuje ubrzanje tijela, ako gibanje nije spriječeno.

alkohola. I. Zakon o gostinstvu. V. Zakon o varnosti cestnega prometa ... času, ki mora biti prijavljen za gostinstvo pristojnem organu.

6 апр. 2020 г. ... ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU = 3. NEWTONOV ZAKON ... 3. V zvezek nariši in zapiši: Preučimo učinke dveh teles, ki delujeta drugo na drugo.

avtocestnega omrežja v določenem časovnem okviru. Poleg naštetega v Avstriji cestninijo tudi posebne odseke, kot so gorski prelazi, daljši tuneli in drugi ...

portalu dijaškega doma: www.dic.si. Pri vzgojnem delu z dijaki v ospredje postavljamo socialnoodnosni pristop, s katerim uresničujemo idejo inkluzivne ...

O VINU. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Sadržaj Zakona ... 17) Vinarski registar je baza podataka o proizvođačima vina, vinarijama i drugim.

ZAKON O STANOVANJU ... Stanom, u smislu ovog zakona, smatra se jedna ili više prostorija ... O zakupu stana zaključuje se ugovor između vlasnika stana, ...

ZAKON O VINU. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se proizvodnja i promet grožđa za proizvodnju vina, proizvodnja i.

(1) Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere ... posledice zunajzakonska skupnost, razen če ta zakon določa drugače.

23 мар. 2011 г. ... ZAKON O POLICIJI. 1. TEMELJNE ODREDBE lanak 1. (1) Ovaj Zakon ure uje osnove organizacije policije i specifi nosti radnopravnog položaja.

(3) Minister podrobneje predpiše vrste in obseg nalog, ki se izvajajo v okviru javne ... Blejsko jezero, 3. Bohinjsko jezero, 4. Cerkniško jezero, 5.

OHMOV ZAKON. 7. teden pouka na daljavo. OŠ Miroslava Vilharja ... GRAF ZA UPORNIK. Ohmov zakon velja za upornik, za žarnico pa ne velja.

38. vinjeta je nalepka, ki v primeru predpisane namestitve na vozilo, ... nad prvo osjo in preverjanje tlaka v pnevmatikah glede na tip vozila cestninskega ...

priznale tudi vse v francoskem ~asu izvr{ene razveze in lo~itve zakonov. Zahteve za lo~itev zakona, ki so bile {ele pred sodi{~em, pa naj bi obravnavali v ...

Trgovina na veliko, u smislu ovoga Zakona je i kupnja i prodaja robe na inozemnom ... pravila o podrijetlu robe moraju se temeljiti na potvrdnom odreenju ...

ZAKON. O POLICIJI. ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011 i 64/2015). I OSNOVNE ODREDBE. Delokrug policije.

Táto definícia sa volá Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu. Tento zákon objavil v ... nemecký fyzik Georg Simon Ohm, podľa ktorého je zákon pomenovaný.

Splòšni gravitacíjski zákon (tudi Newtonov gravitacijski zakon ali zakon težnosti) pojasnjuje, da gravitacijska sila pojema z razdaljo.

BOYLOV ZAKON, Gorazd Planinšič. Namen vaje. Namen vaje je eksperimentalna potrditev (predstavitev) Boylovega zakona. Izbrani količini zraka bomo spreminjali ...

prometa, zagotavljanju informacij o prometu, stanju cest in razmerah na cestah, ... poškodovanih ali pokvarjenih vozil na javnih cestah, in na dan oddaje ...

Vzajemnost. 3. člen. Pogoj vzajemnosti se ugotavlja po tem zakonu vedno, ko tujec pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji ne ...

ktorá predstavuje Boyleov-Mariottov zákon. Pre závislosť tlaku plynu od jeho objemu (. ( ). p f V. = ) z tejto rovnice vyplýva:.

(1) Republika Slovenija daje soglasje in poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, ...

Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: ZUPJS), ... sredstev (avtomatično podaljšanje pravice), hkrati pa CSD-je v veliki ...

MOOROV ZAKON. Zmogljivosti računalnikov se podvojijo vsakih 18 mesecev. PROCESOR. Procésor ali centrálno procésna enôta (CPE) je osrednji del računalnika, ...

13. objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi ...

Hookov zakon pravi, da je raztezek vzmeti v prožnem območju premo sorazmeren s silo, ki jo napenja. F = k × x. F…….sila k…….koeficient prožnosti.

S 1. junijem 2018 je v veljavo stopil Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 - popr.), ki v celoti nadomešča dosedanji slovenski Zakon o ...

Члан 1. Ослобађају се од извршења 25% изречене казне затвора лица правноснажно осуђена за кривична дела која су прописана законима Републике.

3) "Trasat" lice na koje se vuče menica, koje treba da plati meničnu sumu. ... 10) "Regres" je obeštećenje imaoca menice u slučaju kada menica nije plaćena ...

33) plotkinja jeste priplodna domaća životinja ženskog pola čija se priplodna ... Priplodna živina potiče od jaja čistih rasa i dedovskih matičnih jata.

o progla{ewu Zakona o za{titi od po`ara. Progla{ava se Zakon o za{titi od po`ara, koji je do- ... obavqa trgovina povr{ine preko 3500 m², u objektima ko-.

Ugotovi, da velja za prožno vzmet Hookov zakon in določi koeficient vzmeti. Potrebščine: stojalo. vzmet ali gumijasta vrvica. merilo.

nad radom vještaka, vršenje nadzora nad poslovima vještačenja od pravnih lica, vođenje imenika vještaka, kao i druga pitanja od značaja za rad vještaka.

obavlja prva prodaja ribe i drugih morskih organizama prvom kupcu na veliko ili malo,. 12. odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova je ovlaštenik ...

(1) Ta zakon ureja pravice potrošnikov in potrošnic (v nadaljnjem besedilu: ... odstavkom 11. člena Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi ...

ZAKON. Fizika 2 Doc.dr.sc. R.Jurdana-Šepić. Charles Augustin Coulomb ... Coulombov zakon - otkriće. Otkriće ... Coulombov zakon - vrijedi za točkaste naboje ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.