ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZAVODA OS GRM so - Osnovna šola Grm

so: Anton Dragan, Peter Kostrevc in Miha Vrbinc. Trije predstavniki star5ev so: Nataia Filip,. Mirjana Martinovid in Marko Zupandid.

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA ZAVODA OS GRM so - Osnovna šola Grm - povezani

so: Anton Dragan, Peter Kostrevc in Miha Vrbinc. Trije predstavniki star5ev so: Nataia Filip,. Mirjana Martinovid in Marko Zupandid.

e-pošta [email protected] domate. Dnevni red je dan na glasovanje. Sklep 1/1: Sprejet je naslednji dnevni red: 1. Konstituiranje sveta staršev za ...

e-pošta. (01) 724 00 81. WWW.OS-domzale.si [email protected]. Datum: 21. 10. 2019. Št. zadeve: 013-1/2019/3. ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ...

Ostali prisotni: Erika Melihen, Vanja Zuljan, Sandra Donoša. Predsednica sveta šole je ugotovila, da je na seji prisotnih 8 od 11 članov, zato je svet.

nadstropje C1 - 02) v hibridni obliki - v živo in prek zoom srečanja. ... Osnovna šola Koper je ena redkih, ki izvaja hibridni pouk (izvajanje pouka v ...

OSNOVNE ŠOLE MIREN. 5291 MIREN. ZAPISNIK. 1. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v četrtek, 4. 2. 2021, ob 17.00 uri v avli OŠ. Miren. Prisotni člani:.

SVET ZAVODA. OSNOVNE ŠOLE MIREN. 5291 MIREN. ZAPISNIK. 3. seje Sveta zavoda OŠ Miren, ki je bila v ponedeljek, 17. 5. 2021, ob 18.00 uri v avli OŠ. Miren.

e-pošta: [email protected] http://www.os-kobarid.si. Datum: 16.12.2021. Številka: 900-4/2021-23. Z A P I S N I K. 40. redne seje Sveta zavoda z dne, ...

Predoslje 17a, 4000 Kranj. N. AD. 2. Potrditev dnevnega reda. Predsednica Sveta zavoda ga. Anita Vrtač Pičman je predlagala spremembo dnevnega reda.

zavoda: Anita Pičman Vrtač, Polona Zelnik, Romana Boncelj, Zmago Flerin, Uroš Logar. Ravnateljica pove, da bo sejo vodila do izvolitve novega predsednika ...

Št.: 152/2017. Datum: 10. 5. 2017. ZAPISNIK 2. seje SVETA ZAVODA VRTCEV BREZOVICA, ki je potekala v prostorih vrtca Vnanje Gorice, Nova pot 9, Vnanje Gorice.

[email protected]. PR. Predoslje 17a, 4000 Kranj. M. Evid. številka: 900-2/2021/33. Datum: 27. 5. 2021. ZAPISNIK. 7. seje Sveta zavoda OŠ ...

predstavniki Mestne občine Kranj: Jakob Klofutar, Vlasta Sagadin, Janez Tavčar predstavniki sveta staršev: Robert Zlatanov, Edin Jogić.

Šukljan in Suzana Majer) v. d. ravnateljice Renata Jenko, sindikalna zaupnica Nada Đukić in poslovna sekretarka Sara Valenčič kot zapisnikar. Dnevni red:.

Nataša Durjava – ravnateljica Vrtca Tržič, Tatjana Blaži – pomočnica ravnateljice Vrtca Tržič, Rok Zupan – računovodja Vrtca Tržič.

Odsotni so bili 4 člani Sveta zavoda: Ana Poljak, Barbara Švagelj, Jožef Vidali, Suzana Majer. Seje so se udeležile tudi ravnateljica Željka Ličan Adamčič, ...

Do novo izvoljenega predsednika sveta bo sejo vodila ga. Simšič, ... kvadraturo kuhinje v enoti vrtca v odnosu na kvadraturo cele enote).

Odsotno: 5 članov sveta (odsotnost so opravičili). Seznam prisotnosti je v prilogi originala zapisnika. Predsednica Sveta zavoda, gospa Tanja Oblak, ...

Čas in kraj seje: 3. 6. 2019 ob 17.30, v zbornici matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Prisotni: Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina ...

2019 ob 17.00, v zbornici matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri. Ljubljani. Prisotni: Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina, Tadeja Pirc, ...

Ga. ravnateljica je povedala, da je bila otvoritev prizidka za šolo pomemben dogodek in da se zahvaljuje vsem, ki so se ga udeležili.

Srednja Bistrica, 28. 5. 2020. Številka: 900-2/2020/1. ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ZAVODA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA, ki je bila 27. 5.

Ostali: Gorazd Renko, direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode, Nejc Smole, župan občine. Medvode. Dnevni red: 1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev ...

8. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v torek, 07.03.2017 ob ... JAVNI ZAVOD RATITOVEC ... (čistoča v dvorani - slabo vreme) (2018).

1 мар. 2012 г. ... Zapisnik 2. seje Sveta zavoda OS Franceta Bevka Tolmin, ki je bila v sredo, 29. 2. 2012, ob 18. uri. PRISOTNI: člani Boris Velikonja, ...

8 дек. 2021 г. ... hibridni pouk, realizacija LDN 2021/2022; redni/izredni inšpekcijski nadzori; predlog odpisa terjatev v obdobju med 2013-2019).

Svet zavoda deluje, zavzema stališča do predlogov in sklepa na sestankih na način in po postopku, ki ga določa akt o ustanovitvi in poslovnik.

Letno poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šol. letu 2019/2020 (spletna stran ... OŠ: govorilne ure (za mesec oktober) bodo izvedli kot je podano na ...

1. seje Sveta zavoda Osnovne šole Prebold, ki je bila v torek, 24. ... Poročilo za vrtec je v imenu Ljudmile Podgoršek podala Mateja Matko, nova pomočnica.

8 сент. 2021 г. ... Nina Ana Jäger - pravna pomoč ustanovitelja in njen partner. Predsednik se je na začetku seje zahvalil vsem prisotnim za udeležbo na izredni ...

predstavniki zavoda: Anja Benedik, Urška Dolenec, Irena Jenko, Milka Kerić, Simona Norčič. DNEVNI RED: 1. Imenovanje Matije HORVATA za ravnatelja.

8 дек. 2017 г. ... Pove da je namen programa, spodbuditi otrokov prvinski nagon po gibanju, ter da se otroci pri urah naučijo prvih korakov različnih športnih ...

zaposlen nov kuhar, ki ima 3 mesečni poizkusni rok. Kuhar je bil med kandidati izbran tudi zato, ker ima izkušnje z otroki in dietno prehrano.

26 сент. 2018 г. ... izdelava steklene vitrine za verižni eksperiment,. - prevoz knjižničarskega krožka na knjižni sejem,. - astronomski večer - ND,.

PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE. C. TONETA TOMŠIČA 5, 4270 JESENICE. --------------------------------------------------------. Štev.: 900-5/2016/19. Datum: 9.

Polona Arbajter Očko (5. a). Neopravičeno odsotni: Mateja Esih (1. a), Damjan Strelc (3. a), Andrej Herman (3. b), Anita Gobec (6. a),.

e-pošta: [email protected] ... Izvolitev treh predstavnikov v Svet zavoda OŠ Zreče ... zrak, v kolikor je vreme sončno. Mamice so pohvalile prireditve ...

Odsotni: Matija Jamnik (2.A), Ana Strajnar (2.B) - se je opravičila, Metka Glavan (2.C), Neta. Pogačnik Ilešič (3.C), Nives Lasič Ajdovec (4.

Nataša Nabergoj Jermol je povedala, da starši opazujejo, da učitelji ocenjujejo vsebino celega šolskega leta. Ga. ravnateljica je povedala, da se v skladu z ...

predstavniki zavoda: Anja Benedik, Urška Dolenec, Irena Jenko, Milka Kerić, Simona. Norčič. OSTALI PRISOTNI: Milena Čuden - v. d. ravnateljice zavoda, ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.