GLASNIK-02-2021_c.pdf - Općina Vojnić

18 мар. 2021 г. ... Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu s ... standarda u 2020. godini nabavljen je radni stroj – kombinirka.

GLASNIK-02-2021_c.pdf - Općina Vojnić - povezani

18 мар. 2021 г. ... Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu s ... standarda u 2020. godini nabavljen je radni stroj – kombinirka.

unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu u općini Vojnić ………..…………… 15 ... Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., kombinirka KA-959HP. ... mini kuhinja.

uvjetima kao i obitelj čiji je član dijete s invaliditetom za vrijeme redovnog školovanja djeteta ... L-34127: Biljeg (D6) – Ključar – Muljava (Ž3225).

2 апр. 2015 г. ... lježili proslavom rođendana "bez torte", tj. voćnim skulpturama. ... datelje i pjesmom "In the summer" prizvali toplije vri-.

Korisno bi bilo za vrijeme božićnih blagdana oglasi- ... Samojed. 2. 2. 13. Toy pudla. 1. 1. 14. Američki stafordski terijer.

Groblje "Sustipan" u Sumpetru. Članak 3. Grobljima iz prethodnog članka upravlja općina Dugi Rat neposredno,ili preko Vlastitog pogona odnosno pravne ili ...

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Smokvica i imenovanje ... članka onda se dostava rješenja obavlja javnom objavom na oglasnoj ploči ili na ...

24 авг. 2021 г. ... direktora trgovačkog društva Urednost d.o.o. ... JOSIPOVIĆ. SLAVKO, ... Komunalac,Čepin, d.o.o., 24. listopada 2017. godine, članka 48.

9 нояб. 2015 г. ... glasnik Općine Jablanica» broj:2/09), Općinsko vijeće Općine Jablanica na ... stvara (a i održava) iskrivljena slika, kako o pojedinačnim ...

31 июл. 2018 г. ... Statuta Općine Breza (Službeni glasnik Općine Breza ... Zakona o premjeru i katastru zemljišta („Službeni list SR BiH“, broj: 14/78, 12/87, ...

31 мая 2019 г. ... Bosanska; Dvorište, u površini od 529 m2, upisana u Posjedovni list broj: 137 k.o. Breza, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1, ...

27 апр. 2018 г. ... (5) Male poslovne građevine koje se mogu graditi na građevnoj čestici ... kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje,.

SLUŽBENI GLASNIK. OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV. GOD. XXV. 03. ožujka 2017. godine. BROJ 01. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja ...

broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Šolta, na 9. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2018. ... o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Šolta 2017-2022.

Stomorska ) - (potrebno 1.200.000,00 kuna). 2. Sanacija odlagališta. (potrebno 500.000,00 kuna). 3. Izgradnja trţnice u Grohotama.

OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - PRIRODNI KRAJOBRAZ. POTEZI OBALE - STIJENE (predloženo za zaštitu od lokalnog interesa). TOČKE I POTEZI ZNAČAJNI ZA PANORAMSKE.

10 нояб. 2021 г. ... GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU VOJNIĆ SINJSKI KRAJ TRILJA ... Trilja nalazi unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

Temeljem čl.206. st. 7. Zakona o vodama Vlada RH je donijela Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga ...

30 окт. 2019 г. ... putem Odbora za dodjelu stipendija Grada Pregrade (u nastavku: Odbor). ... mjene su: garaže za vozila, vrtne sjenice i nadstrešnice,.

NESCAFÉ® DOLCE GUSTOR aparat za ... Gusto. Gusto. UN www.dolce-gusto.rs besplatni info telefon: 0800 000 100 ... što je pokazala i ova akcija", rekao je.

20 дек. 2020 г. ... Hrastnik, Lepa Njiva 8. Janica: 041 591 993, Ivan: 041 951702. - Nataša Slapnik, Na trgu 37, 040 419 882. - Mojca Črnivšek, Ljubija 70, ...

ndardnojeziCni i nestandardnojezi~ni sinOnimL Funkcionalna vrijednost sinonima, ... leni Jeruzalem (!. pjevanje; rrijevod M. Tomasovica, 1990.)- ...

na urbanističnega razvoja mesta sta Ljubljana. 3. člen. 9. člen. Ljubljana z določbami zakona o ur-. V generalnem planu, urbanistič Ta odlok začne veljati ...

BRONASTI OKLEP Z VRHPOLJA PRI STIČNI. R, Ložar. Nedolgo zatem, ko je izkopal iz Smolejeve gomile v Grižah pri Stični novo.

12 окт. 2015 г. ... motorista. Sv. Kasijan. Sukošan. Procesija s kipom sv. Kasijana ... života kad je poginuo podno ... (poginuo 25. lipnja 1992. kod.

Lunarni ciklus i cerebralni napadi u djece ... generativno sposobnoj populaciji, te je stoga nji- ... kako bi se spriječio nastanak prekanceroza, kao i.

21 мар. 2018 г. ... A. Ha~aturjan: 10 komada. Ve`be za razvijawe memorije i brzog pam}ewa, odgonetawe nastavnika ili zavr{etka jedne misli ili re~enice, ...

1 апр. 2016 г. ... Ta del trase planiramo uporabnikom pre- dati v roku enega meseca. ... Družba Kostak svojo dejavnost v kamnolomu Brestanica izva-.

RAZPELO. V kotu veroučne učilnice v župnišču visi velik leseni Kristus, ki je videti že zelo star. Otroci se radi obrnejo k njemu, ker jih tako mirno gleda, ...

25 мая 2021 г. ... ne Prijepolje za 2021. godinu („Službeni glasnik“ ... одустали од одобрене субвенције. ... Боја спољнег омотача/фасаде треба да.

kot pobiralec smeti, nato sem šel na sortirno lini jo, danes sem strojnik. V tem času se je to območje zelo spremenilo. Na začetku tu ni bilo skoraj nobene.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“. – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/09) – Grafički dio plana ...

14 июн. 2018 г. ... Tisk / Print: Alinea Tisk. Naklada / Circulation: 200 izvodov. Založnik / Publisher: Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis.

Javna prodaja vr{i se pribavqawem pismenih ponu- da, a neposrednom pogodbom samo onda kada je prodaja putem pribavqawa pismenih ponuda ostala bezuspje{na.

D 116 Vira (trajekt) - Hvar - Stari Grad (trajekt) - Sućuraj (ukupne dužine 83 ... prometno povezivanje Općine Sućuraj (otok Hvar) sa kopnom (luka Drvenik i ...

4 февр. 2022 г. ... Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. Općine Ražanac. SLUŽBENI GLASNIK. OPĆINE RAŽANAC ...

14 апр. 2008 г. ... Odluka o imenovanju ulica u Općini Vir … ... Za vrijeme obavljanja radova iz članka 56. ove ... b. trgovačko društvo «Čisti otok» d.o.o..

22 нояб. 2009 г. ... Glasnik prodajali tudi v knjigarni Mladinske knjige, nekaj ... in kar je za nas blatno jezero, je za tapirje ceremonialna hiša (2012a: 107).

Safet Berbić, profesor književnosti, romansijer, pri- povjedač i slikar rođen je u Tuzli 1964. godine. Osnov- ... U časopisima iz BiH (Bosanski jezik,.

20 апр. 2017 г. ... plaži Zlatni rat, čest.zemlj.753/1 k.o. Bol plaća naknadu za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 2.000,00 kn za jednu kabinu.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.