Problem donošenja odluka univerzalan je, ne ograničava ... - UNIRI

23 июл. 2021 г. ... Sanji Bojanić i Andrei. Mešanović, koje su svojim an- ... nica za sport Tamara Puschmann ... tenis, tenis,badminton, squ-.

Problem donošenja odluka univerzalan je, ne ograničava ... - UNIRI - povezani

23 июл. 2021 г. ... Sanji Bojanić i Andrei. Mešanović, koje su svojim an- ... nica za sport Tamara Puschmann ... tenis, tenis,badminton, squ-.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove publikacije isključivo je odgovoran TACSO i ne može se ni na koji.

19 июн. 2015 г. ... Pulsna oksimetrije je neinvazivni metod procene saturacije arterijske krvi kiseonikom ... Značajno je naglasiti da saturacija kiseonika u.

strojeva odbijen je napad Rimljana na Sirakuzu. • konstruirao vijak – “Arhimedov vijak”. • konstruirao sustav kolotura – “Arhimedovo koloturje” ...

https://www.fthm.uniri.hr/kontakti/183-anamarija-buneta. Croatia. 02/2020 – CURRENT – Opatija, Croatia. ASSISTANT – UNIVERSITY OF RIJEKA, FACULTY OF TOURISM ...

12 апр. 2022 г. ... Page 3. II POSTULATI KVANTNE MEHANIKE. 22. 7 Ket i bra vektori. Hermitski operatori. 22. 7.1 Ketvektori .

E-mail: [email protected]; [email protected] ... Profesor Čedomir Benac umirovljen je ove, 2016. godine. Premda je.

[email protected]. (+385) 051 584-580 ... Robert Koch Institute. Berlin, Germany ... Cullen BR, Umbach JL, Coen DM, Kramer MF, Jurak I, Knipe DM.

ZAKON. Fizika 2 Doc.dr.sc. R.Jurdana-Šepić. Charles Augustin Coulomb ... Coulombov zakon - otkriće. Otkriće ... Coulombov zakon - vrijedi za točkaste naboje ...

KOLOKVIJ. 16.2.2018. IME I PREZIME____________________________________. BROJ BODOVA ______. Upute za pisanje kolokvija: ➢ Pri rješavanju zadataka pazite na ...

Herkulu), ali i galaksije (M31 – Andromedina galaksija). William i John Herschel (1792-1871) ... Podtipovi eliptičnih galaksija: E0 do E7 na osnovu parametra.

Konstrukcije - Arhimedov vijak za podizanje vode pri navodnjavanju. – Arhimedovo koloturje – sustav kolotura za terete ...

Bio je aktivan sastavljač problema na Natjecanju iz matematike Društva ma- ... Profesor Deželjin zadužio nas je kao javna osoba, kao znanstvenik i pedagog, ...

Bohrov model atoma ... Bohrov postulat: Elektron ne može kružiti po bilo kojim već ... uočio utjecaj električnog polja na spektar (Starkov efekt), a.

Antivirusni program je računalni program koji se koristi za zaštitu ,identifikaciju. ,uklanjanje računalnih virusa koji mogu oštetiti programe na računalu.

Hessov zakon. Kirchoffov zakon. Totalni diferencijal. Rad pri adijabatskoj ekspanziji. P9. 2. glavni zakon. Entropija. Spontani procesi.

ISIC card (International Student Identity Card). – za svakog studenta iskaznica ISIC je put do ... (popust se ostvaruje uz predočenje studentske iskaznice).

t... y = f (x0)(x - x0) + f(x0) tangenta na Γf u tocki (x0,f(x0)) n... y = - ... U kojoj tocki je tangenta na parabolu y = x2 -7x+ 3 paralelna.

Knjižica i mrežne stranice Akademsko pisanje ... akademskog pisanje je savladavanje i sažimanje znanja o ... nje onda se govori o istraživačkom pitanju.

teži k nuli, tada taj pravac nazivamo asimptotom funkcije . Navedimo i opišimo vrste asimptota. 1. Pravac nazivamo vertikalna asimptota funkcije ako vrijedi.

Baza vektorskog prostora V je linearno nezavisan skup vektora, ... Svaka baza u V se sastoji od ... ortonormirana baza trodimenzionalnog prostora .

3.2 Primjeri ploha: sfera, torus, pravčaste plohe, rotacione plohe. Sfera. Podsjetimo se, sa 2 ... je ploha koja nastaje rotacijom kružnice polumjera.

Nikolina Ivanović, mag. oec. 406 555 [email protected]. Ivana Klarin, mag. oec. 406 532 [email protected]. Maja Skočanić, mag. oec. 406 592 [email protected].

Alergije. • Protutijela koja su odgovorna za nastanak alegijskih reakcija pripadaju skupini Imunoglobulina E. • Oni se vežu na receptore na stanice ...

Analitička geometrija i linearna algebra. 1. Vektori. IV. Vektorski produkt vektora (vektorski umnožak). Neka su dani vektori, i.

fenomeni dilatacije vremena, relativnost istovremenosti, kontrakcija dužine promatranog tijela. ➢ Brzine se više ne mogu na jednostavan način zbrajati.

Jednoplohni hiperboloid je pravčasta ploha. To znači da kroz svaku točku na hiperboloidu prolazi pravac koji je čitav u njemu sadržan (štoviše dva takva.

Vektorski produkt vektora a i b je vektor c a b. = × , čija je duljina jednaka površini paralelograma razapetog vektorima a i b , tj.

Zahvaljujem svim kolegama s Katedre za izdelovalne tehnologije in sisteme, ... Konvencionalne tehnologije proizvodnje polimernih dijelova temelje se na ...

fleksija i torzija, onda je krivulja jednoznačno određena skalarnim funkcijama, tj. jednadžbama ... onda je ta krivulja ravninska krivulja (teorem 2.6.4),.

PRAVILA I TABLICA DERIVACIJA. Pravila deriviranja i derivacije važnijih elementarnih i transcendentnih realnih funkcija realne varijable zapisat ćemo na ...

25 февр. 2015 г. ... McGraw, B., McClenaghan, B.A., Williams, H.G., Dickerson, J., ... linearni modeli (HLM) je klasična linearna regresija koja je modificirana ...

4 окт. 2019 г. ... 4.14 Kvantna mehanika u tri dimenzije . ... Krajem 19. stoljeca fizika je bila klasicna mehanika, teorija elektromagnetizma (Maxwell) i ...

Do koncepta derivacije funkcije nezavisno su došla dva znanstvenika – Newton i. Leibniz. Newton proučavajući problem brzine tijela u danom trenutku, ...

Prije aktivacije [email protected] Google korisničkog računa (Gmail-a) trebate se prvo prijaviti na Office365. Upute za to možete naći ovdje:.

Studentski centar Rijeka oslobođen je od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na smještaj studenata u studentskom domu temeljem Čl. 39. st. 1. točke i.

Jelava and Pohjola (2002)), on industry level (Stiroh (2002), Timer et al.(2003), on firm level. (Brynjolfsson and Hitt(1996, 2000), OECD(2004).

8 окт. 2012 г. ... PADOVA – GRAD ZNANOSTI I SVETACA. PONEDJELJAK, 8. ... GRADSKIH KULTURNIH I SAKRALNIH ZNAMENITOSTI: bazilika sv. Antona, samostan sv.

Prijava i odjava na Gmail poslužitelj. Prilikom prijave potrebno je koristiti [email protected] korisničke podatke (korisnička [email protected]).

I, Mr. I. Usmiani, JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. (JGL), Dr. D. Krpan, Poliklinika K-Center,. SAMSUVARNA. Professor. P. Lucin, University of Rijeka, ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.