opsti-uslovi-telekom.pdf

доступни на Интернет страни Телекома www.telekom.rs, и у пословницама Телекома. 1.4. Пружање сваке од услуга за које се односе Општи услови, регулише се.

opsti-uslovi-telekom.pdf - povezani

доступни на Интернет страни Телекома www.telekom.rs, и у пословницама Телекома. 1.4. Пружање сваке од услуга за које се односе Општи услови, регулише се.

odgovarajuće usluge pored Ugovora popuni obrasce Astra Telekom-a ... Astra Telekom pruža informacije informacije u vezi sa ostvarivanjem.

Vip ovlašćen da pruža na osnovu zakona i drugih propisa i primenjuju se na ... tražen prenos broja koji je jedan iz vezane serije brojeva (pojedinačni ...

www.okov.rs - internet stranica u vlasništvu Prodavca ... Putem internet stranice „okov.rs“ nije moguće izvršiti kupovinu proizvoda van područja Srbije.

18 июл. 2018 г. ... Delovi Opštih uslova čiji naslov ukazuje na posebnu grupu usluga ili ... mogućnošću da je njegov pretplatnički broj ranije koristio drugi ...

21 июл. 2019 г. ... Član 24 – Javni telefonski imenik. Telenor vodi imenik svojih pretplatnika u koji se unosi njihovo ime, prezime, adresa i broj, uz izričitu.

Telenor zadržava pravo da korisniku čiji je broj trajno isključen u skladu sa ... terminalne opreme (mobilnog telefona, modema, tablet uredjaja, lap topa, ...

[email protected]), uz prethodnu identifikaciju korisnika. ... prodajnom mestu, na svojoj Internet stranici, info kanalu, putem.

Ovim Opštim uslovima uređuje se odnos između Yettel d.o.o. Beograd kao pružaoca elektronskih ... DIGITALNA FIKSNA TELEFONIJA. Član 29.

TIN madrac. "TiN madraci" d.o.o. za proizvodnju i prodaju madraca i kreveta. 32212 Preljina, Čačak , Tel: 032/382-510, 382-511, Tel/Fax: 032/382-512.

www.okov.rs - internet stranica u vlasništvu Prodavca. 3. Kupac – svako fizičko ili pravno lice koje je pristupilo internet stranici i naručilo proizvod.

4 янв. 2017 г. ... Ovi Opšti uslovi se primenjuju na sve Usluge koje je Vip ovlašćen ... tražen prenos broja koji je jedan iz vezane serije brojeva ili pripada.

Logosoft obezbjeđuje uslugu davanja inform/acija iz imenika telefonskih brojeva, u koji se unose podaci o imenu, prezimenu/nazivu, adresi i pretplatničkom ...

pretplatnika, izuzev za pretplatnike koji su izričito zabranili unošenje svojih podataka u ... Humanitarni telefon, Kratki brojevi, Govorni automati - IVR i ...

IMENIK. 1) Elta-Kabel obezbjeđuje uslugu davanja informacija iz imenika telefonskih brojeva, u koji se unose podaci o imenu i prezimenu/nazivu, adresi i ...

Pretplatnički odnos), Pretplatnik podnosi zahtev Vip-u ili ovlašćenom ... Pretplatnik će broj svoje SIM kartice, kao i PIN/PUK kodove i ostale.

ZA IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KREDITNIH KARTICA ZA FIZIČKA LICA ... akcionarsko društvo, Novi Sad, Braće Ribnikara 4-6, Republika Srbija, BIC (SWIFT): EBARS22,.

Ugovor između bioskopa i posetioca o prisustvovanju prikazivanju filma sklopljen je u trenutku uručivanja ulaznice posetiocu. Kupovinom ulaznice posetilac ...

tekstu: Yettel) za fizička i pravna lica (U daljem tekstu: Pretplatnici) u ... može zahtevati da se njegovi podaci i broj unesu u Javni telefonski imenik.

za fizička, pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: korisnici). ... za uključivanje ličnih podataka u javni i sveobuhvatni telefonski imenik, bez.

odgovarajućim aplikacijama, izabranim na mts app konkursu u Srbiji, m:tel app ... Gimnazije „Vuk Karadžić“, Loznica, Šabačke gimnazije, Gimnazije Kruševac,.

obuhvaćeno cenom odnosnih konstrukcija, zidanja i malterisanja. ... odnosno po m2 izvedenog zida, ukoliko u pozicijama predračuna ne bude drugačije.

informacije, isprave, dokumenta, ovlašćenja, koja su navedena u Zahtjevu- ... -24/7 pristup informacijama o telefonskim brojevima svojih Pretplatnika.

evidentiranja, što uključuje i unošenje podataka u telefonski imenik, a u ... datom roku od 30 dana, bez plaćanja naknade po osnovu raskida i bez.

Telekom Srbija sarađuje na realizaciji servisa koji se nalaze u ponudi. ... 9.1 Sve reklamacije u vezi sa kupovinom i korišćenjem Cloud servisa Korisnik ...

Poslovno ime banke – Raiffeisen banka a.d. Beograd ... telefon: +381 11 3202 100 ... stranici aplikacije elektronskog bankarstva za fizička lica.

U protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam izvođač. ... Hoblovanje parketa mođe se izvesti posle potpunog vezivanja lepila, ...

kompanije KimTec servis d.o.o. do uplate punog iznosa popravke prema izdatom računu. Uređaje isporučujemo tek po izvršenoj uplati i to uz potvrdu uplate i ...

evidentiranja, što uključuje i unošenje podataka u telefonski imenik, a u ... Po prihvatanju Zahtjeva, i po zaključenju Ugovora Pretplatniku se.

7 авг. 2019 г. ... telefona na otkup (u daljem tekstu „Polovni telefon“). ... umanjenje cene u trenutku kupovine Uređaja, u Promotivnom periodu kod Samsung.

evidentiranja, što uključuje i unošenje podataka u telefonski imenik, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore. Pretplatnik može u.

promocije, Samsung će to objaviti na veb-stranici www.samsungpoklanja.rs, od kog trenutka se ... VIP mobile d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1ž, ...

fakture od strane Kupca neće se smatrati izmenom ovih Uslova. Ovi Uslovi se primenjuju u odgovarajućoj verziji koja je važeća na dan zaključenja Ugovora, ...

MOL Serbia d.o.o. – General terms and conditions Petchem. MOL Serbia ... Petrochemicals MOL Serbia doo Beograd (hereinafter: “MOL Serbia”). PREAMBLE.

1 окт. 2019 г. ... klijentima, kao i usklađenost Opštih uslova sa važećim propisima. Informacije o Banci. Član 2. Komercijalna banka AD Beograd.

1 окт. 2021 г. ... Komercijalna banka AD Beograd BIC (SWIFT): ... usluga i posluje na osnovu dozvole za rad Narodne banke Srbije u skladu sa Rešenjem NBJ.

Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) i potrošača (u ... Komercijalna banka AD Beograd ... Navedene informacije Banka Korisniku pruža.

Zabranu unošenja podataka u telefonski imenik ne mogu zahtijevati pravna lica. 2. Telekom ne snosi odgovornost za sadržaj poruke koju Pretplatnik prenosi ...

usluga A1 mobilne mreže (u daljem tekstu: A1 postpaid račun). 2.2 Specifikaciju A1 postpaid računa i njegov iznos Pretplatnik ne može menjati. Po izvršenom.

Broj kartice – broj od 16 numeričkih znakova koji je naveden na Kartici, ... Zahtjev – Pristupnica za izdavanje MasterCard kreditne kartice koju Klijent ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.