Rudniška etrtinka - Mestna občina Ljubljana

Nenad Maraš, oblikovanje. Helena Židanek in. Ida Meglič, strokovni sodelavki MOL. Komentarje, prispevke in podobno pošljite na.

Rudniška etrtinka - Mestna občina Ljubljana - povezani

Nenad Maraš, oblikovanje. Tanja Rebernak, lektoriranje. Helena Židanek in. Ida Meglič, strokovni sodelavki MOL. Komentarje, prispevke in podobno pošljite na.

Nenad Maraš, oblikovanje. Helena Židanek in. Ida Meglič, strokovni sodelavki MOL. Komentarje, prispevke in podobno pošljite na.

Četrtna skupnost Rudnik,. Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana,. Tel.: 01 428-03-45,. Faks: 01 306-12-06, e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com,.

5 сент. 2020 г. ... Moški rokometni klub Ljubljana, Ob dolenjsiki železnici 50, [email protected]. (treningi v dvorani Krim).

7 мая 2019 г. ... 1. junij, 9:00–16:00, Čarna mavrica, info: [email protected]. 1. in 2. junij, 9:00–12:00, Vikend gorskega kolesarjenja za starejše, ...

Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta MOL ... Na Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana smo prejeli vaš dopis, v katerem v.

Občina Dobrova-Polhov Gradec. Mestna občina Ljubljana. MALI GRABEN. BOŽNA IN MALA VODA V ... pri Dolgem mostu širitev struge visokovodni zid in obrežni zid.

MESTNA OBČINA MARIBOR. 4.404 €. MESTNA OBČINA VELENJE. 4.084 €. OBČINA DOMŽALE. 4.072 €. MESTNA OBČINA KOPER. 4.048 €. MESTNA OBČINA KRANJ.

MU, MOL, Maja PIRC in Boris PIRC – oba predstavnika Turističnega društva Zelena jama. Predsedujoči je povedal, da so člani sveta skupaj s sklicem seje ...

za uravnotezen]e proracuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. clenom Zakona 0 javnih ... Tekoa transfer, neprofitntm orgamzacijamm. 141.100.

za javni park. 10. člen. Nova poslovna stolpnica, namenjena potrebam WTC. Ljubljana, je severno od Palmejeve ulice-ob Titovi cesti in južni fasadi Smelta.

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.. Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana, T: 083813648, F: 083813649,. Ep: [email protected], I: www.medprostor.si.

12 янв. 2017 г. ... I 5. redrre seje Sveta Cetrtne skupnosti Dravlje, kije bila v sredo, ... Zdravstveni dom Ljubljana napro5amo, da odstopi od namere o.

15 апр. 2009 г. ... Nataša DURJAVA, profesorica socialne pedagogike z opravljenim podiplomskim specialističnim študijem iz družinske terapije, ...

5 июл. 2021 г. ... Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ... Vodovarstvena območja - oddaljenost manj kot 1 km (ARSO):.

okoljske zahteve edini primeren za kurjenje v naših kurilnih napravah (kot tak se je najbolje izkazal indonezijski premog). Kot veste, obstaja več vrst ...

Društvo mladinski ceh je prostovoljno, neprofitno društvo. Naše poslanstvo je nuditi vzgojno pomoč in priložnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ...

16 апр. 2009 г. ... glavnega mesta Ljubljana. Naziv castni mescan glavnega mesta Ljubljana pre j met a: dr. France BUCAR. Miran GOSLAR. Stevilka: Ljubljana, dne.

13 июн. 2012 г. ... Javno podjetje LPP d.o.o., bi se lahko subvencija za razliko v ceni, ki jo daje MOL družbe. Javno podjetje LPP d.o.o. ustrezno znižala.

3 сент. 2009 г. ... sprejela. SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana«. A - splošne določbe.

lesene konzolne police vpete v leseno vertikalo ... masivne lesene police (hrast). 0-003 PRODAJNA OMARA V NIŠI ... prostor za priročno shrambo.

OSTALI NAVZOČI: Jani Möderndorfer – pooblaščenec ţupana MOL. Andrejka Faflja Grošl – predsednica Volilne komisije ČS Jarše. Sonja Fojkar – Kabinet ţupana.

za prijavo raziskovalnih aktivnosti, ki bodo leta 2021 predstavljene na 34. ... K sodelovanju vabimo učence – mlade raziskovalce in učitelje mentorje Mestne ...

12 navadna breza. 13 omorika (Pančičeva smreka). 14 zelena duglazija. 15 kalifornijska libocedra. 16 lawsonova pacipresa. 17 vrba žalujka. 18 kanadska čuga.

3 апр. 2017 г. ... Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 22. člena ... območja, s katerim ima MOL sklenjeno pogodbo. ... Uradne ure:.

Odbor za gospodarske javne službe in promet je na svoji 28. seji dne 13. januarja 2010 obravnaval gradivo za 5. točko 35. seje Mestnega sveta MOL, ...

16 янв. 2020 г. ... športna zima v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano. Izvajalec dejavnosti je dolžan zagotavljati pomoč pri organizaciji in.

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 6. in 7. člena Odloka ... 1. Predmet javnega razpisa je oddaja javne površine za gostinski vrt, ...

POHODNE POTI Z ORGANIZIRANIMI POHODI ... POHOD — prva ali druga nedelja v juniju ... Turnerjev iz Ljubljane na Janče je prišlo 23.5.1869 do krvavih.

LJUBLJANA, 1. MARCA 1965-. MESTNI SVET ... B7 Zazidalni načnt »Lesnina<< ... RUDNIK. V 2 Zazidava med Murnikovo,`. Dobrilovo, Bogišičevo ul. in Mirjem.

24. novembra 2008, bo za krajane četrtne skupnosti Dravlje pomemben dan. Tedaj naj bi v mestnem svetu namreč odločali o Odloku o spremembah in dopolnitvah.

1 дек. 2017 г. ... Nastopajo: Nipke, Trije kralji (Zlatko, Klemen Klemen in ... Božični koncert učencev glasbene šole Ljubljana Moste-Polje.

Ulica Goce Delčeva ::: Podmolnik del 1: Cesta na Brinovec. . odredov (del). 85: Ulica Jana Husa". 1.3. Litijska cesta (del) - . 2. Cesta na Ježah (dels.

13 июн. 2010 г. ... nepozabna mladostna recitatorska epizodica. Druga zgodbica je krajša, a po svoje veljavnejša, če jo smem tako oznamenovati.

I. V Svet Javnega zavoda Mala ulica - Centra za otroke in družine v Ljubljani ... Nina KLEMEN je leta 2007 končala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ...

Primoz Garafol, roj. 18. 12. 1970 v Ljubljani, je zadnjih 11 let zaposlen na Srednji lesarski soli Skofja Loka, kjer je po odlocbi Ministrstva za solstvo in ...

30 янв. 2020 г. ... Lista prisotnihna 12. redni seji Sveta ietrtne skupnosti Sostro je sestavni ... avtobus v dolini Besnice, zalo je zaprosil predstavnike LPP, ...

3 сент. 2008 г. ... AMZS center varne vožnje ... Družinska ura AMZS, predstavitev varne vožnje za motorje, ... čjak, Vojko Safran, Andrej Brglez in Damjan.

Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Cerknica. pOnOdnVlf,Xf: ... Lekarna Bistrica ob Sotli.

28 июн. 2011 г. ... SCHWEIGERJEVA HIŠA. Stari trg 11a. Fasada arhitekt Candido Zulliani,. 1748–1749. 7. HOTEL. PRI DIVJEM MOŽU. Ciril Metodov trg 21.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.