Meteorological station Dravograd Dravogradu, na severu Slovenije ...

Meteorological station Dravograd. Mateja Nadbath. Dravogradu, na severu Slovenije, je padavinska meteorološka postaja. Dravograd je kraj v.

Meteorological station Dravograd Dravogradu, na severu Slovenije ... - povezani

Meteorological station Dravograd. Mateja Nadbath. Dravogradu, na severu Slovenije, je padavinska meteorološka postaja. Dravograd je kraj v.

Od maja 1958 do oktobra 1971 je meritve in opazovanja vršil Alojzij. Tekavec. Ciril Zakrajšek je to delo opravljal od januarja 1947 do konca aprila 1958.

period 1930–1937 and with brown from period 1937–1941, drawn by Anton Habjan, the meteorological observer. Ob ustanovitvi meteorološke postaje v Dražgošah ...

METEOROLOŠKA POSTAJA KAL NA KANALOM. Meteorological station Kal nad Kanalom. Mateja Nadbath gencija RS za okolje ima v zahodni Slovenji padavinsko ...

METEOROLOŠKA POSTAJA PODKRAJ. Meteorological station Podkraj. Mateja Nadbath adavinska postaja Agencije RS za okolje je tudi v Podkraju, kraju v jugozahodni ...

Na postaji ves čas delovanja merimo višino padavin, skupne in nove snežne odeje ter opazujemo os- novne vremenske pojave. Meritve opravljamo vsako jutro ob ...

METEOROLOŠKA POSTAJA OPATJE SELO. Meteorological station Opatje selo. Mateja Nadbath gencija RS za okolje ima eno izmed padavinskih meteoroloških postaj ...

eteorološka postaja Gorenjci pri Adlešičih je padavinska. ... Andrej Miketič je prostovoljni meteorološki opazovalec na postaji Gorenjci od septembra 2013.

Meteorological station Kobilje. Mateja Nadbath a vzhodu Goričkega je padavinska meteorološka postaja v Kobilju. Poleg te so na Goričkem.

19 сент. 2010 г. ... Meteorological station Mokronog. Mateja Nadbath občini Mokronog-Trebelno je padavinska meteorološka postaja v Mokronogu. Z meteorolo-.

4 мар. 2020 г. ... METEOROLOŠKA POSTAJA BREGINJ. Meteorological station Breginj. Mateja Nadbath občini Kobarid, na skrajnem zahodu države, je samodejna postaja ...

Meteorological station Mislinja. Mateja Nadbath občini Mislinja je padavinska meteorološka postaja v Mislinji. Z meteorološkimi meritvami.

METEOROLOŠKA POSTAJA ZGORNJA BESNICA. Meteorological station Zgornja Besnica. Mateja Nadbath a Gorenjskem je padavinska postaja tudi v Zgornji Besnici.

Meteorological station Kobarid. Mateja Nadbath zahodni polovici Slovenije je ena izmed meteoroloških padavinskih postaj v Kobaridu. To je.

občini Sevnica je v istoimenskem kraju padavinska postaja. ... Slika 1. Geografska lega meteorološke postaje Sevnica (vir: Atlas okolja1). Figure 1.

METEOROLOŠKA POSTAJA KOPRIVNA. Meteorological station Koprivna. Mateja Nadbath. Koprivni je padavinska meteorološka postaja že od januarja 1924.

a Pohorju je več padavinskih meteoroloških postaj, ena izmed njih je v Ribnici na ... Meteorološka postaja v Ribnici na Pohorju je od leta 2004 na nadmorski ...

METEOROLOŠKA POSTAJA VUČJA GOMILA. Meteorological station Vučja Gomila. Mateja Nadbath na od enajstih meteoroloških postaj v Prekmurju je na Vučji Gomili, ...

kacije (slika 1, trenutna lokacija je označena z rdečo, s temno rdečo lokacija po maju 1973 in s ... Slika 4. Povprečna višina padavin po letnih časih4 in.

Miro Trošt je meteorološki opazovalec na postaji Podraga od postavitve postaje dalje. Na padavinski postaji vsak dan izmeri višino padavin in snežne odeje, ...

METEOROLOŠKA POSTAJA BUKOVO. Meteorological station Bukovo. Mateja Nadbath občini Cerkno je več meteoroloških postaj Agencije Republike Slovenije: Na Stanu ...

Sketch of meteorological station Jarenina made in 1933 (archive ARSO). Na podnebnih in padavinskih postajah opazovanja opravljajo prostovoljni meteorološki ...

Padavinska postaja Moravče je postavljena na robu naselja, v opazovalčevem vrtu, na nadmorski viši- ni 371 m. Opazovalni prostor je na tem mestu od januarja ...

ebreljski Vrh je zaselek kraja Šebrelje v občini Cerkno. Tu je padavinska in samodejna postaja ter heliograf. V preteklosti se je postaja imenovala Na Stanu ...

26 нояб. 2002 г. ... opazovali vreme do leta 1960. ... Šterman; gospa meri in opazuje vreme še danes. ... viniferous hills Haloze, 280 m above sea level.

Observing site in Novo mesto, photo taken in 1965 (archive ARSO). Slika 3. ... padavin, skupna višina snežne odeje, sedanje vreme, meteorološko vidnost, ...

Geografska lega meteorološke postaje Senovica (vir: Atlas Slovenije in ... Geographical position of meteorological station Senovica (from: Atlas Slovenije ...

Žusmu je padavinska meteorološka postaja; Žusem je zaselek, ki še s petimi tvori naselje. Dobrina v občini Šentjur. V omenjeni občini je še padavinska ...

... je v občini Postojna, pogosto je imenovana tudi Planina pri Rakeku ... Prva meteorološka opazovanja so iz oktobra 1894, postaja je bila pri gradu ...

Bovec, zadnja meteorološka klimatološka postaja z opazovalci na omenjenem območju, je prenehala z delovanjem leta 1993. 18. decembra 1998 je začela z ...

V Postojni je bila v obdobju 1950–2006 najnižja temperatura zraka -30.5 °C, izmerjena 16. ... (red line) air temperature in Postojna in period 1950–.

teorološki zavod reorganiziral in meteorološka postaja Ljubljana Bežigrad, kakor vse druge ... pomembna za razumevanje urbanih vplivov na vreme.

Meteorološka postaja Slovenske Konjice je na nadmorski višini 329 m, na severnem delu mesta. Pos- tavljena je na pobočju hriba, na manjši terasi pod ...

opazovanja vršil Alojz Knavs, Rudolf Rojc je bil njegov namestnik od 1948 do konca leta 1956. V obdobju december 1924–januar 1929 se je zvrstilo kar pet ...

in vremenske pojave ter fenološke faze rastlin. Slika 2. Padavin- ska postaja v. Grmu, maj 2008. (arhiv ARSO). Figure 2. Precipita- tion station in Grm.

Sketch of station Gomilsko made in 1933 (archive ARSO). Prostovoljna meteorološka opazovalka na postaji Gomilsko je Matilda Pristalič, opazovanja opravlja ...

Lega postaje Babno Polje (vir: Atlas okolja1 in Interaktivni atlas Slovenije2) ... V Babnem Polju z okolico je letna povprečna temperatura zraka 6,5 °C, ...

Ljubljana Bežigrad. Babno Polje. Letališče J. P. Ljubljana. Nova vas (Bloke). Dobliče. Letališče Portorož. Kočevje. Grosuplje. Planina v Podbočju. Bizeljsko.

eteorološka postaja Zgornja Sorica je v občini Železniki. ... Meteorološka postaja Zgornja Sorica je na nadmorski višini 840 m.

dno, na enaki nadmorski višini (slika 1, trenutna lokacija je označena rdeče, ... Laškem padavinska postaja z meritvami višine padavin, snežne odeje in ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.