DV2016 - Program - Fakulteta za varnostne vede

8 июн. 2016 г. ... in kazenskega pravosodja je bera, ki bi jo varstvoslovcem zavidala marsikatera ... Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede.

DV2016 - Program - Fakulteta za varnostne vede - povezani

8 июн. 2016 г. ... in kazenskega pravosodja je bera, ki bi jo varstvoslovcem zavidala marsikatera ... Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede.

Fakulteta za varnostne vede,. Univerza v Mariboru. Ida Majerle. 312. 1.6. 2017. 30.9. 2017. Visokošolski strokovni študijski program. Informacijska varnost.

Slovesna podelitev diplom je bila v petek 10. 4. ... Slovesna podelitev diplom na Fakulteti za var- ... Konference v letu 2017. 19. april.

Policijska vozila in drugi policisti so opremljeni z digitalnimi radijskimi postajami TETRA (Terrestrial. Trunked Radio) v katerih so nameščeni GPS moduli.

FAKULTETA ZA. VARNOSTNE VEDE. VARSTV. OSLO. V. JE. FVV. Hotel Park. VARNOST IN. POLICIJSKO. DELO. Razpisujemo tri študijske programe prve stopnje:.

PayPal potrebuje uporabnik veljaven poštni naslov in kreditno kartico. ... vpisovanju številke kreditne kartice na strani, ki ji ne zaupamo (Ed Grabianowski ...

največji verski skupnosti v Sloveniji (Katoliška cerkev in Islamska skupnost v. Republiki Sloveniji) in predstavniki manjših verskih skupnosti. Predstavniki.

Ključne besede: policija, policijska dejavnost, izobraževanje in usposabljanje, profesionalizacija, profesija, poklici, Slovenija.

11 июн. 2015 г. ... 109 UMETNINE IN VARNOST - KAKO PREPREČITI KAZNIVA DEJANJA ZOPER UMETNINE ... primerljivo s tistim, ki ga doživi ob uživanju sladke hrane.

5 апр. 2019 г. ... Barbara Pregl,dr.med., spec. I.r. vodja službe splošne in družinske medicine. LJUBLJANA. Aškerčeva 4. ZDRAVSTVENI. DOM ZA. UNIVERZE.

mobbing. To je torej oblika psihičnega nasilja na delovnem mestu, ki močno vpliva na individualno varnost žrtev, pa tudi na varnost vseh ostalih zaposlenih ...

12 июн. 2019 г. ... smo prvič izvedli klepet ob kavi, večerno rubriko, v katero vabimo sogovornike, ki so na različne načine povezani s Fakulteto za varnostne ...

Na pobudo Strokovnega odbora za standarde ZRSZV, je Fakulteta za elektrotehniko Univerze v. Ljubljani, opravila strokovni nadzor pri vseh imetnikih licence ...

5 июн. 2009 г. ... Vodi: Mitja Klavora. Sekcija. POLICIJSKA DEJAVNOST. Vodi: mag. Elvis Alojzij Herbaj. Sekcija. NASILJE V DRUŽBI. Vodi: Danijela Frangež, mag.

velikim številom definicij, ki eko terorizem opredeljujejo v treh oblikah, in sicer kot izraba okolja za teroriziranje, kot teroriziranje okolja ter kot ...

Monika Klun, Matevž Bren. Purpose: The aim of this paper is to determine whether male sex work in Slovenia exists, if there are statistically significant ...

Andrej Sotlar je glavni in odgovorni urednik revije Varstvoslovje: revija za teorijo in prakso varstvoslovja. • Prof. dr. Branko Lobnikar je urednik ...

7 июн. 2018 г. ... https://www.fvv.um.si/DV2018/DV2018-Povzetki.pdf ... Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo obalno regijo, so poplave in visoko plimovanje.

3 июн. 2020 г. ... POLICIJSKA DEJAVNOST V SLOVENSKIH RURALNIH SKUPNOSTIH ... Neža Miklič, Policija, Policijska akademija – Višja policijska šola, Tacen, ...

2018. Številka: 73/2018-727. CENIK FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE ... Osebe brez statusa plačajo vsak izpit posebej v zgoraj navedenem znesku.

(b) kako učenci ta način sprejemajo v smislu njim lastnih zaznavnih in ... ke pred sodelovanjem v obliki sporočanja ali vaje slovničnega pravila z BK;.

11 дек. 2018 г. ... Varnostna služba Aktiva varovanje d.d.. • Občani. • Sodelovanje s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Svetovni dan srca. NAMEN: - Vpetost fakultete v strokovno in lokalno okolje,. - zdravstveno-vzgojno delo: promocija zdravja, zdravega in aktivnega.

Magistrski študijski program. Varstvoslovje. 10. Doktorski študijski program. Varstvoslovje. 19. 2 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana ...

Klun, Monika, BUČAR-RUČMAN, Aleš, Frangež,. Danijela. Kriminalistični vidiki nasilja odraslih otrok nad starši. V: Modic, Maja (ur.), et al. 21.

cem na fakulteto je bil, ko sem kot dekan dobil poziv na pogovor s Kardeljem in Popitom. Zakaj ta pogovor oznaćujem kot sklepni del tega dolgotrajnega ...

Izola. Vpisni pogoji. V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija se ... Izredni. Zdravstvena nega – visokošolski strokovni program. – Izola.

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) v študijskem letu 2021/2022 razpisuje univerzitetna študijska programa prve stopnje Aplikativna kineziologija in ...

1 мар. 2018 г. ... Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede. Trajanje projekta od:1.3.2018 do:30.6.2018. Partner 1. (negospodarska oz. neprofitna.

Sprva je mesto ležalo ob ustju reke Vantaa, malce bolj severovzhodno glede na današnjo lego. ... Čeprav Turku ni več glavno mesto Finske že več kot 200.

prijaviti NIJZ v roku treh dni (Minister za zdravstvo, 1999). Slika 2: Prijavljeni primeri podančice, Slovenija, 2007 – 2016.

V sredini zgoraj logotip UM FZV (prevzet s spletne strani, ... Zaključno delo na FZV UM je lahko pregled literature ali empirično delo ter mora biti ...

Predstavitvene stojnice: 11.00 - 18.00 v trgovskem centru Qlandia. Zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto in študenti FZV NM bodo pripravili ...

Dr. Friderika Kresal, dr. Mojca Amon. Promocija telesne dejavnosti v zdravstveni oskrbi. Promoting Physical Activity in Preventive Healthcare.

Poznavanje demence in stebrov podpore za osebe z demenco med pacienti ... njem, zadnji stadij kronične jetrene bolesti i povijest neoplazme osjetljive na ...

Četrto in vsako naslednje opravljanje izpita se plača po veljavnem ceniku fakultete. Plačilo je študent dolžan poravnati pred pristopom na komisijski izpit.

JHS - Revija za zdravstvene vede, Na Loko 2, SI-8000 Novo mesto, Slovenija ... pomeni intimnost, veliko vlogo pri tem pa ima vzajemna pomoč.

m) in Veliko goro (1254 m) na vzhodu. Tako je Notranjska 60*60 km velika in med 300 in 1300 m visoka, razčlenjena kraška planota (Habič, 1987: 25,26).

Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, prav tako tudi iz vsebin na drugih ...

6 июн. 2017 г. ... Zavod/članica: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Pedagoški mentor/ji. Ime in priimek: Mateja Žavski Bahč.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.