Statisticna analiza indeksa uspešnosti košarkarskih igralcev PIR

uradne spletne strani lige ABA je bilo narejeno strgalo dokumentov v obliki ... Crvena zvezda. Zlatorog Lasko. 15. 0.369. Union Olimpija. Krka.

Statisticna analiza indeksa uspešnosti košarkarskih igralcev PIR - povezani

uradne spletne strani lige ABA je bilo narejeno strgalo dokumentov v obliki ... Crvena zvezda. Zlatorog Lasko. 15. 0.369. Union Olimpija. Krka.

12 июл. 2016 г. ... kot se obravnava pri predmetih Statistika in Statistika II z ... skega jezika), pri izpisih pa to lahko nastavimo preko funkcije optios.

Košarka je eden izmed najpriljubljenejših športov v Sloveniji. Poleg uspehov na najvišjem, ... Basketball is one of the most popular sports in Slovenia.

12 сент. 2013 г. ... tudi besedila slovenskih pesmi oziroma hitov. V korpusu se je nahajalo 293.860 besed. 3.3. Članki. Članki se od poezije in proze razlikujejo ...

1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija ... B moške slovenske košar-.

Kazalniki poslovanja so relativna števila, ki jih dobimo s primerjavo dveh računovodskih postavk (produktivnost, ROA…).

Boris Gramc, Alja Goričan ... ROA=dobiček/sredstva. ROE=dobiček/kapital. ROA=0,05. ROA=0,05. ROE=0,10. ROE=0,10. Cilj: čim višja rentabilnost.

Tabela 1: Število opravljenih DIN na DU Novo mesto in na nivoju DURS-a v letu 2008 ... 56. Tabela 2: Število opravljenih drugih inšpekcijskih nadzorov ...

55 Velika Gorica. Zagrebačka. 8. 108,378. 35.136,58. 2.778,76 ... 86 Osijek. Osječko-baranjska ... 276 Nova Gradiška. Brodsko-posavska.

Priloga 6: Izkaz poslovnega izida podjetja Žito Gorenjka d.d., 2004–2005. ... Devizni tečaj EUR/SIT, 2004–2006 [Nova kreditna banka Maribor d.d.].

22 февр. 2005 г. ... PROUČEVANJE SISTEMA MERJENJA USPEŠNOSTI V PODJETJU TOSAMA D.D. ............... 22 ... Organizacija, Kranj, 37(2004), 2, str.106-113.

14 янв. 2019 г. ... Tabela 3: Izračun produktivnosti dela v podjetju Plastika Skaza, d. o. o., ... Končnim kupcem se tako ponujajo tudi izdelki lastne blagovne.

Picture Association Of America) je že nekaj let mogoče razbrati rast ... večajo tudi blagajniški prihodki tistih filmov, ki igrajo v času filmske uspešnice.

1.1 Osebna izkaznica podjetja Hit, d. d., Nova Gorica . ... Tabela 5: Kazalnika gospodarnosti za podjetji Kompas Hoteli, d. d., in Hit Alpinea, d. d.,.

grafske spremenljivke in socialna anksioznost. Za konec naj opozorimo, da bi bila preučevana povezanost socialne an- ksioznosti in šolske uspešnosti ...

Angleško slovenski slovar košarkarskih izrazov ... BALL HANDLER - igralec, ki običajno prenaša žogo iz obrambne v napadalno polovico in gradi,.

1 : 1 na en koš v napadu ter povezanost med ocenami. Učence je ocenjeval strokovnjak za košarko na Fakulteti za šport s pomočjo videoposnetkov.

BDP v mio EUR (tekoče cene). 36.454. 37.634. 38.853. 40.443. 43.009. 45.863. 48.393. 46.297. 48.452. 51.345. 54.026. BDP na prebivalca v EUR (tekoče cene).

Pomembnejši makroekonomski kazalniki razvoja Republike Slovenije ... javnega financiranja po metodologiji GFS - IMF, prihodki (delež v primerjavi z BDP v %).

Broj indeksa Ime. Prezime. Kolokvijum. Ispit. Ukupno Ocjena. 34/18. Aleksandar. Tomić. 25. 25. 50 E. 37/18. Tamara. Stojanović.

Tema moje magistrske naloge je igralec in njegov položaj po sprejetju Zakona o ... 4 Kompetence (competencies) v slovenski kadrovski praksi prevajamo kot ...

MEDNARODNI PRESTOPI MLADOLETNIH IGRALCEV. IN REGISTRACIJE MLADOLETNIH TUJCEV. Navodila – poletni prestopni rok 2019. 1. Rok za oddajo vloge .

vrhunski igralci-ke so mentalno čvrsti. • psihološke značilnosti pri tenisu so ... je trening vedno pozitiven? če igralec oceni, da DA, potem dela dobro; če.

prvoosebne strelske igre dirke igre vloge „Boga“ znanstveno – fantastične igre športa igre simuliranja ekonomije večigralske spletne igre.

najpomembnejši vzrok za ukvarjanje z nogometom so nogometaši NK Olimpije, ne ... kasneje se je preimenoval v NK Olimpija Ljubljana. Dne 3. 5.

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/ozon.html. Kakovost zraka glede na ravni ozona: mejna kakovost zraka – rumena barva:.

22 апр. 2021 г. ... in dokumentacije se prijava bolnika sprejme ali zavrne in o tem obvesti ... na e-mail: [email protected] najkasneje do 19.5.2021.

istraživanje sa ciljem da se utvrdi u kojoj meri indeks telesne mase (ITM) i fizička aktivnost roditelja doprinose predikciji obima i inteziteta fizičke ...

VRSTE I KLASE AKCIJA KOJE SU UKLJUČUJU U INDEKSNU KORPU . ... sproveden onog dana kada Berza dobije tu informaciju od strane izdavaoca, odnosno prilikom ...

POIMENSKA PRIJAVNICA ZA EKIPNO TEKMO. TER NASLEDNJE IGRALCE-KE : IME IN PRIIMEK. PS : ČE IMATE VEČ SEKUNDANTOV JIH NAPIŠITE NA HRBTNO STRAN PRIJAVNICE.

[70, 71] Hronična inflamacija grlića BV se smatra mehanizmom za razvoj ... je HPV DNA test uključen u skrining raka grlića materice, uz PAPA test. Date su.

25 нояб. 2020 г. ... ITM - Indeks telesne mase. BMI – Body Mass Index. Zbog svoje jednostavnosti izračunavanja, najpopularnija i najprimenjenija.

4.1.4.6 Zastopanje otroka po Zakonu o osebnem imenu . ... 8 61. člen Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), Uradni list SRS, št. 30-1481/1986, SRS 20-1/1988.

Ključne besede: oreh, stroški, bolezni, orehova muha, uporabnost. ... Na Slovenskem je oreh kot mogočno drevo, simbol moči in trdnosti imel na podeželju že ...

Tamara. Stojanović. 28. 22. 50 E. 56/18. Kristina. Jablan. 26. 10. 36 F. 63/18. Nada. Lončar. 25. 25. 50 E. 66/18. Maja. Nikolić. 79/18. Nina. Đurović.

Tabela 2: Število zdravljenih pacientov leta 2018 v UKC Maribor . ... klinični center Maribor (v nadaljevanju UKC Maribor) sta javni zdravstveni ustanovi, ...

16 нояб. 2006 г. ... Pregled trženjskega komuniciranja blagovne znamke Cockta . ... znamka med osvežilnimi brezalkoholnimi pijačami, Cockta.

trţne poti izbranega podjetja ter dosedanji način izračunavanja ... 6.1.3 Prodaja prek mešanih podjetij . ... 6.1.5 Prodaja prek povezanih podjetij .

H1: Računovodski kazalniki uspešnosti so pomembni za uspešno vodenje podjetja ... Razvrščamo jih v skupine: kazalniki investiranja, kazalniki financiranja, ...

Projekt Samostojna policijska postaja . ... Projekt Mobilna policijska postaja . ... kriminalistično pomoč, kazensko pravosodje, komunikacijski center, ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.