СЛУЖБЕНИ ЛИСТ - Скупштина Града Новог Сада

16 мар. 2016 г. ... Нови Сад, Велебитска бб Боже Кузмановића од 29б до 71 и од 38 до 106, Савска од 16 до 34, Зеленгорска од 13 до 21 и од 16 до 26, Омладинских.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ - Скупштина Града Новог Сада - povezani

7. Основна школа „Жарко Зрењанин“, Адреса: Нови Сад, Булевар Деспота Стефана, бр. 8. Мала сала ... апропријација, у складу са законом, наредног дана од дана.

28 мая 2021 г. ... путева који су део мреже атарских путева и који тренутно ... Нови Сад-Сомбор у Футогу, („Службени лист Града Новог. Сада”, број --/19).

предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, донео на. 31. седници одржаној 11. јануара 2016. ... удружење „Војвођански ИКТ кластер“ које тренутно окупља.

сту: КО) Нови Сад I, II, III и IV; КО Футог, КО Ветерник;. КО Бегеч; КО Кисач; КО Руменка; ... зали да се салаши већ дуже време препознају као ту-.

17 янв. 2020 г. ... за запошљавање - Филијала Нови Сад (у даљем тексту: ... дугорочна незапосленост, а самим тим и губитак ... прогноза аерополена.

Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за. 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/15,. 9/15 - испр. и 13/15 ), тачка II мења се и ...

16 мар. 2016 г. ... Нови Сад, Велебитска бб Боже Кузмановића од 29б до 71 и од 38 до 106, Савска од 16 до 34, Зеленгорска од 13 до 21 и од 16 до 26, Омладинских.

привредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, број: I-8/79 од 13. маја 2015. године, ... потока, корито засуто снегом и прогноза времена: нагло.

Члан 10. Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке излагањем материјала у приземљу пословне зграде ЈП. "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, ...

30 нояб. 2021 г. ... литета и смањења цена услуга. ... Радомира Раше Радујкова планиран је православни храм, ... „Народни хероји“, „Омладински покрет“,.

Град Нови Сад је смештен у источном делу Европе, у Србији, измеɻу 19. и 20. ... 7 Републички завод за статистику Србије, Попис становништва 2011. год.

25 янв. 2021 г. ... Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада ... Број: 501-2/2020-75-II 21. јануар 2021. године НОВИ САД.

21 февр. 2019 г. ... Планом се дефинише дугорочна пројекција развоја и ... менту "Демографски развој Града Новог Сада", Нови Сад. 2009. година).

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ. ГРАДА НОВОГ САДА. Година XL - Број 51. НОВИ САД, 29. новембар 2021. примерак 420,00 динара. ГРАД НОВИ САД. Скупштина.

4 авг. 2021 г. ... TURISTIČKA AGENCIJA CASTEL. NUOVO, NOVI SAD. НОВИ САД, ПЕТРА ДРАПШИНА. 45. 150.000,00. 11. VII-3-501/21. AVENIJA PUTOVANJA DRUŠTVO.

110 kV број 1136 – увођење у ТС „Нови Сад 7“ у Новом. Саду на животну средину, ... 988. На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Са-.

18 июн. 2021 г. ... Планом је обухваћено делимично изграђено подручје на потесу ,Горње ливаде , кое је претежно настало бесправном изградњом породичних ...

8 сент. 2021 г. ... Јавни превоз се одвија дуж Улице браће Поповић и постоји стајалиште уз ... Основни објекат за снабдевање биће TC 1 10/20 kV Нови.

3 окт. 2020 г. ... COVID-19, наметнули су потребу измене важеће одлуке о буџету, с обзиром на ... (јер се одустало од изградње семафора на раскрсници улица ...

29 окт. 2011 г. ... општини Нови Сад I и једним мањим делом у Катастар- ској општини Нови Сад II. ... Папа, Валентина Водника и продужетка Улице Хи-.

јавну својину Града Новог Сада (број: 020-663/2017- II) ... 988. Решење о престанку функције директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и ...

Петак, 17. мај 2017. ... Четвртак, 11. мај 2017. у 20 часова у Клубу „Трибинамладих“ ... 2021. години када ће Нови Сад бити Европска престоница културе.

10 окт. 2019 г. ... од 29.јула 2019. године. 11. Ово решење објавити у ,,Служеном листу Града Новог Сада . РЕПУБЈІИКА СРБИЈА. АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА.

I. МАРИЈА ВИДАНОВИЋ КОПАЊА, дипломирани економиста, разрешава се дужности в.д. заменика на- ... НОВИ САД. Заменик Градоначелника. Мр Зоран Мандић, с.р.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА-Департман за саобраћај, Нови Сад ... Саобраћајна студија је поред ове "Основне књиге", изложена још у 7 књига која свака.

Александра Радивојевић, 22.07.1982, лекар, ... Саша Антић, 24.11.1964., службеник, Крушевац,. Цара Лазара 10 ... Саша Тодоровић, 09.08.1980., службеник,.

истих, ако не и већих размера постоје и данас. ... резултат активности женских покрета заговарања женских људских права. ... Сале за стони тенис.

21 июн. 2020 г. ... Владимир Шкопеља. 1979. Дипл. правник ... Миле Калембер. 1980. Дипл. правник ... Mile Kalember. 1980. Dipl. pravnik.

теристике, континентална клима и квалитетно земљиште ... (ДИС) а у изградњи је још једaн (Меркатор). ... Преносна мрежа (прелази предметну територију).

21 дек. 2018 г. ... српски писац, преводилац, природњак, књижар и штам- ... Београд, 13. јануар 1998) је био словеначко-српски компо-.

usluge, Danijelova 33 Danijelova 1–17, 25–35, 43a 2–18, 24–32, Krivola~ka 7–17, 12–32, 46b, ... 50, 2–34, 68, 119a, 139; Narodnog fronta – cela ulica, br.

Женска имена Новог Сада : водич за љубитеље алтернативних тура / Гордана Стојаковић, Светлана Кресоја ;. [портрети знаменитих жена Мирјана Исаков].

31 мар. 2002 г. ... derivatives: uobraženko, nadmenko, jargon words: gilipter, folirant, šmeker, šminker, fenser, and lexemes with a secondary realisation: šef, ...

часа и као ноћни превоз са поласцима у периоду од ... Галерија „Надежда Петровић“ (МЗ Стари ... Лупњача има најкраће време концентрације tc~2.5.

13 мая 2021 г. ... Доц. др Снежана Укропина и Доц. др Душан Чанковић, ... пензију, која је испод републичког просека, а посебно су угрожени пензионери из ...

11.марта 2014.године донела пречишћен текст Статута Црвеног крста. Новог Сада. СТАТУТ. ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ – ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ -.

МЕЂУОПШТИНСКИ. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ. ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА. Година LIV * Број 10 * 16. март 2020 * Велика Плана - Смедеревска Паланка.

1 дек. 2020 г. ... Одлуке о Општинској управи општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“,.

План генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист општине ... в) Број запослених на ОДРЕЂЕНО време (У Кабинету председника Општине).

29 мая 2015 г. ... на генералне регулације за насељено место Ковин. ('Службени лист општине Ковин', ... Угоститељски објекат – хотел 'Стари град'.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.