Прилог број 11 Пореска управа Образац 1001 БАР КОД / /20 / /20

Пореска управа. Образац 1001 ... Одјељак 2 – Подаци о послодавцу ... Годишњи лични одбитак у 2011. години износи 3000 КМ, а на мјесечном нивоу лични.

Прилог број 11 Пореска управа Образац 1001 БАР КОД / /20 / /20 - povezani

Пореска управа. Образац 1001 ... Одјељак 2 – Подаци о послодавцу ... Годишњи лични одбитак у 2011. години износи 3000 КМ, а на мјесечном нивоу лични.

Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.) 002. 3.1.3. Опорезиви приходи остварени ван радног односа (из чл. 55, 60, 63. став 3, 82. ст.

Регистрација статусне промене не може се вршити пре исплате несагласних чланова друштва која учествује у статусној промени.

Мајданпек. Послови организационе јединице Пореске управе у. Мајданпеку ће се од 01. јула 2019. године налазити на следећим локацијама: Послови.

Блаце. Послови организационе јединице Пореске управе у. Блацу ће се од 01. јула 2019. године налазити на следећим локацијама: Послови.

Одсек Сурдулица. Послови организационе јединице Пореске управе. Одсека У Сурдулици ће се од 01. јула 2019. године налазити на следећим локацијама: Послови.

Доказ: Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије која ... за привредне регистре - претрага привредних друштава - подаци из ...

24 мая 2016 г. ... 7/2016, понуђачу „FLY FLY TRAVEL DOO“ Кнез Михајлова бр.30/II 11000 Београд, са понуђеном ценом за услуге резервације појединачних путних ...

(Велика Плана). Послови организационе јединице Пореске управе у (Великoj Плани) ће се од 01. јула 2019. године налазити на следећим локацијама: Послови.

ТРСТЕНИК. Послови организационе јединице Пореске управе у ТРСТЕНИКУ ће се од 01. јула 2019. године налазити на следећим локацијама: Послови.

а) БОНУС СТАН ДОО, Нови Сад, Приморска 846 б) СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО, Сомбор, Ади Ендре 27 в) ХИДРОТЕРМА ДОО, Сремска Митровица, Марка Аурелија бб.

29 июл. 2021 г. ... ... и у Регистар привредних субјеката уписује се статусна промена припајања друштва DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT DESING DOO, ...

4 февр. 2021 г. ... INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA. ATC. Beograd, Kacanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074.

ИЗБОРНА ЛИСТА. КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА. 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ. Коалиција: ЗЕЛЕНА СТРАНКА СРБИЈЕ – ZELENA STRANA SRBSKA, ЦП – CP ...

Образац. ЗАХТЕВ. ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА _____ ГОДИНУ. *Образац попунити читко-штампаним словима. I. Основни подаци.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Уверење о имовном стању. Потребнe информације. РБ. 1. Име, име оца и презиме/пословно име. 2. ЈМБГ/матични број.

Filip Snežana, Vidović Senka, Adamović Dušan, Zeković Zoran: Fractionation of non-polar compounds of basil (Ocimum basilicum L.) by supercritical fluid ...

County Down, Severna Irska,. Velika Britanija. ZOOPHARM D.O.O.. BEOGRAD, Hadži Prodanova. 8, Beograd, Republika Srbija. Baycox® 2.5% toltrazuril.

Hemokulin®. 0,3 mg/mL nafazolin. 2. FARMACEUTSKI OBLIK* kapi za oči, rastvor. 3. AKTIVNA SUPSTANCA IZRAŽENA KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO PO.

Македонски Телеком АД – МАТЕРУО. Прилог 3. СПИСОК НА MDF МЕСТА И РАСПОРЕД ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА. Верзија 2.7. 2. I. Распоред за имплементација по квартали.

Siniša Suzić, Tijana Delić, Darko Pekar, Vlado Delić, Milan Sečujski, “Style Transplantation in. Neural Network Based Speech Synthesis“, Acta Polytechnica ...

13 февр. 2014 г. ... Факултет техничких наука, Нови Сад. Ментор установа у којој је запослен-а функција у комисији. II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ.

14 мая 2009 г. ... Кивијеова газела. (I). Gazella leptoceros ... Дама газела. (I). Oryx dammah. (I). Oryx leucoryx ... Тибетанска кока. (I). Tragopan blythii.

5 окт. 2021 г. ... бакелитна пластика-антибактериска. 1 парче. 2.464,00 443,52 ... 45x45x15cm, со изолација против кондензација,.

нови стандарди/документи, прилагодени на барањата на клиентот new standards/ documents, upon a request by the client. Br. Ознака на стандардната метода,.

Прилог кон сертификатот за акредитација на лабораторија за калибрација. Annex to the Accreditation Certificate of. Calibration Laboratory. Бр. ЛК-001 / No.

Подрачје на тестирање (класификација според ИАРМ Правилникот Р 15):. Field of testing (classification according to IARM Regulation R 15):.

АПСТРАКТУМ: У чланку се разматра политика амнестија и помиловања политичких осуђеника у СФРЈ која је била условље- на унутрашњим политичким разлозима, ...

Lokacija sa koje je uzet uzorak: Sentandrejski put 165, Novi Sad. GPS koordinate N 45.31334⁰. E 19.82677⁰. Identifikacioni broj uzorka: 0039-1.

заедно со Македонска радио – телевизија како јавен сервис. ... само конкретна содржина или многу помал број на канали кои емитуваат во живо.

Leucorrhinia dubia. Locusta migratoria. Miramella albanica ... ANNELIDAE-ПРСТЕНАСТЕ ГЛИСТЕ ... тиви како би се успоставила ефикасна контрола промета јединки.

КОНТНИ ПЛАН. КЛАСА 000000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА. Класа/. Кате- горија. Група. Синте- тички конто. Анали- тички конто. Субана- литички конто. Опис.

Direktiva 2014/66/EU namreč določa pogoje za izdajo enotnega dovoljenja ... Republike Slovenije tujcu izdal dovoljenje za stalno prebivanje skladno z ...

FF-D-1001. Assembly Rating - 3 Hr ... Indicates such products shall bear the UL or cUL Certification Mark for jurisdictions employing the UL or cUL.

Габаритный чертеж IM 1001 / IM B3. Привязка мощностей к установочно-присоединительным размерам по стандартам DIN EN 50347.

Tamara Vonta, generalna direktorica Direktorata za medije. Irena Ostrouška, sekretarka, Direktorat za medije. 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri ...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ... Ministrstvo za pravosodje, ... Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani,.

weder die Pumpe noch eventuelle heiße Zubehörteile berührt werden. Es ... Le TV 1001 Navigator ne peut être fixé par sa base. ATTENTION!

prihodki višji za okoli 16,4 mio eurov, v letu 2018 pa se bodo znižali za 7,8 mio ... štirimi davčnimi razredi ne bi prišlo, bi se jim dohodnina v povprečju ...

MEKOL 1001 je lepilo na osnovi vodne disperzije za lepljenje drevesnih vrst ... Nanos naj bo enostranski, v tankem sloju, enakomeren po celotni površini.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.