črna luknja vesolje

črnih lukenj ne moremo videti, močno vplivajo na naše vesolje. So tako močne, ... Ker ima človek majhno maso, sile med dvema človekoma ne čutimo.

NASTANEK OZONSKE LUKNJE. Pojem ozonska luknja je prišel v veljavo šele v osemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so znanstveniki prvič opozorili na to ...

ZAREZNI BOBROVEC valovit ravno rezan. VLEČENI ZAREZNIK. Slemenjaki. 13 – 14. SLEMENJAK GLADKI, SLEMENJAK Z NOSOM, SLEMENJAK. Z GUMBOM, SLEMENJAK ZAREZNI "B" ...

30 сент. 2009 г. ... Ozonska luknja. Ozona je največ na višini med 14 in 25 km, vpija najmočnejše ultravijolične sončne žarke in nas tako varuje pred njimi.

prehodu v zakrasele, pretežno jurske apnence pa Temenica pri Ponikvah ponika v številnih požiralnikih. Pliocenske in kvartarne naplavine, ...

Slika 6: Večanje ozonske luknje na juţnem polu med letoma 1979 in 1994 ........................... IX. Slika 7: Razporeditev ozona po zemeljski obli .

nje staranje ko`e in vpliva na nastanek ko`nega raka. Za. UV-sevanje so ob~utljive tudi o~i in lasje. ... V ~asu pred nastankom ozonske luknje (konec sedem-.

LJUDJE IN DOGODKI / GORENJSKA 2014 preteklosti izstavljene račune bomo še nekaj let plačevali državljani. Država je banke dokapitalizirala s 3,4 milijarde.

10 мая 2011 г. ... Valovitka® 5. Pritrdila za Valovitko® 5. Fazonski kosi za Valovitko® 5 ... Cene v ceniku so FCA Anhovo, skladišče Esal, Incoterms 2010.

Fosilna goriva. Kaj so. Fosilna goriva so goriva, ki so nastala z razkrajanjem organizmov. Starost organizmov in njihovih fosilnih goriv so milijoni let in ...

Bramac – originalni sistem strešnikov in dodatnih elementov: pregled. Cenik. Strešnik Reviva. Strešnik Tegalit. Strešnik Klasik. Strešnik Klasik.

27 авг. 2004 г. ... vlaka, ki so se peljali proti Ljublja- ... njegov bratranec Franc Nema- nič, ki igra na ... Med njimi je tudi nemški lovski terier, kate-.

Nekatere slovenske narodne jedi imajo zares nenavadna imena in ena od teh je prav gotovo luknja, ki so jo kuhali v Črni na Koroškem.

METEOR ALI UTRINEK je kratkotrajna svetla sled na nebu , ki je posledica sevanja atomov v višjih plasteh ozračja ko taj iz vesolja priletijo prašni delci.

V le kratkem trenutku se je razpihnilo za sto bilijon bilijon bilijon bilijon-krat. Njegova bilijonska temperatura je padla na okoli nič. Temu pravimo.

Starost vesolja. Tako kot lahko določimo starost drevesa, kamnin, tudi lune, tako so lahko arheologi določili starost tudi vesolju. Da bi ugotovili starost ...

•KAJ JE VESOLJE? (preberi besedilo v SDZ in zapiši odgovori na vprašanje). – veda, ki se ukvarja z opazovanjem in raziskovanjem vesolja in nebesnih teles.

MEDNARODNA VESOLJSKA POSTAJA. ... vesoljska ladja pa ni bila izdelana tako, da bi se vrnila na Zemljo, ... pristala na Luni z vesoljskim plovilom Apollo 11.

opazovanji je tako, da več ko vemo in bolje ko znamo opazovati nebo, bolj navdušujoča spoznanja o vesolju se nam odpirajo. POGLED V VESOLJE. Zvezdana, povej.

KAJ SO ZVEZDE IN KAKO NASTANEJO? Zvezde so plinske krogle, ... NASTAJANJE ZVEZDE… Danes vemo, da je povprečna temperatura vesolja okoli 2,3K, kar pomeni, da.

Vesolje. RAČUN VESOLJSKE BANKE HVALEŽNOSTI: NESKONČNA VSOTA. ČAROBNO NAKAZILO. DATUM. SAMO ZA. PORAČUN. V erujte in bodite hvaležni, da bi prejeli.

Lukenjska jama se odpira v zatrepni dolini Luknja, kjer tretjič izvira ponikalnica Temenica (Luknja), ki predhodno ponikne na koncu Mirnopeške doline.

Kozmologija predaval bo: Vid Ir²i£, FMF. Deveto in zadnje predavanje bo posve£eno kozmologiji. Dosedanji sprehodi skozi vesolje so.

Prevod: Niki Neubauer. jezikovNi Pregled: Mateja komel snoj. strokovNi Pregled: Martin Čokl. grafiČNa PriPrava: Melita rak.

v malem so tudi Zemljini oceani, puščave in pragozdovi, drobno vesolje obilja je tudi naša dežela. Vesolje ... vnaprej na spletni strani vesolje.net.

Zemlje ali Sonca lahko enakovredno opišemo tako z Newtonovo sliko – kjer sila ... Podobno sta enačbi, če je nihalo obešeno na gibljivo podporo z maso M.

Starost vesolja. KRATEK OPIS PREDMETA: Izbirni predmet Astronomja ima v osnovni šoli predvsem namen zadostitve potrebe mladega človeka po raziskovanju ...

Kaj je to kozmologija? Se ukvarja z vesoljem kot celoto. Sestava vesolja. Razvoj vesolja. Kako se je začelo? Kozmologija = fizikalno razumevanje.

Najbolj podoben. Zemlji je v mnogih pogledih Mars, ki je zaradi svojega rde~kastega povr{ja dobil vzdevek »rde~i planet«. Vendar pa postaja vedno bolj jasno ...

Ozvezdje na mizi. KAJ SO OZVEZDJA|. Ozvezdja so liki, ki jih dobimo, ;e v mislih pove/emo bli/nje zvezde na nebu. Izmislil si jih je ;lovek. Na[i.

Vizija naše šole je vizija šole, v kateri se udejanja- jo spoštljivi odnosi, kjer se prepletata ustvarjalnost in mladostna iskrivost in kjer se pridobljeno ...

in Neptun. 5. Oblika in zgradba Zemlje. Poimenuj z modro puščico označeni del Zemlje in napiši eno značilnost označenega dela. Ime dela Zemlje: ...

Ko je pri nas Lunina mena ščip, je na drugi strani Zemlje (v Kaliforniji) šele prvi krajec. DA. NE. Odgovor pojasni. 31. 3. POGLED V VESOLJE.

Ali obstaja temna stran Lune? 18. Kaj je Lunin mrk? Skiciraj položaje Lune, Sonca in Zemlje ob popolnem Luninem mrku? Ali pride do Luninega mrka vsak mesec ...

polarni sij nastane v bližini magnetnih polov Zemlje. Opazujemo ga lahko tudi iz nižjih geografskih širin, če so izpolnjeni določeni pogoji.

Topla greda v tem primeru telo od svetlobe ne prejme energije, se tudi ne segreje. Svetlobo najbolj odbijajo gladke kovinske povr∏ine (zrcala,.

Slavko Slak. Konec avgusta se je upokojil. Slavko Slak, ki je v Impolu delal kar 40 let in en mesec. “Naj- prej sem se zaposlil v Montalu,.

jata galaksij v Berenikinih kodrih ... Jata v Perzeju. Jata v ozvezdju Device. Fabian et al. 2005, ... povezava med kemičnimi elementi, ki jih zvezde.

Relativnost v astronomiji. Andreja Gomboc. Fakulteta za naravoslovje. Univerza v Novi Gorici. 5. februar 2016, Sprehod skozi vesolje, ŠC Srečka Kosovela, ...

V nalogi sem raziskovala vpliv Lunine mene (polne lune) na človeka. ... koledar. Od lunacije smo prevzeli mesece. 4.3 Gravitacija in plimska sila.

Dunja Fabjan, FMF in CO Vesolje-Si. V osemdesetih letih prej²njega stoletja je pri²lo v rentgenski astronomiji do ve£jega preobrata:.

Na∏a Galaksija, ki ji pripada tudi na∏e Oson-. ≠je, je primer spiralne galaksije in vsebuje nekaj sto milijard zvezd. Jedro galaksije je.

Univerza v Ljubljani - FMF. Center Odličnosti VESOLJE-SI. Center Odličnosti VESOLJE-SI. Dunja Fabjan prof. Tomaž Zwitter [email protected]

oddaljenost Venere od Sonca ali trenutno oddaljenost od Zemlje. Iz izračunane ... Zanimive so elongacije notranjih planetov (Merkur in Venera).

Ta planet je Zemlji najbolj podoben, pred nekaj milijardami let pa naj bi na njem bili ugodni pogoji za nasta- nek ∫ivljenja. ∞eprav se danes Mars zdi ena.

3 мар. 2009 г. ... Rimska cesta sicer »izginja« tudi zara- di svetlobnega onesnaženja, saj zaradi njega marsikateri mestni otrok čudovi-.

Filmček o našem Osončju – YouTube. Spoznali smo, da poznamo številne planete, ki krožijo okrog Sonca. Planeti so različni po površini in velikosti.

Igrajmo se s svojo senco. Igrajte se s sencami. Opazujte, kako se spreminja čez dan in čez leto. Poskusite se znebiti svoje sence. Poskusite razložiti,.

2.4.1 Dnevna paralaksa. Ko se Zemlja vrti, se višine Lune, planetov ali Sonca na nebu večajo do kulminacije, potem pa padajo. To si razložimo ob sliki 7.

•izdelamo prevajalni model. •Potrebujemo velik enojezični korpus: ... -to je prevajalni model (translation model - TM),. -verjetnost za ciljno poved,.

arheologi določili starost tudi vesolju. Da bi ugotovili starost vesolja, se osredotočimo na podatke od oddaljenosti in hitrosti večjega vzorca galaksij. Ti.

Predstavili smo vzroke za njegov nastanek in posledice, ... Po geografskem leksikonu je tornado je uničujoč vrtinčast vihar z velikimi trombami.

prvi človek v vesolju. (1961). ZANIMIVOSTI. LAJKA - ruski vesoljski pes in prvo živo bitje, ki je iz ... O ŽIVLJENJU ASTRONAVTOV V VESOLJU:.

Astronomsko geofizikalni observatorij Golovec je bil ustanovljen leta 1959 in ... Astronomical and Geophysical Observatory Golovec was founded in 1959 and ...

astronomska opazovanja. Za prisotnost astronomije v šolah tudi po letu 2009 sta zelo pomembna zlasti dva dejavnika: ‐ V letu 2009 je Ministrstvo za šolstvo ...

približal misli o splošni medsebojni privlačnosti teles v vesolju, kar je pojasnil ... Zaradi zanimivosti omenimo še njegovega brata Jacoba (umrl med 1624.

Veliko del je Euler posvetil tudi eni najbolj zahtevnih nalog v astronomiji, ... okoli nje giblje naši Zemlji podoben planet. Ta trenutek raziskave še niso.

vesolja, ki je nadvse pomembna pri številnih kozmoloških vprašanjih, meri pa trenutno hitrost širjenja vesolja. Tako je mogoče starost vesolja t oceniti z.

Položaj Sonca in oblika Zemlje. Svetovno opazovanje Sonca in merjenje njegove višine. 24. april, 2009. Danes že vsak otrok ve, da je Zemlja okrogla.

... letos v fokus festivala postavljajo dela, ki so jih v letu 2018 izdali Alenka ... Še zvezdni utrinek me razveseli, ... Žareči kometi so utrinki želja,.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.