fizika 2 letnik

Dvopredmetni študijski program: Fizika-matematika, fizika-tehnika, fizika-kemija. Predmet: MODERNA FIZIKA letnik: 3. ... fizike na nivoju osnovne šole.

FIZIKA, 1.letnik naloge: kroženje, vodoravni met, gravitacija, sile. 1. Telo vržemo v vodoravni smeri s hitrostjo 20m/s. Kje je telo po 3,5 s? 2.

PREDMETNIK – Strojni tehnik(SSI). 1. letnik. 2. letnik. 3. letnik. 4. letnik skupno. P R E D M E T I št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na.

1 мар. 2020 г. ... otroci, ki bodo v župniji Preska v letu 2020 pre- jeli prvo sveto obhajilo, ... skega oznanila samo Kristus in nič drugega.«.

C. V koli- kšnem casu bo izparelo 500 g vode? Izparilna toplota vode je 2,06 MJ/kg, specificna toplota vode pa 4200 J/kgK. 8. Za koliko se segreje voda, ...

kot visok stolp s katerega bi izstreljevali rakete oziroma vesoljska plovila. ... silo upora pri poletu rakete Saturn V. Raketa je pri času 75s dosegla ...

Skupno delovanje več sil nadomestimo z eno silo, ki jo navadno imenujemo vsota sil oziroma rezultanta sil. Rezultanto sil označimo s FR ali z R.

Pitotova cev. - Venturijeva cev. - vodni manometer (U cev). - sušilec las. 3.) Potek dela: Pripravi vodni manometer in priključi nanj Pitotovo cev.

ziko izhajala iz veljavnega učnega načrta za fiziko iz leta 2000. ... 8. 1 Merjenje, fizikalne količine in enote (5 ur SZ in ure EV).

tlaka za 1 bar ustreza višini vodnega stolpca 10 m ali 750 mm visokega stolpca Hg. Vzgon. Potopljeni predmeti so lažji za težo izpodrinjene tekočine. O.

MERJENJE IN MERSKI SISTEM. V fiziki merimo fizikalne količine. Poznamo 7 fizikalnih količin. To so: dolžina masa. Mersko število in merske enote sta ...

FIZIKA. Predpone so desetiški pretvorniki s katerimi krajše zapišemo večja oz. manjša merska števila t= 35 s. FIZIKALNA KOLIČINA. ZNAK ZA FIZIKALNO.

palica pri temperaturi 20° C? — Koliko dolgo mora biti merilo od medí pri ... Zakone udara prožnih krogel uporabljamo n. pr. na biljardu.

FIZIKA. PREIZKUS ZNANJA. REDNI ROK. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja. NAVODILA ZA VREDNOTENJE. Maj 2008. MODERIRANA RAZLIČICA ...

ERASTOTEN – izračunal je obseg zemlje ... ASTRONOMSKA ENOTA – je razdalja od Sonca do Zemlje,. 1 AE = 150.000.000 km. SVETLOBNO LETO – je razdalja, ...

Izbirni program fizike 140 ur + * 5 ur ( . in 4. letnik). 10. 1. Merjenje, fizikalne količine in enote (4 ure SZ in ure EV). 11. 2. Premo in krivo gibanje ...

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Fizika (v nadaljnjem besedilu katalog) podrobno določa vsebine in cilje splošne mature iz fizike, ...

17 июн. 2009 г. ... www.stromar.si zbirka študijske literature na spletu prepovedano razmnoževanje brez dovoljena avtorja dokumenta.

Negativni pospešek (pojemek) pri gibanju zaboja po klancu navzgor je tako a1 = −. Fd +Ftr m. = −g(sinϕ +ktr cosϕ). V enacbi v = v0 + a1t1 upoštevamo v = 0 ...

TON oddajajo glasbene vilice. Gre za sinusno zvočno valovanje. Spekter tona določata frekvenca ( ) in gostota energijskega (zvočnega) toka-j:.

Dodatne vaje in povezave na temo SILE: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/151/index.html. Naloge za oddajo: 1. teden: učbenik str. 82: naloge 1., 2., 3., 4.; ...

Porazdelitev hitrosti molekul plina v eni razsežnosti, povprečna hitrost in ... V hladilniku ali toplotni črpalki toplota sicer prehaja v tej smeri, ...

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Fizika (v nadaljnjem besedilu katalog) podrobno določa vsebine in cilje splošne mature iz fizike, ...

5 июн. 2008 г. ... No nobelij ... NIHANJE IN VALOVANJE ... Prea tokom: A. B Vozička se gibljeta v desno s hitrostjo 1,0 ms ¹.

31 авг. 2015 г. ... Pri biljardu zadene kroglica z maso 0,26 kg in hitrostjo 7,0 m/s mirujoco ... Aluminijasta palica z debelino 1 cm leti vodoravno v homogenem ...

Kriogerio ir Vinko defektai, jų judėjimas kristalinėje gardelėje ... d-12, b-6, h-24 energinių padėčių tenka 2 Ag+ katijonams. 5,04 Å ... Panasonic & IMEC.

FIZIKA. Knjižica formula. FIZ. FIZ.28.HR.R.T1.08. Page 2. FIZ T D. 2. Fizika. 99. Kinematika. Dinamika. Hidromehanika.

TEMNA SNOV IN TEMNA ENERGIJA - AURA IN BIOPOLJE. Astronomi so proučevali gibanje zvezd v številnih vrtečih se galaksijah in ugotovili, da bi veliko.

RADIAN? Radian je enota za merjenje kotov. Kot α meri 1rd, če je pripadajoči lok enak polmeru. KOTNA HITROST? Kotna hitrost je hitrost opisovanja kotov.

Ili za deset hiljada godina, kad naša tehnologija bude savršenija? ... bude sasvim funkcionalan 2022. ... Veštičje proročanstvo raspiruje njegove.

Prečna barvna aberacija. Eliminacija barvne aberacije. Barvne aberacije ne moremo eliminirati s posebnim brušenjem leč, saj oblika leče ne vpliva na njen.

25 мая 2018 г. ... Prirodne nuklearne sile. • Defekt mase i energija veze jezgra. • Prirodna radioaktivnost. • Zakon radioaktivnog raspada.

Van de Graaffov generator · Električno polje · Naboj i električno polje ... Trofazni generator · Transformator · Foucaultove struje.

Fizika 8 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu ... e) Kolikokrat se Merkur zavrti okoli svoje osi, medtem ko Saturn enkrat obkroži ...

taljenje ledu, drugi, da nastalo vodo segrejemo na koncno temperaturo T2. Temperatura T0 = 0◦C. Para se najprej kondenzira (nastane voda pri Tvr = 100◦C) ...

Početna prednost ukupne nuklearne sile u jačini se tako konačno istopi na broju od 92 protona. Na broju od 92 protona ukupna nuklearna sila još uvek drži ...

R. Na sredini na zacetku miruje astronavt z maso m. Astonavta nato izmaknemo iz središca obroca v smeri geometrijske osi. S kolikšno frekvenco bo nihal ...

FIZIKA. 8. razred. 25. maj 2020 – 29. maj 2020. Snov tega tedna ... z interaktivnimi vajami na spletni strani https://interaktivne-vaje.si/fizika/sile.html.

Prvi mikroskop. BA MIKROSKOPA tavljen iz mehanskih in optičnih delov. Optični deli so leče oz. lečja ektiv (prikazuje sliko), okular (sliko dodatno poveča) ...

centripetalna sila. Glede na zakon o medsebojnem delovanju teles pa krožeče telo deluje na okolico z nasprotno enako silo, ki ji pravimo centrifugalna sila:.

Namijenjena je kolegiju Moderna fizika (preddiplomski studiji fizika, inženjerska fizika, matematika i fizika i fizika i informatika).

Механички таласи; Облици таласа; Једначина таласа; Брзина простирања и енергија таласа. 3. VII. П7. 1. Тест. 3. VIII. П8. Суперпозиција таласа; Преламање и ...

Nato spoznamo tehnike jadranje z vetrom od zadaj, od strani ter proti vetru. Na koncu razložimo še zanimiv paradoks jadrnice, ki je hitrejša od vetra.

procese s poudarkom na razumevanju in vrednotenju sodobnih dosežkov znanosti in tehnologije, dijake spodbuja k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju ...

Pravilo desne roke · Pravilo leve roke · Amperov zakon · Elektromagnetna indukcija · Lenzovo pravilo · Helmholtz tuljavo ...

Čim večji je masni defekt reakcije, tem večja reakcijska energija se sprosti ali tem višji je prag reakcije. Izgubljena masa se spremeni v energijo, ...

KVANTNA FIZIKA. Proti koncu 19. stoletja je vrsta poskusov kazala še druga neskladja s predvidevanji klasične fizike, poleg tistih, ki so vodila k posebni ...

ZUNANJA OČESNA OVOJNICA skrbi za obliko in oporo očesa: Beločnica je bela, čvrsta vezivna ... Zenica je črna odprtina v šarenici, ki se s pomočjo šareničnih.

4.4 Valovna funkcija. 4.5 Schrödingerjeva enačba. Kvantna mehanika 3: Gibanje v 1D. 5.1 Delec v neskončni potencialni jami. 5.2 Kvantni harmonski oscilator.

Sončev mrk je redek pojav. Popolni Sončev mrk se zgodi enkrat na 18 mesecev, viden pa je samo na delu našega planeta. Lunin mrk: Nastane le ob polni Luni.

25 окт. 2013 г. ... a) Modularna opeka: λ1=0,52 W/mK; d1=0,29m b) Ekspandirani polistiren: λ2=0,03 c) 7 W/mK; d2=0,14m. Karakteristike zidu: a) Višina H=3m.

bila črna luknja: področje prostor-časa, od koder ni mogoče uiti v neskončnost. Robu črne luknje pravimo dogodkovni horizont. Ujema se z valovno fronto ...

Fizika 8. razred. OŠ Dravlje ... Verjamem, da ste učenci samostojno ali skupaj s starši dobro reševali naloge, ki sem jih pripravila vaša učiteljica fizike.

DUŠENO NIHANJE. 50. Vzmetno nihalo niha dušeno. Slika kaže krivuljo dušenja. Katera je količina X, označena na ordinatni osi? a. Celotna energija.

Tomaž, Tadej in Nik so se odločili, da bodo na vrh klanca spravili zaboj z maso 40 kg. Tomaž je uporabil klanec, Tadej ga je dvignil preko pritrjenega ...

20 апр. 2020 г. ... Žogi se med padanjem potencialna energija (višina) spreminja v kinetično energijo (hitrost). Ko žoga pristane na tleh se vsa kinetična ...

FIZIKA. PISNI PREIZKUS. REDNI ROK. Maj 2005. ZAKLJU^NO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja. NAVODILA ZA OCENJEVANJE. MODERIRANA RAZLIČICA ...

Poznamo dve vrsti cepinov. Gorniški cepin, ki ima ravno rastišče, okel in lopatico. Plezalni cepin ima krivo rastišče, okel, lopatico ali kladivo.

KOEFICIENT LEPENJA. 1. Teorija. Zaradi ravnovesja sil na mirujoče telo na klancu, ki z vodoravnico oklepa kot φ, velja v smeri vzporedno s klancem enačba.

FIZIKA. Course Title: PHYSICS. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level ... theorem on conservation of angular momentum. UL FKKT ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.