kaj je fotosinteza

Fotosinteza je kemijski proces, pri katerem rastline ogljikov dioksid in vodo pretvorijo v glukozo in kisik (s pomočjo svetlobne energije). Proces poteka v.

FOTOSINTEZA. Ljudje in živali dobijo hranilne snovi iz hrane. Kako pa hrano dobijo rastline? 1. Za ponovitev prejšnje snovi, najprej reši naloge na spletni ...

imenujemo fotoelektronska transportna veriga. Pri tem nastajajo energetsko bogate molekule, to so molekule ATP in NADP (prenašalci).

Calvinov cikel. Primerjava svetlobne in temotne faze. SVETLOBNE REAKCIJE. FOTOSINTEZE. TEMOTNE REAKCIJE. FOTOSINTEZE. KJE POTEKAJO? V TILAKOIDAH.

kemosinteza, to pa poteka v žveplovih bakterijah. Fotosinteza ali asimilacija ogljikovega dioksida v zelenih rastlinah, je nujno potrebna za življenje, ...

Fotosinteza je proces, pri katerem dobimo iz energije revnih spojin. (CO2. H2O) energijsko bogate spojine (glukoza), vir energije je svetloba.

fiksacija CO2 (fosfoenol piruvat karboksilaza) i sinteza C4 kiselina u mezofilnim ćelijama - kao rezultat vezanja CO2 sa fosfoenol piruvatom nastaje C4 ...

cikel, vse ostale pa se prek ogljikovih hidratov pretvorijo nazaj v ribulozabifosfat, za kar je spet potreben ATP. Ta proces se imenuje CALVINOV CIKEL.

Metabolizem: Anabolizem (izgradnja) – fotosinteza. Katabolizem (razgradnja) – cel. Dihanje. Celično dihanje (poteka skos).

Calvinov cikel in cikel pentoza-fosfata. Page 45. Povzetek svetlobnih reakcij fotosinteze pri ... Cikel pentoza- fosfata. Page 71. Page 72. C5+C5 -> C3+C7.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.