kaj je naselje

investitor: Iskra d.d. Stegne 21, 1000 Ljubljana ... parket. 2,0. 13 PREDPROSTOR - UTILITY. 14 HODNIK parket-keramika 4,9 parket. 4,9 keramika parket.

Krilo in podboj sta usklajena, beli jesen CPL z zaobljenimi, soft line, robovi. ... V osnovni ponudbi gotovi, 2-strip, hrast natur parket z.

kaj je naselje; odgovor iščemo v fenomenologiji in odkrivanju bistva pojava. - kje so naselja; odgovor iščemo v spoznavanju zakonitosti razmestitve in ...

Zaselki/ naselja. DRAMA. Lega naselja. Naselje leži na dnu vzhodne Krške kotline, na desnem bregu reke Krke, ob cesti Škocjan-Šentjernej.

GSPublisherVersion 0.19.100.100. Naselje Radizel. NOVOGRADNJA HIŠ RADIZEL štirje enodružinski objekti in en dvodružinski objekt ...

Naselje Latkova vas arhitektura: AB objekt d.o.o. naročnik: SGP Savinja. Page 2. Naselje Latkova vas organizirana gradnja enodružinskih hiš.

KERAMIKA. 2,35m2. +0,00. PREDPROSTOR. KERAMIKA. 3,55m2. +0,00. VHOD. KERAMIKA. GRANITOGRES ... keramika. 3,6 m2. 3 SANITARIJE - wc keramika.

SPALNICA. PARKET. 13,70m2. +2,91. KOPALNICA. KERAMIKA. 6,10m2 toplotna črpalka ss ps rekuperacija. II faza investitor: Iskra d.d. Stegne 21, 1000 Ljubljana.

3 SANITARIJE - WC. 4 DNEVNA SOBA Z JEDILNICO ... WC. KERAMIKA. 2,35m2. 0 +0,00. VHOD. KERAMIKA. GRANITOGRES ... KVADRATURA PRITLIČJE - zunanji prostori:.

Vsa notranja vrata so lesena barvana na bele barve z vsem potrebnim okovjem, ... Steklena balkonska ograja je narejene iz lepljenega varnostnega stekla.

Śportni park bo ... nadstreşek za rolkarski park; ... rekreacijo, pokrit skate park, klubske prostore, gostinski objekt, wellness, fitnes.

15 янв. 2017 г. ... Oživitev prostorov Doma skupnosti Savsko naselje ... Savsko naselje. Bežigrad ... žnice REČI (družabne igre, namizni tenis, rolerji itd.) ...

Zelena pećina prahistorijsko pećinsko naselje u Blagaju. Â. Komisija za oÄ•uvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 20.-27.novembra 2007.godine ...

naselje Ankaran hrib« ( Uradni list RS št. 71/2008) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko ...

1 окт. 2012 г. ... POTREBE, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA. ... Dolžina zaščite kanalizacije ja obojestransko minimalno 3 m od tlorisnega mesta križanja.

SAVSKO. URBANISTIČNA. NASELJE. DEDIŠČINA. Zloženka je namenjena stanovalcem, lastnikom in upravnikom kot osnovno vodilo in pomoč pri posegih v zunanje ...

26 мая 2020 г. ... 2000 Maribor. DOM POD GORCO, d.o.o.. Pekrska cesta 56 ... NASELJE »REZIDENCA SUNSET ELITE« MARIBOR ... Fotokopiranje – črno belo stran A4.

ŠD. Dn. DK UDK 712.25(497.4Ljubljana)(043.2). KG oblikovanje krajine/javne nezazidane površine/starejše soseske/kakovost bivanja/raba prostora/Savsko ...

da bo stanovanjsko naselje Lanovo zgrajeno v 3 (tri) fazah, pri čemer bo celotno naselje zajemalo 3 (tri) Lamela objekte, 6 (šest) vila blokov VBA, 3 -.

njegove prve posete izgrađeni su prvi objekti na Zlatiboru: hotel "Kraljeva voda" (danas restoran "Srbija") iznad jezera, vila "Čigota" i pekara.

Rjuha - navadna komad (kom). 1,00. Rjuha - jogi komad (kom). 1,20. Odeja - volnena komad (kom). 4,00. Vzglavnik par (par). 3,50. Razna popravila oblačil.

OŠTRI VRH. Naručitel: Plan Izradic. UNA URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE dd. OPĆINA STARO PETROVO SELO. F.Petrića 4, 10000 Zagreb, tel. 01/4804 300, p.

14 мар. 2020 г. ... URNIK IN LOKACIJE PREMIČNE ZBIRALNICE NEVARNIH ODPADKOV – 7. marec 2020. NASELJE. URA. PREVZEMNO MESTO. TOMAJ. 8:00 NA AVTOBUSNI POSTAJI.

1. seja vaškega odbora za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenic je ... a) Lesnika Viktor, Zg. Hrastovec pod Bočem 31, Poljčane.

Dostop do naselja poteka po novi cesti ob križišču k osnovni šoli in vrtcu. Takoj ob šoli je zgrajena nova športna dvorana, za njo pa naselje Lanovo.

Hrastnik - Podkraj, pogled na najdišče. 229. Naselje: Podkraj. Občina: Ajdovščina. Ime: Hrušica. Področje: A. Obdobje: rimsko obdobje. Vrsta dela: 7.

Naselje: Ukanc. Občina: Bohinj. Ime: Ukanc – vojaško pokopališče iz prve sve- tovne vojne. Naslov: Ukanc. Področje: Z. Obdobje: prva svetovna vojna, ...

promet smo prejeli le skop odgovor v treh stavkih, ki ne odgovori na naša številna vprašanja in predloge. Ker sta prometna politika in mirujoči promet v ...

ni vojni, ponaša Posavski muzej v Brežicah. 1 P. Petru, J. Šašel, Libna, v: Arheološka najdišča Slovenije (Ljubljana 1975) 260 s; M. Guštin, Libna, ...

VPLIV NA ŠIRŠE OBMOČJE: soseska Regrške Košenice je odmaknjena na rob mesta, od drugih poseljenih območij ločena z zeleno cezuro in ima slabše prometne ...

Naselje: Vipolže. Občina: Brda. Ime: Vipolže – Vila Vipolže. Naslov: Vipolže. Področje: R. Obdobje: 14. stoletje, prva polovica 17. stoletja.

1 сент. 2020 г. ... Prvega septembra leta 1958 je bila na območju občine Ljubljana — Bežigrad ustanovljena Osnovna šola Savsko naselje oz. OŠ Borisa Kidriča.

The test excavations at Gradec near Blečji Vrh revealed ... 36 Pavlin, Dular 2007, 81 op. 60. Poleg Cvingerja nad ... above Litija (Pavlin, Dular 2007, pl.

Projekt obravnava komunalno urediti naselje Ledine. V sklopu ureditve so predvidene izvedba meteorne, fekalne kanalizacije, čistilne naprave za 150PE in ...

o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper. Št. K3501-181/00. Koper, dne 15. aprila 2005. Župan. Mestne občine Koper.

ci v Goriški muzej prinesel večdelno peresovino fibule. ... območja planega železnodobnega grobišča v Idriji pri Bači. ... je bil Stiški potok reguliran.

Cerklje na Gorenjskem. Pri izdelavi Strokovnih podlag za varstvo dediščine v prostoru v letu 2000 je bila hiša registrirana kot kulturna dediščina. Na.

Hidroelektrarna Fala leži v ozki Dravski dolini. Za njeno lokacijo so bili odločilni ugodni po- datki o geološki strukturi terena, ne prevelika.

naselja delimo na podeželska in mestna – meje so zabrisane. - razlikujejo se po načinu ... v Sloveniji je ohranjenih zelo malo tradicionalnih kmečkih hiš,.

The material from the rescue excavations at Gornji Trg. 3 in Ljubljana is presented in this article. The new discoveries elegantly supplement the previously ...

POTEPANJA (kamp oprema, potovalni pripomočki, drugo). Knjižnica REČI,. Dom skupnosti Savsko Naselje. Belokranjska 6, 1000 Ljubljana. FB: Knjižnica R E Ć 1, ...

Mejnik smo evidentirali in foto dokumenti- rali. Damjana Fortunat Cernilogar. 5. Naselje: Betanja. Občina: Sežana. Naslov: Betanja 1. Področje: U.

Prodaja posest TRSTENIK, NASELJE ORLI NAD TRSTENIKOM, 530,00 m2. 45.000,00 EUR. Agent 3091 d.o.o.. Stritarjeva ulica 4. 4000, Kranj, Slovenija.

Frankovo naselje 69. 4220 ŠKOFJA LOKA. Datum: 14.11.201. V A B I L O. Vabim vas na 17. sejo Sveta Krajevne skupnosti Trata, ki bo v torek, 28. 11.

5 дек. 2010 г. ... Štivan-Ribiško naselje-Devin-Rilkejeva sprehajalna pot in Sesljan, 5.12.2010. Klaudi in Zlatka Kofol sta nam ponudila ta lep pohod.

Mrzlava vas, tloris cerkve z vrisanimi stavbnimi fazami (risba: B. Zaletelj; računalniška interpretacija: ... Mogočen dvojni kozolec – toplar stoji v sklopu.

Sibenika izlijeva u morc, nalazi se otok Murter koji je tek uskim kanalom odvojen od kopna. Kanal je u prošlosti očito bio proširivan i reguliran. Preko.

Izvir Krke. Zahodni del Suhe krajine. Naselje Krka. Krška jama. Page 3. Značilnosti porečja. 12-20m globok kanjon. Slapovi ... Hidrogram reke Krke. Page 10 ...

EŠD: 19373. Naselje: Koče pri Prestranku. Občina: Postojna. Ime: Koče pri Prestranku – kapelica. Naslov: Koče, parc. št. 4791/1, k. o. Slavina. Področje: E.

1948, arhitekt Edo Mihevc. LITOSTROJSKEM. KOMPLEKSU. LITOSTROJSKA ŠOLA S PARKOM. 1947, arhitekt Edo Mihevc. INDUSTRIJSKI KOMPLEKS od 1947 naprej.

Igra građenja „Moje naselje“. RAZVOJNO PODRUČJE NA KOJE UTJEČEMO. • spoznaja o važnosti zaštite okoliša (odgoj za održivi razvoj).

Obdobje: neolitik, eneolitik, novi vek. Vrsta dela: 6. Raziskave leta 1995 smo nadaljevali na območju, kjer smo že odkrili ostanke neolitske in eneolitske ...

18 мая 2020 г. ... Upravljalec: Krajevna skupnost trata, Frankovo naselje 69, 4220 Škofja Loka. 2. Predmet oddaje v najem: del zemljišča parc. št.

Gajeva ulica 69 (LC 31025) -. Mihanovićeva ulica 44 (ŽC 2218). 471. 285. 144. 42. 3142/9, 3327. (dio), 3269/1,. 3166 i dr. Stubička Slatina. N-I01A. Igrišće.

HRD 150-SG-9/6-25, segmentno gumi tesnilo. HSI 150-DG-3/24-54, sistemski pokrov. Razna HRD segmentna gumi tesnila. Razna HSD gumi tesnila.

Naselje: Gospodara Vučića. Opština: Vračar. OBJEKAT. Tip: Stan. Kvadratura: 166kvm. Struktura: 4. Terasa: 3T. Sprat: 5 od 5. Grejanje: CG. Cena: EUR 500000.

Frankovo naselje 51. 4220 Škofja Loka. Datum: ZADEVA: Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno.

tina Stupar, ZVNKD Gorica/ in na podobne primere je verjetno treba računati tudi še kje v območju vršaja pri Črničah in Selu. Obenem to seveda pojasnjuje po ...

PRILOGA 1. PRIKAZ POTEKA MEJE NASELIJ. Občina Piran. Naselje: Parecag. Naselje: Sečovlje. Page 2. Mestna občina Koper. Naselje: Topolovec. Naselje: Močunigi ...

Prijepolje. Kvart (četvrt):. Ivanje. Poštanski broj: 31 300. Adresa: Ivanje bb. Dozvole. Građevinska dozvola: Ne. Lokacijska dozvola: Ne. Vlasnički list:.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.