karbonatne kamnine

Karbonatne kamnine Pece. Carbonate rocks of Mt. Peca, Slovenia. Bernarda BOLE. Geološki zavod Slovenije. Dimičeva 14, SI-1001 Ljubljana, Slovenija.

Magmatske kamnine nastajajo z ohlajevnjem magme. Ta se lahko strdi v zemljski skorji ali pa na površini. V prvem primeru.

Sedimentne kamnine. Okoli 70 % kamnin na Zemljinem površju je sedimentnega nastanka. Sedimentne kamnine so skozi celotno geološko zgodovino nastajale v vseh.

Magmatske kamnine OCEANSKE LITOSFERE divergentni stiki v oceanskih okoljih. MORB - Mid Ocean Ridge Bazalt. - izvor: nizkotlačno delno taljenje plašča.

pritiska in temperatur (marmor, skrilavec, blestnik). marmor skrilavec blestnik apnenec peščenjak tuf lehnjak granodiorit bazalt. Kamnine po starosti.

Masivne metamorfne kamnine delimo glede na bistveni(e) mineral(e). AMFIBOLIT. EKLOGIT. SERPENTINIT. MARMOR. KVARCIT. SKRILAVEC. FILIT. BLESTNIK. GNAJS.

prvotna kamnina kemijska sestava ... Sedimentna kamnina nastane, ko se delci med ... sedimentna BREČA. PEŠČENJAK. MELJEVEC. GLINAVEC. APNENEC kamnina.

Kamnina lahko postane skrilava. 5.V različnih pogojih metamorfoze nastanejo različne kamnine in minerali. 6.Metamorfne kamnine govorijo o pogojih ...

Kamnina. • Je naravna trdna snov iz enega ali več mineralov. • Nastajajo zaradi endogenih in eksogenih procesov. • Spremembe nastanejo, kadar ti procesi.

Trdoto določamo z Mohs-ova trdotno lestvico, ki sestoji iz 10 znanih ... Tabela 1.1: Mohsova trdotna lestvica. Trdotna stopnja. Referenčni mineral.

Kamninski krog. • Odnose med kamninami predstavlja kamninski krog. Page 3. Vrsta kamnineKako jo klasificiramo? Kaj nam pove? magmatske struktura.

26 мая 2001 г. ... Iz predkambrija, ki se je pričel pred 4600 milijoni let, nimamo ... gline je nastopila doba odnašanja in reke s potoki so ustvarile svoje.

Apnenec je sedimentna kamnina iz kalcijevega karbonata (CaCO3) v obliki minerala kalcita. Kalcit se izloča: - kemično iz nasičene vodne raztopine (imenovan ...

Silikatne kamnine(magmatske&metamorfne):. -vsebujejo kremen. -na njih kisle prsti. Magmatske kamnine: z ohlajanjem in strjevanjem magme. Globočnine:.

kamnin v njej;; tudi zem. sile ki povzročajo premikanja zaradi konvekcijskih tokov;; epirogeneza- premikanje zem. skorje v vert. smeri;; nastajajo veliki ...

kamnine. V večjem delu Slovenije prevladujejo apnenci in dolomiti. ... Vse kamnine, pri katerih je kapljica razredčene klorovodikove kisline povzročila ...

Večji del današnjega Evropskega reliefa je nastal v terciarju in kvartarju (vetrna in rečna erozija). Nemško in Poljsko nižavje sta oblikovali reki Laba in ...

(skoraj) vsi učenci aktivni, saj morajo naloge opraviti sami in se ne morejo »skriti« v ... Izdelati smo morali tudi zemljevid za iskanje skritega zaklada.

Vsaka kamnina ima svojo barvo, trdoto, teţo in strukturo. 2.1 GLAVNE VRSTE KAMNIN. 2.1.1 MAGMATSKE KAMNINE. Nastale so iz ohlajene magme v zemeljski skorji ...

786 | Svedri za keramiko KERAMIK Diamant – za suho vrtanje ... ploščice iz karbidne trdine so svedri GOLDCRAFT primerni za skoraj vse vrste.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.