kmetje v srednjem veku

Življenje v skromnih kočah na plemičevi zemlji. • Kmetje – nesvobodni, podložniki. • Gospodarja so morali prositi za dovoljenje za poroko, preselitev…

Obute so imeli lesene cokle ali obuvala iz govejega usnja. Poleti so hodili bosi. Revni kmetje so imeli na izbiro bolj malo jedi. Večinoma so jedli črn kruh ...

Stoletna vojna. •. Konec 13.st. je francoski kralj Filip IV. Skušal dobiti vpliv v tedaj angleški pokrajini Guyenne. K zaostrovanju nasprotja med Anglijo in ...

Modest je v Karantaniji misijonaril in bil prvi Karantanski pokrajinski škof (škof brze ... Njihovi vojvode in knezi spadajo v sam vrh nemškega plemstva.

Nizozemci so se odločili, da bo država republika, prvi generalni guverner pa Viljem Oranski. Pomagajo mu državni stanovi, v katere so izvoljeni najbogatejši ...

ŽIVLJENJE V EVROPI V SREDNJEM VEKU. ŽIVLJENJE NA GRADOVIH ... Graščaki so jedli podobne jedi kot kmetje: proseno in ovseno kašo, zelenjavo, sir. Na.

OGRSKA V SREDNJEM VEKU. 1300 – Ogrsko – madžarsko kraljestvo. Ogromno kraljestvo v srednjem veku. Po l. 955 Oton I. porazi Madžare. Madžare pa.

Kot je iz Rižanskega placita razvidno, da so na začetku 9. stol. v koprskem zaledju živeli ... koprska škofija ter obalna mesta Koper, Izola in Piran.

SREDNJEVEŠKA KOLONIZACIJA NA SLOVENSKEM ... pred Rotovžem so stali sramotilna kletka, steber (pranger) in oslovska klop. - 1461 nastane Ljubljanska škofija ...

Judje v manjših štajerskih mestih v srednjem veku. Jews in Smaller Styrian Towns in the Middle Ages. Izvleček: Za nalogo smo si v razpravi zadali odgovoriti ...

Figurativna eksegeza toposov poti v Fortunacijanovih Commentarii in evangelia. Prispevek obravnava nedavno odkrito delo Fortunacijana Oglejskega Commentarii ...

Prispevek obravnava zgodovino otrok v srednjeve{kih mestih Trst, Koper, ... po `ivljenju, ~e ga je hudo u`alil, ~e je postal gluma~ brez o~etovega soglasja, ...

zgornja Gorenjska, slovanska naselitev, srednjeveška kolonizacija, urbarji. ABSTRACT. THE SETTLEMENT STRUCTURE OF ZGORNJA GORENJSKA IN THE MIDDLE AGES.

Srednjeveški vitezi so prejeli od zemljiških gospodov zemljo, kjer so si zgradili utrjeni dom, grad. Tam so živeli z družino in služabniki.

konkvistadorji. : so nižje plemstvo, ki želi obogateti, dobiti ugled. So nasilni, na odprave hodijo zaradi denarja. Z njimi prihajajo misionarji.

prva rezidenca na Kranjskem, grad Gallenberg v Zagorju, zgrajen med letoma 1228 in 1248. Grad sicer ni ostal nepretrgoma v rokah rodbine in je med letoma ...

meso, ki gre v predelavo, s hitrimi testi preizkušeno zaradi bolezni. BSE. Država je premalo naredila za prom ocijo slovenskega mesa.

19 нояб. 2009 г. ... ke”, likerje in darilni program. ... bon v vrednosti 40 evrov prejme ... centra IKEA, kjer bomo lahko izbrali drobna darila.

20 дек. 1991 г. ... PRVI ŠOLANI. MENEDŽERJI .NOVO MESTO — V začetku de- frnbra je v Centru za usposabljanje. *0dilnih delavcev na Brdu pri Kranju.

18 сент. 1992 г. ... grozdje 60, slive 50. tropinovo žganje ... grozdje je le s Trške gore oz. bližnje oko ... MEŠANO grozdje prodam. ® 84-.

1 мая 1997 г. ... ženo, avto pa na sina, tako da mu ... Majska številka revije E-ŠPORT, MODA, AVTO je že naprodaj po ... PRIKOLICO za osebni avto prodam.

je med 7. in 8. kongresom slo ... Dj0a7*ua do že držalo, da se človek največ nauči iz lastnih ... benik-kamnosek, ki je bil ssvojo umetnostjo.

Hrvatska kojom je vladao knez Ljudevit Posavski (810 – 823) pripale su Franačkoj, a. Bizant je zadržao gradove i otoke Bizantske Dalmacije koju podiže na ...

Rimljani so razvili preprosto pisavo – latinico, ki jo danes uporablja večji del sveta. • Vse do srednjega veka so bile v uporabi rimske številke.

krilima Bornina podbačaja Ljudevit je u prosincu upao u Dalmaciju, ... stito njegov posavski odsječak koji je tvorio središte stare Ljudevitove kneževine,.

Jednalo se o nádor močového měchýře z přechodního epitelu (papilom). Chlapec byl přijat s masivní hematurií, děvče bylo vyšetřeno pro bolesti břicha. Nádor byl.

paréza lícního nervu je vzácnější, bývá komplikací ... trální paréza je jen zřídka důsledkem infekce, projeví ... Bellova obrna. Může.

Poljska planota se razteza od Baltika pa do donavskega bazena. ... To je bil tudi prvi sandžak v Bosni, ki ni nastal kot posledica.

Cerklje ob krki je najdišče z najstarejšimi ostanki zgodnjeslovanske poselitve na Dolenjskem. ... (Pavlovič et al., še neobjavljeno gradivo,12 glej op.

DRU, Sodobnost, 19. 5. 2020. Najprej ponoviva o novem veku: 1. Novi vek je obdobje od leta 1500 do leta 1918. 2. Za to obdobje je značilen hiter razvoj.

Jedna respondentka (veganka) však vypověděla, že se setkala s názorem, že člověk maso jíst musí a že někteří lidé pohlíží na veganství jako na extremismus.

Lurd – Francija. Fatima – Portugalska. Meka. Romanja so bila organizirana, urejeno je bilo prenočevanje v gostiščih. TURIZMU PODOBNI POJAVI V HUMANIZMU IN ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.