krajevni vektor

Poišci lastne vrednosti in lastne vektorje endomor- fizma D. 3. Poišci lastne vrednosti linearne preslikave A : V → V , ki zadošca: (a) A2 = A,.

vektorskega prostora V, če se da vsak vektor zapisat, kot linearna kombinacija vektorjev a1, a2, ..., an poljubna 2 vektorja na ravnini sta ogrodje, ...

je kut između njihovih vektora normala pa se može izračunati pomoću formule. 2. 1. 2. 1 nn nn r r cos r r. ⋅. = ϕ . 5. Zadane su ravnine.

Produkt matrike A in vektorja x je linearna kombinacija stolpcev ... Sled kvadratne matrike A reda n je vsota njenih diagonalnih elementov.

usmerjeni daljici AB in CD dolocata isti vektor natanko takrat, ko sta vzporedni, enako dolgi in kazeta isto smer. vsota vektorjev: (lastnosti).

Bukovje: OP Slivnica, SG Celje. Bukovje: O Sv. Štefan, PS Šmarje pri. Jelšah, G Celje. Bukovska vas: O Sv. Janž ori Sp. Dravogradu, PS Meža, G Slo.

skupnosti Podnart. Nadaljevanje prekinjene seje - prora~un, razvojni program in neurje. Folklorna skupina Vo{e. Predsednica KS Darija Be{ter in dobitnik ...

3303 GOMILSKO. ZAPISNIK 13. SEJE KO GOMILSKO Z DNE 03.12..2012. Dnevni red: 1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda ter ...

upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;. ▫ sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja. UE CELJE.

Dobrodelni koncert. Rotary klub Kranj v sodelovanju s Turis- tičnim društvom Kokrica prireja dobrodelni koncert ”Včasih je luštno blo, dons bo pa.

Brišnik, Robert Natek, Vinko Drča, Danilo Šturm, Nejc Derča, Bogdan Mahor ... Danilo Šturm, Aleksander Jelen in Jure Vasle so se opravičili.

26 апр. 2012 г. ... bomo odkupili parcelo pri cerkvi, ki je še v za- ... Vabim vse, da se nam ne glede na vreme pri- ... pa je njen dom Mlaka pri Kranju.

Izvedba širnega programa ni bila lahka in je tako njegovo spret- ... sreskih načelnikov je okraj (srez), urad se pa imenuje okrajno (sresko) načelstvo.

22 дек. 2017 г. ... KLANČNIK Amalija, MOGEL Eva, ARČAN Danilo, JAGER Urban,. PIREČNIK Jože ... Jasmina Roter Jager je prisotne seznanila z dopisom.

času opaženih na izvozu na glavno cesto iz smeri trgovine Jager, kjer vozniki kljub prepovedi zavijajo levo. 80 % kršiteljev, ki jih je obravnavala policija ...

Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. ... Babno Polje (ˈBåːbnu ˈPulje) (RS; SLA T279 / OLA 13) – dalje BP, ... *ä, *å (skupaj z vzhodnimi narečji),.

31 июл. 2017 г. ... objavo njegovega dela (slovenski grbi), ki ga lahko vidite na naslednjih spletnih straneh. The Flags and Arms of the Modern Era.

v Planino pod Golico začeli plužiti in sankanje se je preselilo v Savske jame, kjer po naravni sankaški progi poteka še danes. Ustanovljeni so bili razni ...

Place names Dovje and Mojstrana ... Doslej najstarejši znani listinski zapis imena Mojstrana je Mostrana iz leta 1616 ... Mojstrano in Mojstrovko, op.

14 сент. 2006 г. ... tretji drobec je zajemal župnijo Sv. Nikolaj pri ... pri Gorenjem Jezeru, Sv. Kancijan na Gorenjem ... A86 Laze/Lase [XVII:18:5/13:A86].

14 сент. 2006 г. ... ABSTRA T. PARISHES AND THEIR ... nica (e), Ovsiše (v), Sv. Jošt nad Kranjem (e), ... gojni, Sv. Lenart v Mali Ligojni, Sv. Job v Sinji.

Igrišče Sv. Lovrenc – Gmajna (nenapovedane prireditve); ... odvijajo več ter, da se zagotovi red in mir tudi ob vikend uporabi brunarice na igrišču.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.