navajanje elektronskih virov

15 нояб. 2013 г. ... V tej seminarski nalogi bova predstavili pravilno navajanje virov in citiranje. V procesu izdelovanja naloge sva si pomagali z gradivi iz ...

Bibliografija je abecedno urejen seznam uporabljenih virov. ... dobesedno navajanje tujega besedila. ... Monografije (knjige) – dva avtorja.

KNJIGA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI. Elementi: ime in priimek avtorjev, naslov knjige, založba, kraj in leto izida. Primer: Darja Mihelič, Olga Zorn, ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ○ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki smo jo uporabili pri ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ➢ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki.

24 мар. 2020 г. ... CHALLONER, J. Enciklopedija znanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. Vir: pridobljeno 24. 3. 2020 s spletne strani:.

Navajanje elektronskih virov je enako kot za tiskane vire, le da se na koncu doda celoten internetni naslov objave in v oklepaju datum uporabe dokumenta.

Na koncu citata v oklepaju napišemo: priimek avtorja, letnico, stran. (Čokl, 2005, 20). - Primer: Med prazniki v decembru se je ohranilo tudi štefanovo, ...

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV ... NAVAJANJE VIROV V BESEDILU ... Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo.

Enako kot prvo citiranje v besedilu. 2. Citiramo tako, da napišemo oba avtorja in letnico, med obema avtorjema dodamo in. 1.možnost: znotraj stavka, ...

... virov lahko dostopate preko spletne strani: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri. ... Po kliku na izbrani elektronski vir se vam odpre spletna stran, ...

29 сент. 2008 г. ... Citiranje med besedilom. 1. Citiramo takrat, ko povzemamo misli, izjave, mnenja ali ugotovitve drugih ljudi, predvsem z.

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV IN CITIRANJE ... 1.3 PRISPEVKI NA SPLETU (članki, slike v elektronskih serijskih publikacijah). 1.3.1 Članki v elektronskih ...

28 февр. 2021 г. ... 200b – Splošna oznaka gradiva (Elektronski vir). 230 – Elektronski viri (oznaka in obseg vira). 300 – Splošna opomba (opomba o viru ...

informacije o pravilnem navajanju virov in pripravi slikovnih in tabelaričnih vsebin. ... prikazano citiranje in navajanje virov v slovenščini (ti načini so ...

23 февр. 2018 г. ... 2.3 Navajanje virov glede na število avtorjev dela. 3 Primeri navajanja virov za posamezni tip gradiva. 3.1 Knjiga (učbenik, enciklopedija, ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE ... 1 Kolofon je ponavadi za naslovno stranjo knjige ali na njenem zadnjem listu. ... Ljubljana: Mladinska knjiga.

26 мая 2021 г. ... Standardi se nanašajo na splošna vodila pri ... seminarskih nalog in zaključnih del v okvira študija na UL PEF. Za.

1 нояб. 2018 г. ... Osnovni elementi za popis virov, ne glede način navajanja, so: autor, naslov, izdaja, leto izdaje, izdajatelj, DOI, URL … itd.

1.4 Citiranje in navajanje virov v skladu z načinom citiranja IEEE (številčni sistem). Pri citiranju literature uporabite enega od naslednjih načinov:.

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. • Uporabljene vire in literaturo navedemo ob koncu pisnega izdelka v posebnem poglavju. • Razvrščeni so po abecednem redu po ...

naslov brez avtorjev (prvo besedo naslova pišem z velikim tiskanimi črkami). NASLOV dela. (Leto). Izdaja. Kraj izida: Založba. (Zbirka: štetje). Strani.

Navajanje elektronskih publikacij in drugega gradiva. PRIIMEK, I. Naslov. [CD-ROM]. ... Navajanje spletnih virov (spletnih stran in slikovnega materiala).

15 мар. 2017 г. ... Citiranje. Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, dobesedno citiranje ali povzemanje je treba v besedilu članka podpreti z ...

Matej Cigale (1880: III–IV) v uvodu v obravnavani terminološki slovar s polnim ... Po Pacek 2003: 48 je termin besedno pleme zapisan že v Vodnikovi slovnici ...

Simona Kranjc. UDK 811.163.6:004.7. Ljubljana. JEZIK V ELEKTRONSKIH MEDIJIH. V jezik elektronskih medijev nezadr`no prodira govorna forma.

KNJIGE z dvema ali tremi avtorji. Če imamo dva ali tri avtorje, vedno navedemo vse. Isto velja za več krajev ali založb, ostali elementi.

prepričanje, da gre pri odvajanju otroka od pleničke za pomemben mejnik v otrokovem ... kakanje ter ga spoznamo z besedami plenička, stranišče ali kahlica.

Kulturna zgodovina elektronskih medijev : od telefona do walkma- na / Maruša Pušnik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba. FDV, 2019.

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). • ZEKom-1 je bil 31. 12. 2012 objavljen v UR. L. RS št. 109, veljati pa je začel. 15. 1. 2013.

ovog broja priključaka fiksne telefonije Telekom je imao 149.711 (septembar 150.596), ... B) Informacija o kretanju cijena u fiksnoj i mobilnoj telefoniji i.

1.1 Fiksna telefonija. Tokom 2021. godine usluge fiksne telefonije u Crnoj Gori pružala su 4 operatora: Crnogorski. Telekom, M:Tel, Telemach Crna Gora i ...

istem dostopu oziroma terminalski opremi (konvergenca). S konvergenco v splošnem označujemo združevanje oziroma približevanje obstoječih omrežij za prenos ...

^lanek obravnava mo`nosti za izbolj{avo slovarjev z vidika prevajalca. ... denimo, da imam namizni in prenosni ra~unalnik, uporabljam pa le enega.

Prav je, da vas spomnimo na to, kako sporočila pišemo učiteljem. Velikokrat se zgodi, da učitelji dobimo e-pismo in se potem sprašujemo, kdo nam je.

Obvezno je citiranje virov (v skladu s pravili področja; pogosti standardi so ISO, APA, IEEE, Harvard, ipd.). ... računov, primerov ali celo zakonov.

15 Aleksander Bajt, Bermanov dosje (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002) , CD-ROM. SL. Priimek, Ime. Naslov. Kraj: Založba, letnica. Fizični opis.

16 апр. 2013 г. ... dokumentacija – Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov ... Avtorje lahko med besedilom citiramo s priimkom izven oklepaja in ...

NAROČNIK je za UPORABNIKA odprl elektronski NABIRALNIK skladno z navodili. PONUDNIKA in sprejel pogoje uporabe zanj. Pogoji uporabe NABIRALNIKA niso del teh ...

V prispevku je predstavljena nova spletna storitev SVAROG - sistem za varno arhivi- ranje oddanega gradiva - ki smo jo v Narodni in univerzitetni knjižnice ...

Digitalni elektronski sistemi. Nekoč: ▻ integrirana vezja so gradniki digitalnih sistemov ... RAM je zelo veliko vezje, vendar ima enostavno strukturo.

Danes nas praktično povsod obkrožajo oglasi, ki nas skušajo spodbuditi k ... V tretjem programu Radia Slovenija – Program ARS oglaševanje ni dovolje-.

OPTO-ELEKTRONSKE KOMPONENTE 37. 10. OSTALE KOMPONENTE. 40. 11. PROVERA KOMPONENATA. 44. 12. ISPITIVAČ PROVODNOSTI. 47. 6.1. Primeri praktične primene.

1 апр. 2021 г. ... 2021 izvedejo na elektronski način z uporabo sistema SimpyVoting (v nadaljevanju: e-volitve). Senat UL je predlog Volilne komisije za ...

3 февр. 2021 г. ... Prekršajna evidencija za fizička lica - euprava.me ... podatka obavezan - ako neki od podataka bude preskočen, servis neće do kraja završiti.

bob. p. p. 415. 1001 Ljubljana. Tel.: 068 680 680 www.bob.si ... tega obvestila ne prejme, se šteje, da so obstoječi podatki točni in popolni, vse.

Navajanje literature pomeni uporabo dobesedno navedenega, ... Ustnega vira v seznamu literature in virov ne navajamo, saj gre za vir, za katerega ne moremo.

Islamska tradicija jih imenuje Knjiga. Zabur. Tretjič se je Bog razodel Jezusu Kristusu, ki ga muslimani kličejo. 2. V Koranu je Tora omenjena kar 18-krat.

Število omrežnih priključnih točk po občinah v Sloveniji, 2015 ... dostopovna omrežja naslednje generacije (na primer omrežja FTTCab – »optika do omarice«), ...

prisoten Telekom Slovenije (56%), sledi mu Simobil (33%) in Telemach (27%). ... Osnova vzorčenja je bil Telefonski imenik Slovenije, iz katerega so bile ...

22 дек. 2015 г. ... ... FTTCab – „optika do omarice“), če bodo izpolnjeni nekateri pogoji. Ker ... regionalna cesta drugega reda RII 408 Logatec–Žiri Trebija, ...

preizkus, objavljenimi na spletni strani www.simobil.si. ... vpis podatkov v imenik strinja, da se v skladu z zgoraj naštetimi pogoji, namesto podatkov o.

uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije. ... »Cenik storitev« določa cene storitev Telekoma Slovenije, ki jih Telekom.

V DKUM je potrebno oddati: • eno datoteko formata PDF, oddaja gradiva v tej obliki je obvezna, vsebina mora biti identična tiskani verziji zaključnega dela, ...

PayPal potrebuje uporabnik veljaven poštni naslov in kreditno kartico. ... vpisovanju številke kreditne kartice na strani, ki ji ne zaupamo (Ed Grabianowski ...

Časovna oblika napetosti je podana na sliki 11.2. ... Iskani korak rezkanja s izračunamo iz kvadratne enačbe, ki jo izpeljemo iz gornjega izraza.

združenja IATA, izdajajo le še elektronske letalske karte, kar pomeni, ... Zagreb–Beograd se je začel leta 1933 in je deloval do začetka druge svetovne ...

27 нояб. 2013 г. ... Dr. Paul Eisler – rojen v Avstriji l. 1907. • Med 2. svetovno vojno pobegnil v Anglijo, ... bakra na planarnem substratu in ga jedkala.

21 июн. 2017 г. ... komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Koper ... na 1000 prebivalcev) in pozitiven selitveni prirast, saj je število tistih, ...

UNIVERZALNI TELEFONSKI IMENIK …………………….………….. 24. TELEVIZIJA ………………………………………………………………. ... FIKSNA TELEFONIJA. Kojeg provajdera fiksne telefonije koristite?

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.