navajanje virov knjig

15 нояб. 2013 г. ... V tej seminarski nalogi bova predstavili pravilno navajanje virov in citiranje. V procesu izdelovanja naloge sva si pomagali z gradivi iz ...

Bibliografija je abecedno urejen seznam uporabljenih virov. ... dobesedno navajanje tujega besedila. ... Monografije (knjige) – dva avtorja.

KNJIGA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI. Elementi: ime in priimek avtorjev, naslov knjige, založba, kraj in leto izida. Primer: Darja Mihelič, Olga Zorn, ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ○ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki smo jo uporabili pri ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ➢ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki.

24 мар. 2020 г. ... CHALLONER, J. Enciklopedija znanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. Vir: pridobljeno 24. 3. 2020 s spletne strani:.

Navajanje elektronskih virov je enako kot za tiskane vire, le da se na koncu doda celoten internetni naslov objave in v oklepaju datum uporabe dokumenta.

Na koncu citata v oklepaju napišemo: priimek avtorja, letnico, stran. (Čokl, 2005, 20). - Primer: Med prazniki v decembru se je ohranilo tudi štefanovo, ...

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV ... NAVAJANJE VIROV V BESEDILU ... Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo.

Enako kot prvo citiranje v besedilu. 2. Citiramo tako, da napišemo oba avtorja in letnico, med obema avtorjema dodamo in. 1.možnost: znotraj stavka, ...

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV IN CITIRANJE ... 1.3 PRISPEVKI NA SPLETU (članki, slike v elektronskih serijskih publikacijah). 1.3.1 Članki v elektronskih ...

29 сент. 2008 г. ... Citiranje med besedilom. 1. Citiramo takrat, ko povzemamo misli, izjave, mnenja ali ugotovitve drugih ljudi, predvsem z.

1 нояб. 2018 г. ... Osnovni elementi za popis virov, ne glede način navajanja, so: autor, naslov, izdaja, leto izdaje, izdajatelj, DOI, URL … itd.

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. • Uporabljene vire in literaturo navedemo ob koncu pisnega izdelka v posebnem poglavju. • Razvrščeni so po abecednem redu po ...

26 мая 2021 г. ... Standardi se nanašajo na splošna vodila pri ... seminarskih nalog in zaključnih del v okvira študija na UL PEF. Za.

1.4 Citiranje in navajanje virov v skladu z načinom citiranja IEEE (številčni sistem). Pri citiranju literature uporabite enega od naslednjih načinov:.

informacije o pravilnem navajanju virov in pripravi slikovnih in tabelaričnih vsebin. ... prikazano citiranje in navajanje virov v slovenščini (ti načini so ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE ... 1 Kolofon je ponavadi za naslovno stranjo knjige ali na njenem zadnjem listu. ... Ljubljana: Mladinska knjiga.

23 февр. 2018 г. ... 2.3 Navajanje virov glede na število avtorjev dela. 3 Primeri navajanja virov za posamezni tip gradiva. 3.1 Knjiga (učbenik, enciklopedija, ...

naslov brez avtorjev (prvo besedo naslova pišem z velikim tiskanimi črkami). NASLOV dela. (Leto). Izdaja. Kraj izida: Založba. (Zbirka: štetje). Strani.

Navajanje elektronskih publikacij in drugega gradiva. PRIIMEK, I. Naslov. [CD-ROM]. ... Navajanje spletnih virov (spletnih stran in slikovnega materiala).

Matej Cigale (1880: III–IV) v uvodu v obravnavani terminološki slovar s polnim ... Po Pacek 2003: 48 je termin besedno pleme zapisan že v Vodnikovi slovnici ...

15 мар. 2017 г. ... Citiranje. Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, dobesedno citiranje ali povzemanje je treba v besedilu članka podpreti z ...

prepričanje, da gre pri odvajanju otroka od pleničke za pomemben mejnik v otrokovem ... kakanje ter ga spoznamo z besedami plenička, stranišče ali kahlica.

KNJIGE z dvema ali tremi avtorji. Če imamo dva ali tri avtorje, vedno navedemo vse. Isto velja za več krajev ali založb, ostali elementi.

16 апр. 2013 г. ... dokumentacija – Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov ... Avtorje lahko med besedilom citiramo s priimkom izven oklepaja in ...

15 Aleksander Bajt, Bermanov dosje (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002) , CD-ROM. SL. Priimek, Ime. Naslov. Kraj: Založba, letnica. Fizični opis.

Obvezno je citiranje virov (v skladu s pravili področja; pogosti standardi so ISO, APA, IEEE, Harvard, ipd.). ... računov, primerov ali celo zakonov.

Islamska tradicija jih imenuje Knjiga. Zabur. Tretjič se je Bog razodel Jezusu Kristusu, ki ga muslimani kličejo. 2. V Koranu je Tora omenjena kar 18-krat.

Navajanje literature pomeni uporabo dobesedno navedenega, ... Ustnega vira v seznamu literature in virov ne navajamo, saj gre za vir, za katerega ne moremo.

Primer citiranja med tekstom (zavisi od znanstvene revije; več možnosti): ... Citiranje oz navajanje med besedilom – tehnike. 1. HARVARDSKI NAČIN.

22 мар. 2012 г. ... tipičnem kraškem pašniku Vremščica so nam dale nekatere pomembne in v svetu nepoznane tehnične parametre (o primernosti metod za računanje ...

Odgovornost za morebitne napake ali pomanjkljivosti nosimo avtorji sami. ... Po razmejitvi je bila Primorska priključena Jugoslaviji, kjer pa je že leta ...

... virov lahko dostopate preko spletne strani: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri. ... Po kliku na izbrani elektronski vir se vam odpre spletna stran, ...

En avtor. ▫ Dva avtorja. ▫ Tri ali več avtorjev (do vključno pet). ▫ Šest in več avtorjev. ▫ Neznan avtor. ▫ Dobesedno citiranje. ▫ Posredno citiranje ...

kak{na je njihova percepcija teh virov: kaj jim je v{e~, kaj jih moti in kak{ne predloge ... Gorjanc 2007, Erjavec, Krek 2008) in slovarjev, kot sta SSKJ in.

FRANCOSKI. IGRALEC. DELON. ISLAM. VER. POGLAVAR. BELA SNOV. IZ APNENCA. SLOVENSKO. SMUČIŠČE. REJENEC. (REDKO). 3K KRAJ V. POSOČJU. OBDOBJE. MEZOZOIKA.

Hvala podjetju Gorenjske elektrarne, da mi je omogočilo in finančno podprlo moj študij. Zahvaljujem se sodelavcem za pomoč in nasvete.

Cena energije iz lahkega kurilnega olja je za 25 % preseglo ceno energije iz zemeljskega ... Stiskanje pelet poteka v peletirnih napravah (peletirka).

28 февр. 2021 г. ... 200b – Splošna oznaka gradiva (Elektronski vir). 230 – Elektronski viri (oznaka in obseg vira). 300 – Splošna opomba (opomba o viru ...

International Peace Research Institute in Oslo oziroma PRIO), ... Drug tovrsten projekt je predstavila Kitajska, ki želi preusmeriti vodo iz rek Irtiš in ...

Kako v COBISS-u poiščemo dostop do e-virov? Slediš naslednjim korakom: 1.V spletni iskalnik vtipkaš COBISS in izbereš link COBISS.SI – bralci, COBISS.

Dober voznik bom, 2. dopolnjena izdaja, Primotehna, Maribor, 2016. 2. Kunstler, M. et al.: Varna vožnja, 2. spremenjena izdaja, Avto-moto zveza Slovenije,.

imenujemo zgodovinski viri. Le s posredovanjem zgodovinskih virov more zgodovinar spoznavati preteklost in znova obnavljati njeno podobo ter.

Slika 3: Povprečen BDP na prebivalca po obdobjih za Malezijo, Tajsko in Singapur ... V Aziji je ljudstvo bolj naklonjeno oziroma podrejeno državi, ker se je.

11 сент. 2017 г. ... 7,5 % pa jih je kot povod izbralo sledenje modnim trendom oziroma nov model mobilnega telefona priljubljene blagovne znamke.

peka, ki mu omogoča, da oceni, kdaj mora iz peči vzeti kruh, da bo ta najbolje pečen. Na nekem drugem delovnem mestu ali v vlogi je ta kompetenca lahko.

14. 5.3.4. Organski in elementarni ogljik. ... 14. 5.4. Statistični model PMF za določitev virov emisij ...........................15.

Splošni cilj projekta je izmenjava izkušenj med sodelujočimi regijami v uvajanju inovativnih modelov javno-zasebnih partnerstev, ki bi združile investicije ...

Organski in elementarni ogljik. ... 14. 5.4. Statistični model PMF za določitev virov emisij ...........................15. 5.5 Indikatorji virov emisij ...

rabi gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanju genskih virov smreke v Sloveniji. Ključne besede: navadna smreka, genski viri, gozdni reprodukcijski ...

Dober voznik bom, 2. dopolnjena izdaja, Primotehna, Maribor, 2016. 2. Oven, M. et al. ... OTEHNOLOGIJA_GOZDRASTVO/BT_PODROCJA_139GOZDARSTVO_HORVAT.pdf.

(prirejeno po 7. izdaji standardov APA) ... Navajanje uporabljenih virov v neoštevilčenem poglavju VIRI IN LITERATURA v zaključnem delu.

dodamo besedico »in«. Vrsta vira. Navajanje v seznamu uporabljenih virov. POJASNILA. Citiranje v besedilu. Knjiga en avtor. Bučar Ručman, A. (2014).

za tržno gojenje odobrila zgolj GS-tobak, poleg tega pa je izdala omejeno odobritev ... področij (Peters in drugi 1997; Lang in Hallman 2005) definirali kot ...

avtorja in letnico izida in morebitno navedbo strani ter slikovnega gradiva. Primeri: 1 Pleterski, Vuga 1987; Pleterski 1988.

10 окт. 2017 г. ... opozorilo, če rentgenska cev nima dodatne filtracije koristnega snopa. (4) Prenosne/mobilne rentgenske naprave, iz katerih je snop sevanja ...

Zgodovina je humanistična veda (poučuje človeka in njegovo življenje) in družboslovna ... najstarejši znani fosili so iz Afrike, stari okoli 1,8 mio let.

izvlečki komentarjev na temo VIROV ENERGIJE iz postopka javne razprave o. Predlogu usperitev za pripravo. Energetskega Koncepta Slovenije ...

Keywords: Ljubljansko barje, pile-dwellings, methodo- logical problems, environment ... prekrivalo jezero”, in še, “Ljubljansko barje je bilo.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.