navajanje virov v seminarski nalogi

Na koncu citata v oklepaju napišemo: priimek avtorja, letnico, stran. (Čokl, 2005, 20). - Primer: Med prazniki v decembru se je ohranilo tudi štefanovo, ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ➢ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki.

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ○ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki smo jo uporabili pri ...

24 мар. 2020 г. ... CHALLONER, J. Enciklopedija znanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. Vir: pridobljeno 24. 3. 2020 s spletne strani:.

15 нояб. 2013 г. ... V tej seminarski nalogi bova predstavili pravilno navajanje virov in citiranje. V procesu izdelovanja naloge sva si pomagali z gradivi iz ...

Bibliografija je abecedno urejen seznam uporabljenih virov. ... dobesedno navajanje tujega besedila. ... Monografije (knjige) – dva avtorja.

KNJIGA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI. Elementi: ime in priimek avtorjev, naslov knjige, založba, kraj in leto izida. Primer: Darja Mihelič, Olga Zorn, ...

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV ... NAVAJANJE VIROV V BESEDILU ... Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo.

Enako kot prvo citiranje v besedilu. 2. Citiramo tako, da napišemo oba avtorja in letnico, med obema avtorjema dodamo in. 1.možnost: znotraj stavka, ...

Navajanje elektronskih virov je enako kot za tiskane vire, le da se na koncu doda celoten internetni naslov objave in v oklepaju datum uporabe dokumenta.

29 сент. 2008 г. ... Citiranje med besedilom. 1. Citiramo takrat, ko povzemamo misli, izjave, mnenja ali ugotovitve drugih ljudi, predvsem z.

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV IN CITIRANJE ... 1.3 PRISPEVKI NA SPLETU (članki, slike v elektronskih serijskih publikacijah). 1.3.1 Članki v elektronskih ...

informacije o pravilnem navajanju virov in pripravi slikovnih in tabelaričnih vsebin. ... prikazano citiranje in navajanje virov v slovenščini (ti načini so ...

1.4 Citiranje in navajanje virov v skladu z načinom citiranja IEEE (številčni sistem). Pri citiranju literature uporabite enega od naslednjih načinov:.

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. • Uporabljene vire in literaturo navedemo ob koncu pisnega izdelka v posebnem poglavju. • Razvrščeni so po abecednem redu po ...

26 мая 2021 г. ... Standardi se nanašajo na splošna vodila pri ... seminarskih nalog in zaključnih del v okvira študija na UL PEF. Za.

1 нояб. 2018 г. ... Osnovni elementi za popis virov, ne glede način navajanja, so: autor, naslov, izdaja, leto izdaje, izdajatelj, DOI, URL … itd.

23 февр. 2018 г. ... 2.3 Navajanje virov glede na število avtorjev dela. 3 Primeri navajanja virov za posamezni tip gradiva. 3.1 Knjiga (učbenik, enciklopedija, ...

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE ... 1 Kolofon je ponavadi za naslovno stranjo knjige ali na njenem zadnjem listu. ... Ljubljana: Mladinska knjiga.

naslov brez avtorjev (prvo besedo naslova pišem z velikim tiskanimi črkami). NASLOV dela. (Leto). Izdaja. Kraj izida: Založba. (Zbirka: štetje). Strani.

Ljubomir Markovic. 140/2011. 6. 12. 18. Modifikacija LASSO za logističku regresiju. Anastasija Pesic. 16/2015. 13. 16. 29. Katarina Kucuk. 76/2015.

kožne galanterije(kožni kaiši i torbe)- Frateli Prada,u Milanu-Italija. • Mario je smatrao kako žene ne treba da imaju ulogu u biznisu,pa je sprečavao.

Evidentirani podaci o knjigama su: naziv, id knjige, broj strana, format, tiraž, ... Knjiga komerc. Zona Zamfirova. 3000. Laguna. Tom Gejts. 2000. Laguna.

parametre i ocenjenu slučajnu komponentu testirati testovima slučajnosti i ... -Pronadi AR model u koji se najbolje uklapa novodobijena serija.

Glavni objekt ovog seminarskog rada je Aja Sofija, njezina povijest i ... Aja Sofija - Crkva svete mudrosti, poznata kao Hagia Sophia na grčkom, Sancta.

Anoreksija je riječ grčkog porijekla, a odnosi se na nedostatak apetita, izbjegavanje i ... Iako je anoreksija bolest uma, u centru ove bolesti je hrana.

Središnji dio odnosi se na razradu problematike i može se sastojati od više ulomaka ili cjelina. Važno je da se dijelovi međusobno nadovezuju i imaju jasan.

Poligamija se definira kao mnogobračnost ili višepartnerstvo, ... KLJUČNE RIJEČI: poligamija, poliandrija, poliginija, brak, višeženstvo UVOD.

Festival se održava na tri lokacije: Arena Cineplex, Srpsko Narodno Pozorište i ... Diznijevi (Disney) crtaći ... Savremena ostvarenja i srpski crtani.

Sociologija i postmoderna. 8. Manuel Kastels: teorija umreženog društva. 9. Sociologija kulture mira. 10. Žorž Ricer: fenomen mekdonalizacije društva.

Baltičko more i Botnijski zaliv su na istoku. Švedska ima relativno malo stanovnika, i poznata je po velikim mirnim šumama i planinskom divljinom.

27 апр. 2007 г. ... Izbor metoda znanstvenog rada koje će se upotrijebiti za ovaj seminarski rad ... 1.1 Osobine znanstvenih metoda. ... 7) metoda deskripcije.

Navajanje elektronskih publikacij in drugega gradiva. PRIIMEK, I. Naslov. [CD-ROM]. ... Navajanje spletnih virov (spletnih stran in slikovnega materiala).

Matej Cigale (1880: III–IV) v uvodu v obravnavani terminološki slovar s polnim ... Po Pacek 2003: 48 je termin besedno pleme zapisan že v Vodnikovi slovnici ...

15 мар. 2017 г. ... Citiranje. Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, dobesedno citiranje ali povzemanje je treba v besedilu članka podpreti z ...

Potni nalog. Obrazec – Nalog za službeno potovanje (Obr. 7,1) ... Delavec mora imeti potni nalog pri sebi na službenem potovanju.

Nalogodajalec - vpiše se oseba, ki je dala potni nalog. ... Ljubljana - (brez ciljnega kraja), uporabniki pa potem v obrazec vpisujejo dejansko.

KNJIGE z dvema ali tremi avtorji. Če imamo dva ali tri avtorje, vedno navedemo vse. Isto velja za več krajev ali založb, ostali elementi.

prepričanje, da gre pri odvajanju otroka od pleničke za pomemben mejnik v otrokovem ... kakanje ter ga spoznamo z besedami plenička, stranišče ali kahlica.

Vlogo za izdajo potnega naloga oddate v tajništvo UP PINT najkasneje tri (3) dni pred predvidenim potovanjem. ... Odsotnost. Dejanska razdalja v kilometrih ...

23 апр. 2018 г. ... Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično ... pripravo in pošiljanje obrazcev (s strani Centra za preverjanje UPN QR) .

Vnos nove relacije. Šifrant relacij. Na voljo so nam tudi že veneše razdalje med kraji: SLO: Kraji po Sloveniji. EU: Kraji med večjimi evropskimi mesti.

Obvezno je citiranje virov (v skladu s pravili področja; pogosti standardi so ISO, APA, IEEE, Harvard, ipd.). ... računov, primerov ali celo zakonov.

15 Aleksander Bajt, Bermanov dosje (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002) , CD-ROM. SL. Priimek, Ime. Naslov. Kraj: Založba, letnica. Fizični opis.

16 апр. 2013 г. ... dokumentacija – Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov ... Avtorje lahko med besedilom citiramo s priimkom izven oklepaja in ...

KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva. Vzorec odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOZ Maribor. Čas odvzema: 05.08.2020 07:20. Mesto odvzema:.

Islamska tradicija jih imenuje Knjiga. Zabur. Tretjič se je Bog razodel Jezusu Kristusu, ki ga muslimani kličejo. 2. V Koranu je Tora omenjena kar 18-krat.

Navajanje literature pomeni uporabo dobesedno navedenega, ... Ustnega vira v seznamu literature in virov ne navajamo, saj gre za vir, za katerega ne moremo.

Raziskava je pokazala, da je kokain, kot tudi ostale droge, zelo razširjen in ... Torej iz tega lahko sklepam, da sama prohibicija ni dovolj,.

15 июн. 2021 г. ... Preskušanja kopalne vode-GRAMOZNICA PLETERJE. Poročilo o izvedeni nalogi. Evidenčna oznaka: 2141b-18/50700-21/56006. 30.05.43138. Naročnik:.

KOZHASZNU VALLALAT, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva. Vzorec odvzel: Branko Bakan, NLZOH OOZ Maribor. Čas odvzema: 07.08.2019 08:00. Mesto odvzema:.

24 дек. 2019 г. ... Stanovanjski objekt, Zagorica 3 A; čas odvzema: 17.12.2019 08:55. 19/149186; Vodohran Zgoraj - Zagorica; Vodovodni sistem Zagorica, ...

17 июл. 2017 г. ... Ocena mikrobiološke kvalitete kopalne vode reke Savinje. Poročilo o izvedeni nalogi ... Temperatura vode. 06.07.17. 06.07.17.

Ime in priimek: Ana Vidic in Pia Fon Jager. Naslov naloge: Življenje odraslih ... Zelo je fit, v Beli Krajini nam celo pomaga žagati drva. VDC. (S7. 2. 1).

30 нояб. 2020 г. ... Vzorec: Unec, trgovina Mercator. Matriks: Pitna voda. Številka vzorca: 20/114147. Namen: Sistematika. Naloga:.

1 сент. 2021 г. ... vezava Ilirska Bistrica, Javorje - stanovanjska hiša. Vzorec sprejel: Gregor Drinovec. Kraj in čas sprejema: Koper, 26.08.2021 12:32.

Vzorec: omr. Stara Cerkev, O. Š. Številka vzorca: 18/18896. Namen: Pogodba. Naloga: Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 ...

17 авг. 2020 г. ... vrtina Cajnarje-dotok v VH. Številka vzorca: 20/74435. Namen: Pogodba. Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA, ...

21 нояб. 2012 г. ... prehrana. V programu Potni nalogi si lahko uredite avtomatizem izračuna tudi ... a) Prehrana za potovanje od 8 ur do 12 ur ... Javni sektor.

20 нояб. 2020 г. ... Vzorec: vrtina Cajnarje-dotok v VH. Matriks: Pitna voda. Številka vzorca: 20/112533. Namen: Notranji nadzor. Naloga:.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.