nemška imena slovenskih krajev

Irska, Portugalska, pa tudi osrednja Azija, ju`na Azija, Srednja in Ju`na ... je zaradi zamejskih imen najbolj zastopana kategorija izvirno slovensko.

IMENA mala začetnica. VELIKA začetnica. OSEBNA LASTNA IMENA. Peter, Slovenec, Fifi. ZEMLJEPISNA LASTNA. IMENA. Kranj, Sava, Kranjska Gora. STVARNA LASTNA ...

27 мая 2020 г. ... Lastna imena delimo na: osebna, zemljepisna in stvarna. V pomoč naj ti bo spodnji učni list. Ponavljanje in utrjevanje. Pravopis. Učni list.

strguljo, jerän, pilo, žagarico, šilo, jeralnik, klešče, izvijač, ... Poleg kljuke imamo še druga merila, in sicer ögelnik, jerälnik in poševnik.

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 2021/22. Vsako šolsko leto sodelujejo učenci pri nemški bralni znački, ki jo organizira Šolski epicenter kot projekt EPI Lesepreis.

vodo tudi v gospodinjstvu: trdota vode je v večini primerov ... Rezervoar BlueLine II. Edinstvena kvaliteta za visoke zahteve - od 1000 do 10000 l.

Zarz (slowenisch Sorica) ist der Name einer ehemaligen deutschen Sprachinsel in einem abgelegenen Gebiet der ... Spodnja in Zgornja Sorica.

Benjamin Ipavec je zasidran v zavesti vsakega slovenskega izobraženca kot eden ... ma brat Gustav Ipavec, ki je spesnil besedili za pesmi Morgenlied in ...

Pozdrav jeseni… Page 47. Pozdrav jeseni… Page 48. Pozdrav jeseni… Page 49. Pozdrav jeseni… Page 50. Pozdrav jeseni… Page 51. Pozdrav jeseni… Page 52 ...

Limbarska gora v turških časih. 24 Dol pri Ljubljani. • Sotočje treh rek. • Zagorica ... Višnja Gora in višnjegorski polž ... pomeni dež in slabo vreme.

pohod 19. in 20. brigade na Porezen ... Nemški napad na Porezen in izmik partizanskih enot ... Kako lahko zemljišče in vreme vplivata na izvedbo?

119 Zgodovina šolstva v občini: Vodice, Repnje, Šinkov Turn, Skaručna ... območje Lokarje; 8 – Breg pri Komendi, Villa rustica pri Vodicah; 9 – Vodice, ...

zahvaljujem Giti Rajnar in Gorazdu Giderju iz Zdravilišča Radenci. ... Žal omenjeni bazen ne obratuje že nekaj let in prej kot ponos v prebivalcih Radencev.

23 июн. 2016 г. ... Slovenija je zelo zabavna dežela za domače in tuje otroke. Prav presenetljivo veliko zanimivih stvari lahko otroci.

delo [email protected] V tolminski kmetijski zadrugi ... Polona Malovrh. Sedimo, mile, in uživajmo. Grožnjan. ... [email protected] Prleška konjenica.

27 окт. 2017 г. ... na odru ogrela in razvedrila prisrčna Maja Oderlap. Sle dila je še razglasitev rezultatov, nato pa so nas pozno v.

trgu, kjer bo božično-novoletna jelka, ... Božično novoletna briškolada/Dicembre a ... nanizali najprej zmago v pokalu Spar,.

npr. različnih temeljnih tipov klobas: od belih kašnatih, zasavskih jetrnic, kožaric, krvavic, do primorskih »mulc«, »krodeginov, krodiginov« ali pljučnic.

21 мар. 2016 г. ... To so planeti. Zdaj jih poznamo ... Venera je notranji planet. Okrog Sonca kroži bliže kot Zemlja. Ker je blizu ... Zato planet Venero lahko.

prve balkanske vojne leta 1912 – ki je končala obdobje osmanske vladavine v Evropi (zunaj neposrednega zaledja Konstantinopla) –je.

gora (Triglav, Velika Mojstrovka);. • nižin (Panonska nižina);. • dolin (Logarska dolina);. • kotlin (Ljubljanska kotlina);. • polj (Ljubljansko polje);.

Verski prazniki. Verska skupnost svoje praznike pogosto piše z veliko začetnico, po pravopisu pa tudi verske praznike, tako kot vse ostale, pišemo z malo.

ŠMARNICE ZA OTROKE 2020. Imena za ... imena za našo nebeško mamico Marijo,« jih je pomirila mami. ... njeno ime še jaz ne vem točno, zakaj bi ji tako rekli.

16 нояб. 2016 г. ... boginja jutranje zarje (Zora), je bila lepa kot svitanje in je ljubila ... Vseeno pa so nova grška imena planetov nekako odsevala lastnosti.

Država/kraj Prebivalec Prebivalka Pridevnik. Haiti. Haitijec. Haitijka haitijski. Tokio. Tokijčan. Tokijčanka tokijski. Kongo. Kongovec. Kongovka kongovski.

STVARNA IMENA BITIJ. - osebna imena (Ana, Eva, Kaja,…) - vzdevke (Nili, Roki, Petrca,…) ... ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA. -imena mest, vasi,trgov,…

domišljijska imena. (Sneguljčica). - imena prebivalcev kraja, pokrajine, države (Ljubljančan,. Primorec, Slovenec). 2. ZEMLJEPISNA LASTNA. IMENA.

Spregovorimo o realnih imenih dni v tednu pri nas, brez navedbe imen božanstev iz mitologije. Nekaj že veste, vsega pa ne. IMENA DNEVOV V TEDNU.

imenih, poskušal prikazati tudi sam pomen imena skozi zgodovino. Iz njegovih odgovorov je moč sklepati, da so včasih imenom dajali večji poudarek.

ro~nega orodja, npr. sekir in cepinov. Danes se hi{nih znamenj spomni le {e redko kdo. Pri [panu v Podhomu se je ... Pri [okel~u.

Ime je v primerjavi s priimkom nastalo mnogo prej. Nekdaj so pri izbiri upoštevali pomen imena. Dandanes pri izbiranju imena pomen ne igra nobene vloge,.

Slikovno gradivo: Danica Mulej, Janko Zupanc, Kova{ki muzej Kropa. Oblikovanje: Jamaja - Maja Rostohar ... Podatki za seznam hi{nih imen, ki so objav-.

Hi{na imena v krajevni skupnosti Begunje na Gorenjskem. Kako se pri vas re~e? §. Evropski kmetijski sklad za razvoj pode`elja. Evropa investira v pode`elje.

Hi{na imena v ob~ini Jezersko ... Zgornje Jezersko, november 2013. §. Za vsebino informacij je odgovoren izdajatelj ... animarum `upnije Jezersko iz obdobja.

Muslimanska imena orijentalnog porijekla potječu iz jezika pot- puno različitih po svojoj unutrašnjoj strukturi, porijeklu i osnovnim karakteristikama.

Pomen in izvor hi{nih imen. Hi{na imena so del na{e kulturne dedi{~i- ne. V njih se ohranja doma~e nare~je in njegove krajevne govorne posebnosti. V.

Žirovski grb in izvor imena Žiri. Žirovski grb. V žirovskem grbu so trije simboli, ki predstavljajo naš kraj. 1. Na sredini je modra valovnica, ki ponazarja ...

Naši smešni klovni s še bolj smešnimi imeni. Page 2. Otroci so si izmislili ta imena za klovne: Rumenko, Veselko, Nosek, Piko, Đuri,.

Hi{na imena v krajevnih skupnostih Brezje, Podnart in Srednja Dobrava ... Ta "doma~a" imena so nastala iz ... "pop", od koder izvira tudi hi{no ime.

Kako se pri vas re~e? Hi{na imena v naseljih Hra{e pri Preddvoru, Hrib, Preddvor, Spodnja Bela, Srednja Bela in Zgornja Bela. Zalo`ila: Ob~ina Preddvor.

Slikovno gradivo: Ivan Jerala, Janez Je{e, Franc Porenta, Fran Vesel ... katastrskih ob~in Babni Vrt, Breg ob Savi in. Jama iz leta 1827.

^e{njevek, Dvorje, Grad, Praprotna Polica, P{ata, Ravne, Sidra`, ... Velesovo navedena hi{na imena iz Statusa ... fantje hodili po vasi s "pajklom". Po-.

Hi{na imena v krajevnih skupnostih Bistrica pri Tr`i~u, Brezje pri Tr`i~u, Kovor in Le{e. Zalo`ila: Ob~ina Tr`i~. Zbrala in uredila: Klemen Klinar in Ur{ka ...

Hi{na imena v naseljih Bitnje, Gorju{e, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nem{ki Rovt in Nomenj. Zalo`ila: Ob~ina Bohinj.

Hi{na imena v naseljih Ba{elj, Breg ob Kokri, Kokra,. Ma~e, Mo`janca, Nova vas, Poto~e in Tupali~e. Kako se pri vas re~e? §. Evropski kmetijski sklad.

Hi{na imena v krajevnih skupnostih Kamna Gorica in Kropa ... nam hi{nih imen, ki so objavljena v tej ... kroparski in kamnogori{ki kova~i in `eb- ljarji.

Javorni{ki Rovt, Koro{ka Bela, Planina pod Golico,. Plav{ki Rovt, Potoki, ... pripadajo~a polja, travnike, gozdove ter predvsem ljudi, ki na teh doma~ijah.

Hi{na imena v naseljih Spodnje Gorje in Zgornje Gorje. §. Kako se pri vas re~e? Evropski kmetijski sklad za razvoj pode`elja. Evropa investira v pode`elje.

KAKO se pri vas re~e?. Hi{na imena v naseljih Grab~e, Krnica,. Perniki, Radovna, Spodnje Laze in Zgornje Laze / [zbral in uredil.

Hi{na imena v naseljih Preba~evo, Trboje, Voglje, Voklo in @erjavka. Zalo`ila: Ob~ina [en~ur. Zbrala in uredila: Klemen Klinar in Ur{ka @eleznikar, RAGOR.

18 июл. 2008 г. ... MUŠKA IMENA. A. Abaz - lav, veoma namršten. Abdullah - Allahov rob, sluga. Abdurrahman - rob Milostivog. Abid - pobožan.

13 апр. 2021 г. ... začetnico, ime pa po pravilu za pisanje velike začetnice v naselbinskih ... naselje in panonske ravnine s 752,5 prebivalca na naselje, ...

hišna imena v vaseh Javorje,. Murave in Dolenčice v občini. Gorenja vas – poljane. Javorje (vir: fototeka Gorenjskega muzeja) ...

Najznamenitejša zvezda, ki je dobila ime po svoji legi na nebu, je Severnica. Tudi ljudem je najbolj znana zvezda. Skoraj nepremična leži na severnem delu.

Hi{na imena v naseljih Bistrica, Gobovce, Podbrezje, Spodnje Duplje, Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje in @eje. Zalo`ila: Ob~ina Naklo.

Hi{na imena v naseljih Cegelnica, Malo Naklo, Naklo, Okroglo in Polica. Zalo`ila: Ob~ina Naklo ... Kova~ica. P r Ková~. Pri Kova~u. Glavna cesta 3.

Hi{na imena v krajevnih skupnostih Besnica, Jo{t in Podblica ... Doma~ija Pri Benku oziroma Pri Mlinu na Rakovici leta 1970.

slovenske abecede ter enotno kon~nico -u. Pri Kramarju na Re~ici 1942/43. ... so namre~ usnjene "to{ne", torbice in denarnice za italijanski trg.

Hi{na imena v naseljih Bitnje, Gorju{e, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nem{ki Rovt in Nomenj. Zalo`ila: Ob~ina Bohinj.

Fotografija na naslovnici: Vhodna vrata doma~ije Pri Bizjaku na Posavcu. (Foto: Nina Kobal) ... rabljena naglasna znamenja, ki povedo,.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.