npz zgodovina

21 мая 2020 г. ... Filmi in slovenska igralka: • prvi slo. film: V kraljestvu Zlatoroga. • slovenska igralka: Ita. Rina (roj. Ida Kravanja).

da zna ovrednotiti prispevke in pomen antičnih civilizacij za razvoj; ... OD ZDRUŽITVE ITALIJE IN NEM^IJE DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE. Klju~ne teme.

Zgodovina. 5. UVOD redmetni izpitni katalog znanja za splošno maturo iz zgodovine je namenjen dijakom, ki so izbrali zgodovino kot izbirni predmet pri ...

pestnjak. uporaba ognja. možgani (nekaj vmes). Vmes (400 – 95 tisoč pnš): južćna in vzhodna Afrika, Azija in Evropa. ARHAIČNI HOMO SAPIENS ali stari ...

ZGODOVINA je najstarejša družbena veda. Pripisujejo ji vzgojni pomen.V nasprotju z zgodovino humanističnih ved, se tudi ta ukvarja s človekom, ...

Rodovitni polmesec- območje, kjer se je zmanjšala količina padavin, in povečalo število prebivalstva – Bližnji vzhod 8000 pr.Kr..

ZGODOVINA. Gimnazija; Splošna gimnazija. Obvezni predmet (280 ur). Predmetna komisija: Vojko Kunaver, Zavod RS za šolstvo, predsednik.

Učbenik za četrtii letnik gimnazije. Aleš Gabrič in Mateja Režek. Zgodovina 4. Zgodo vina. 4. Učbenik za četrti letnik gimnazije. Aleš Gabrič in Mateja R.

30 мар. 2020 г. ... 2020 (9.b):. Slovenci v vojni 1914-1918. 1. Kako se imenuje Habsburška monarhija od leta 1867 dalje? 2. Naštej dežele Habsburške monarhije, ...

A) KOMPROMISNI UNITARIZEM – gre za idejo o jugoslovanskem narodu, ... ki so nastali iz narodno napredne stranke so zagovarjali centralizem in unitarizem.

Fantazma tega, kar Rusija izgleda in kaj v resnici je. Jun. 1947: Vlada zaostri represivne zakone. ... Ženskam prepovejo tradicionalni sarong in dolge lase.

ven pristop v razumevanju in vrednotenju umetnosti. ... razvijanje občutka za lepo, kakovostno in izvirno v umetnosti, ... kiparstva iz obdobja Rima,.

Fragonard: Gugalnica;. Boucher: Počivajoče dekle, Madame de ... Ljubljani; vrtna ... Bauhaus. Šola sodobnega oblikovanja, arhitekture in obrti; oblikovanje.

Rock glasba se je originalno začela v 50-ih v ZDA z združitvijo rhythma & bluesa, gospela, jazza, folk in country glasbe. To pomeni, da ima rock glasba tako ...

Namakalno poljedelstvo ob reki. Nil. Mesto Ur v Mezopotamiji. Keopsova piramida* animirana filma. Izum in razvoj kolesa. Razvoj pisave* videoposnetka.

Berlinski zid? Brandenburška vrata? Droge? Rdečo mestno hišo? Možnosti je veliko, saj je Berlin eno najlepših evropskih mest z bogato zgodovino, ki ponuja.

Julij Cezar. 28. 8. Rimsko cesarstvo in krščanstvo. 29. 9. Konstantin Veliki. 31. 10. Družabne uredbe in kultura pri Rimljanih.

30 авг. 2018 г. ... Leonardo: Madona v votlini,. Leonardo: Mona Lisa,. Leonardo: Sv. Ana. Samotretja,. Leonardo: Zadnja večerja;. Rafael: Lepa vrtnarica,.

31 авг. 2012 г. ... opravljal maturo, je navedena v Maturitetnem izpitnem katalogu za ... okna, olje, tempera, akvarel, akril, ... Zrcalna galerija dvorca.

ogroženo Napoleonovo zaledje - premirje in začasna mirovna pogodba v ... IZGUBE: vsaka stran okoli 500.000 vojakov - “verdunska klavnica”. Bitka na Sommi 1.

strani Frankov slovanski knez Vojnomir, ne vemo ... Pribina in Kocelj bržkone tudi gospodarja nad ... na suhem je vodil panonsko-slovenski knez Kocelj,.

3 сент. 2010 г. ... teme, uporabil je primerne vire, slog je ustrezen, poročilo odraža ... poznejši evropski umetnosti; ... Umetnostni slog 18. stoletja, ki se.

na obstoj centralne oblasti; grška epika omenja mikenska kralja Agamemnona ... velike spremembe na področju religije: ponekod skoraj ateizem, boginja Usode,.

Ko govorimo o umetnosti v širšem pomenu, razlikujemo več umetnostnih ... Apolon iz Veijev – iz časa grškega arhajskega obdobja, žgana glina, ...

Kot izkušen junak je prišel Tezej k svojemu očetu, ki ga j e jako vesel sprejel. ... Mnogo junakov je umrlo pred Trojo, a tudi doma je marsikog a.

27 мар. 2020 г. ... ZGODOVINA 6. razred. I. 6. a: Ponavljanje in preverjanje učne vsebine ČLOVEK USTVARJA: GRADBENI DOSEŽKI: 1. Preberi besedilo v učbeniku od ...

vredna je lateranska pogodba iz 1929 med Italijo in sv. sedežem. S to pogodbo so poravnah stari spor med Vatikanom in Italijo še iz časov.

sploh izkusen kot representatio: kot pred-stavljanje, Vor-stellen. ... Lovec se s tern kafo kot drugi ptic, tudi ptice ne slisijo razlike.

da posredujejo, ako bi v Franciji nadvladal revolucionarni ... Tokrat so Madžari že zahtevali, naj se Slavonija in Reka.

opisati, opij, hašiš, skuk, ecstasy, LSD, heroin, morfin, plesne droge, … ... mamilo. V Angliji so v zadnjih šestih letih zabeležili 60 smrtnih primerov,.

Preden so izumili tisk je bilo treba vsak izvod napisati na roke, zato jih ... Tisk so začeli Kitajci in Japonci v 6. stoletju. ... bile te knjige cenejše.

Osvoboditev Ljubljane- 1941-45. ... Aprila 1941 je Ljubljana padla pod italijansko okupacijo. ... fronte(1941) pomemben pri osvoboditvi Ljubljane.

naštejejo prve športne panoge pri starih. Grkih. (pesnikovanje, rokoborba, streljanje z lokom, met diska, met kopja, tekma z ostrim orožjem);.

FITNES VAJE. Z uspešno izvedenimi fitnes vajami dosežemo, da je vaša sposobnost po maximalni intenzivnosti na samem treningu manj serij je potrebno narediti ...

dovoljeno pa je le, da za nekatere vrste piva poleg ječmenovega uporabljajo tudi pšenični slad. Nemci tega zakona ne spreminjajo, ker je to njihova ...

Gotov, ki so bili gospodarji Italije, današnjih slovenskih ... iz rodbine Karolingov kralj, zadnjega Merovinga pa ... mir na zahodnih mejah.

Predmet je obvezen, ker mora bodoči glasbenik nujno pridobiti osnovno predstavo o umeščenosti glasbenega dogajanja v prostor in čas, ... V. Globokar.

npr. portoflio (eListovnik) s formativnim spremljanjem, različni debatni formati, avtentične naloge idr. Page 21. 18. 8 ZNANJA IZVAJALCEV.

21 янв. 2017 г. ... Slika 2 : Prva animirana videoigra "Tenis za dva" . ... Konzole namenjene domači uporabi so najbolj primerne za.

Umetnostna zgodovina, zgodovina umetnosti, humanistične vede, likovna umetnost, likovno delo. Umetnostnozgodovinski slog, umetnostna smer.

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki predstavlja zgodovino idej in družbenih doga ... nastop realizma; dojamejo realizem kot smer, ki poskuša.

umetnostna smer, ikonografija, morfologija. Kulturno- zgodovinska pogojenost likovne umetnosti, likovna umetnost, likovno delo. Kulturna dediščina,.

Razlaga: Spoznali smo, da Grki niso ustanovili enotne države, ampak veliko število majhnih mestnih državic, ki so jih imenovali ______. (se še spomniš?)

Klasicizem. 6. Glasba 19. stoletja. 7. Fin de sičcle. 8. Glasba 20. in 21. stoletja. Sklop 3.2 – Vsebine zgodovine jazz glasbe:.

Gorska veriga razčlenjuje deželo na veliko število manjših pokrajin, med katerimi so pogosto zelo otežene zveze. Bistvenega pomena pa je bližina morja.

3.3 BLOUDKOVA SKAKALNICA. ... Planiška velikanka je bil pred drugo svetovno vojno še zmeraj ilegalna, saj ... Bloudkova velikanka [online].

g a t i. n i h č e d r u g kot n a š a z a v e d n o s t ,. n a š e z n a n j e in n a š a p r i d n o s t . Page 127. SKLEP. »Kratka zgodovina slovenskega ...

selektor moške reprezentance Slovenije. ... Zdi se nama, da je košarka zelo zanimiv in atraktiven šport, ki je zelo popularen. Malo pa je.

smeri, modul A: balet, v skupnem obsegu 70 ur. Predmet zgodovina plesa dijake. * seznanja z razvojem klasičnega baleta, ki ima svoje korenine v.

Borbe s Perzijci za svobodo. 64. Maloazijski Grki in jonski upor. 64. Miltiades in bitka pri Maratonu. 65. Priprave na novo vojno.

Ta pomeni začetek rimske provincialne? uprave. Od tega časa se začno rimske posesti imenovati province. Pretor pa je upravnik take enote.

15 мая 2020 г. ... ZAKAJ JE PROPADEL SLOVENSKI KMET? Delež kmečkega prebivalstva: • še vedno visok. • več kot 50%. • trend preseljevanja v mesta.

tudi kot denar,. • datum uradnega odkritja kakava je julij 1502, ko so Azteki Kolumbu med ostalimi darovi dali tudi njihov denar oz. kakavova zrna.

Zdravilišče Rogaška Slatina so promovirali mno- gi zdravniki, ki so danes skoraj ali popolnoma pozabljeni. Eden takih je bil prof. dr. Julius Glax.

ZGODOVINA FOTOGRAFIJE. Zgodovina pojma. Epul Florence [izg. Epil] izraz fotografija uporabil 1828 v brazilskem časopisu. V novejši zgodovini.

Urednica založbe: Simona Vozelj ... Štepec, Marko (2016). ... še vedno je deležen Napoleon (https://www.youtube.com/watch?v=hIcIId8r2kM, dos- top: 4. 10.

slikovnih ugank so vsak dan uporabne pri vseh ucnih predmetih, starostnih stopnjah in v vseh ... Ijala Kristusovo trpljenje, muke mucencev, razuzdano.

Bauhaus. Bauhaus, celostna umetnost, industrijska estetika ... izdelanim detajlom, kakršni so inkrustirana vrata, kovane ograje in kljuke.

UMETNOSTNA ZGODOVINA. PODLAGA ZA IZPIT. PIK SM Umetnostna zgodovina. Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 132. seji 27. 5.

Vzhodno od Asturije ... Udaril je celo na Poljsko in zasedel glavno mesto ... napravil za glavno mesto države, katere tržišče je s tem prenesel na.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.