oš begunje

Hi{na imena v krajevni skupnosti Begunje na Gorenjskem. Kako se pri vas re~e? §. Evropski kmetijski sklad za razvoj pode`elja. Evropa investira v pode`elje.

Psihiatrična bolnišnica Begunje je v letu 2014 dosegla presežek prihodkov nad ... OP. 11. Kot je razvidno iz zgornje tabele, je bil program ZZZS izveden v ...

26 февр. 2020 г. ... REDNE SEJE SVETA ZAVODA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE, ki je bila v sredo, 26. 2. 2020, ob 16. 00 uri, v sejni sobi glavne stavbe PBB, ...

www.pb-begunje.si. Urnik psihiatričnih in psiholoških ambulant je objavljen na spletni strani Psihiatrične bolnišnice Begunje. Za pregled se naročite:.

Begunje, Občino Radovljica, najemnikom koče na Sv. Petru, Milko Močnik in lastniki ... Na Robleku nas pričaka lepo vreme, prijazna oskrbnika, dobra.

Opis projekta: Šolarji čakajo na avtobus ob odcepu ceste v vas Spodnji Otok v vseh vremenskih razmerah. Predlog ... Begunje na Gorenjskem,. Mošnje, Otok.

Begunje št. ? – Primčik. Ţig »Urada gospostva Kamen«, 1846. Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice. Op.: Inicialke A. J. – Andrej Jerman (lastnik posestev in ...

Glasbena družina Avsenik vodi v Begunjah gostilno Pri Jožovcu, ki deluje že od leta 1865. Ljubitelji ... Grad Kamen je vključen v evropsko mrežo gradov.

razmahu, drevesa brstijo, praznični prvomajski prazniki se neizmerno hitro bližajo. ... Begunje na Gorenjskem, 24. april 2018, št. 46.

Psihotične motnje v adolescenci predstavljajo strokovni izziv tako glede diagnostike kot tudi zdravljenja. Shizofrenija je bolezen,.

Op.: Zaprtje pošte na Otoku, najava odprtja novih pošt v Podnartu, Ljubnem, Lescah in Begunjah! ☺☺ Leto 1871 ☺☺. Begunje na Gorenjskem.

Psihiatrična bolnišnica Begunje, ustanovljena leta 1953, je bila z Odlokom, ... OP. 253,52. 0,00. 300. 0,00. 118,33. 461-208 TEKOČE VZDRŢ.OPERAT.INFORM.O.

brez spuščenega stropa - om etana plošča mavčnokartonski strop - h=250cm obloga cevi fek. kanalizacije prezračevanje odduh.

pokrivala območje sedanjih Krajevnih skupnosti Lesce in Begunje. ... številu tovrstnih trgovin: Mercator d. d., Hofer Lesce, Lidl Lesce, Eurospin.

Begunje na Gorenjskem, 22. avgust 2013. REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister.

31 дек. 2018 г. ... Grad in gospoščina je bila sprva v lasti Ortenburţanov, ... Mej temi jih je 9 v Ljubljani na gradu in 3 ţenske v Begunjah pri.

https://www.radolca.si/sl/znamenitosti/ muzeji-in-galerije/muzej-avsenik-begunj e. Oficiální web http://www.avsenik.com/Muzej.

Januarja 2015 je svojo premiero doživela mobilna skakalnica MINI PLANICA. ... lokacijo v vseh letnih časih, dejavnost (pravi smučarski skoki) pa se.

The Radovljica Festival is the oldest early music festival in Slovenia ... Numerous museums, galleries, festivals and events, the exquisite cuisine on offer ...

e-pošta: [email protected] [email protected] Telefon: 03/ 543 44 44. ZD ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA. Naslov: TRG SVOBODE 14, 8290 SEVNICA.

9 нояб. 2007 г. ... Komemoracija pred spomenikom padlih talcev v Lescah. Komemoracija v Begunjah. ... GASILCA PRED OLTARJEM (110 min) petek, 23.11., ob 20.00.

Marija Kavčič Zupan. Drago Finžgar. 041 745 339. 041 633 185. Begunje (Slatna) ... Nejc Zima. 040 887 181. Podnart. Pri AMD, po vaseh. Igor Dornik.

voziček servirni. 2. 350,00 ... voziček transportni. 1. 800,00. 800,00 voziček odlagalni. 1. 400,00 ... ogrevalni voziček za prevoz hrane. 6. 3.500,00.

SPAR HM 81 ŠEMPETER PRI GORICI VRTOJBENSKA CESTA 77 ... SPAR HM 11 NOVO MESTO-BRŠLJIN KLEMENČIČEVA 15 ... INTERSPAR IM 107 MURSKA SOBOTA NEMČAVCI 1 D.

24 янв. 2020 г. ... ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor. De žel ne no vi ce so vpi sa ne v Raz vid me di jev pod za po red no šte vil ko 315.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.