obveznosti do virov sredstev

S popisom se ugotavlja dejansko stanje, ki je podlaga za usklajevanje ... vsa sredstva v vseh pojavnih oblikah, ne glede na to, kje se nahajajo in ali.

2016 na 2 ure v letu 2019. Skladno z ugotovitvami predhodnih študij o obremenitvi učiteljev, osnovnošolski učitelji delajo več kot njihovi kolegi v srednjih ...

PRISPEVKI - OBVEZNOSTI. FEBRUAR 2020. PRISPEVKI ZASEBNIKA IN DRUŽBENIKA najvišji. 3,5 kratnik PP bruto plače 2019=3,5 x. 1.753,84€ prispevek stopnja.

prejemanja nadomestila za brezposelnost izčrpana, pa brezposelne osebe lahko ... Nadomestilo za brezposelnost lahko na začetku obdobja brezposelnosti ...

ara), medtem ko so nekateri drugi instrumenti nastali kot samostojni razvojni ... garancijskega zneska, rok veljavnosti, vzorec teksta bančne garancije …).

Študent, ki ne bo oddal in predstavil seminarske naloge v š. l. 2009/10, jo lahko odda ... A. Ocena seminarske naloge ... DISPOZICIJA SEMINARSKE NALOGE.

1 июл. 2020 г. ... potrošnikov in varstvo osebnih podatkov, vendar ta področja ureja sklop ... Portugalskem ni imelo nobene poslovalnice, je ponujalo igre na ...

II. VSEBINA VLOGE. Plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz naslova RTV prispevka bi ogrozilo preživljanje mene in mojih družinskih članov, zato podajam ...

OSNOVNA ŠOLA TRNOVO ... 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.) ... smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku in ta ...

Vesna Kranjc, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica na Univerzi v Mariboru, Pravna fakulteta [email protected]

Dokazilo o kategorizaciji je uradno potrdilo o statusu, ki ga izda Odbor za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ. Pravice iz naslova statusa študenta športnika lahko ...

26 нояб. 2019 г. ... zato je delovnopravna zakonodaja sestavni del živ- ljenja večine odraslih posameznikov, a so kršitve pravic še vedno prepogoste, ...

Boštjan Jazbec, mag. Janez. Fabijan, Darko Bohnec, mag. ... banki Republika Slovenija (njihov predmet so obveznice), ter denarnim vložkom, ki ga v.

mikročipom, pridobiti Potni list za hišne živali in ga registrirati v Centralnem registru psov RS. (CRPsi). Imetnik psa mora biti starejši od 18 let in mora ...

24 июн. 2014 г. ... Denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet . ... OPP mora ob opravljenem poplačilu upnika takoj obvestiti sodišče, ...

Iz tega sledi: V oceno se sprejmejo samo seminarske naloge, ki so bile oddane en teden pred ... A. Ocena seminarske naloge ... DISPOZICIJA SEMINARSKE NALOGE.

kulturnem področju ali se pripravlja na kulturne prireditve (v nadaljevanju: dijak kulturnik, dijak DGM kulturnik), in dijaku, ki pripravlja raziskovalno ...

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ... Tolmin, marec 2019. FINANČNI URAD NOVA GORICA ... Priglasitev dejavnosti, ki jo ima fizična oseb v tujini, v RDZ na.

v TOREK, 21. januarja 2020 od 9. do 12. ure ... Delavnica je BREZPLAČNA! ... Davek od oddajanja premoženja v najem - dohodki iz kapitala,.

opomba avtorja) ZOR, nova prodaja zaradi pobotanja, itd.). sodba VS RS III Ips 67/93, 11.11.1993. Okoliščina, da je tožeča stranka poravnala svojo obveznost ...

Polona Fonda; mlajši dečki: l. Jan. Skofic, 10. Matevž Menčak, 20. ... zbolela, prav vsi, ki so obiskovali ... Sepe, Mišo Kovač, princesa Diana,.

zelena krastača. Bufo viridis. V. IV. II. DA zelena rega. Hyla arborea. V. IV. III. DA plavček. Rana arvalis. V. IV. II. DA rosnica ali sivka.

zakon v splošnem delu poznal le dve obliki kršitve pogodbe: zamudo in nemo- ... Dolenc, Mile: Komentar k 112. členu, v: obLigacijsKi ZaKoniK s Komentarjem.

imenovani II. steber kot ure pod postavko npr. sodelovanje z dijaki oz. starši in se štejejo v zapolnitev polne delovne obveznosti. Ali razumem prav?

pravnomočna (absolutni zastaralni rok). Primer: 30.05.2008 - izdana odločba o prekršku. 01.07.2008 - odločba je pravnomočna.

Vsak član in mladinec lahko v enem koledarskem letu do 10 ur delovne obveznosti izpolni tako, da jih plača. Vrednost delovne ure določi upravni odbor.

4 нояб. 2019 г. ... kulturnik (aktivnosti pod točko E), športnik oz. član šolske ali domske /Dijaški dom A. M. S./ športne ekipe, član šolskega pevskega zbora ...

Laboratorijskih vaj se smete udeležiti le z obvezno osebno zaščitno opremo: laboratorijska halja, zaščitna očala (tudi če nosite korekcijska očala).

20 нояб. 2018 г. ... Podobne značilnosti ima tudi odstop terjatve v zavarovanje. Tako bo predstavljena izvedba odstopa, odstop bodočih terjatev (anticipirana.

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI PRI PREDMETU UVOD V SOCIALNO DELO. Redni študij, april 2011 ... Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ○ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki smo jo uporabili pri ...

KNJIGA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI. Elementi: ime in priimek avtorjev, naslov knjige, založba, kraj in leto izida. Primer: Darja Mihelič, Olga Zorn, ...

Bibliografija je abecedno urejen seznam uporabljenih virov. ... dobesedno navajanje tujega besedila. ... Monografije (knjige) – dva avtorja.

15 нояб. 2013 г. ... V tej seminarski nalogi bova predstavili pravilno navajanje virov in citiranje. V procesu izdelovanja naloge sva si pomagali z gradivi iz ...

Primer citiranja med tekstom (zavisi od znanstvene revije; več možnosti): ... Citiranje oz navajanje med besedilom – tehnike. 1. HARVARDSKI NAČIN.

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE. ➢ Na koncu pisnega izdelka moramo v posebnem poglavju natančno navesti vse vire in literaturo, ki.

24 мар. 2020 г. ... CHALLONER, J. Enciklopedija znanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. Vir: pridobljeno 24. 3. 2020 s spletne strani:.

3 июн. 2009 г. ... Po velikosti jima sledita Lidl s 4,1 in Hofer z 2,3 odstotka trga. ... mlinčki, mesoreznice, tehtnice (navadne), ledomat, konvektomat,.

ne počakati, da se škropilna brozga na tretiranih ... porabljene vode/ha ne sme vplivati na količino FFS/ha. ... FFS damo v plastično vrečko.

Etanol, didecil dimetil amonijev klorid. Nerazredečen. Prebrišemo površino. FONENDOSKOPA, ki se naj posuši, ne spiramo! INCIDIN OXYFOAM spray*.

HARVEY, David. Kozmopolitstvo in geografije svobode, ... MANEA, Norman. Črna ovojnica. 1. izd. ... Knj. 1, Odprodaja,. (Zbirka Sanje, Dokumenta). 1. izd.

68446 Rokavice usnjene GE bele. 1. 3,00 €. 46. 3198 Smuči z vezmi za turno smučanje. 2. 10,00 €. 47. 57657 Srenači dereze za smuči.

amortizacija je metoda, ki jo najbolj pogosto uporabljamo),. • dobo amortiziranja (od tega je odvisna letna amortizacijska stopnja osnovnega sredstva).

17 дек. 2019 г. ... Multifunkcijski tiskalnik Bizhup C3350i MDSS Murska Sobota (nakup ... Minolta BIZHUB 226Črno beli laserski tiskalnik, kopirnik, barvni.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ... VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE ZBORNICE – ZVEZE. Ime in priimek prosilca.

FRANCOSKI. IGRALEC. DELON. ISLAM. VER. POGLAVAR. BELA SNOV. IZ APNENCA. SLOVENSKO. SMUČIŠČE. REJENEC. (REDKO). 3K KRAJ V. POSOČJU. OBDOBJE. MEZOZOIKA.

Enako kot prvo citiranje v besedilu. 2. Citiramo tako, da napišemo oba avtorja in letnico, med obema avtorjema dodamo in. 1.možnost: znotraj stavka, ...

Odgovornost za morebitne napake ali pomanjkljivosti nosimo avtorji sami. ... Po razmejitvi je bila Primorska priključena Jugoslaviji, kjer pa je že leta ...

Na koncu citata v oklepaju napišemo: priimek avtorja, letnico, stran. (Čokl, 2005, 20). - Primer: Med prazniki v decembru se je ohranilo tudi štefanovo, ...

Navajanje elektronskih virov je enako kot za tiskane vire, le da se na koncu doda celoten internetni naslov objave in v oklepaju datum uporabe dokumenta.

NAVODILA ZA NAVAJANJE VIROV ... NAVAJANJE VIROV V BESEDILU ... Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo.

22 мар. 2012 г. ... tipičnem kraškem pašniku Vremščica so nam dale nekatere pomembne in v svetu nepoznane tehnične parametre (o primernosti metod za računanje ...

kak{na je njihova percepcija teh virov: kaj jim je v{e~, kaj jih moti in kak{ne predloge ... Gorjanc 2007, Erjavec, Krek 2008) in slovarjev, kot sta SSKJ in.

En avtor. ▫ Dva avtorja. ▫ Tri ali več avtorjev (do vključno pet). ▫ Šest in več avtorjev. ▫ Neznan avtor. ▫ Dobesedno citiranje. ▫ Posredno citiranje ...

... virov lahko dostopate preko spletne strani: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri. ... Po kliku na izbrani elektronski vir se vam odpre spletna stran, ...

25 сент. 2020 г. ... ROTACIJSKA. KOSILNICA -. MULČER. 4.3.2002. ACB. Slovenske. Konjice. Letnik 2002, iztrošena, zastarela, okvara motorja. 300,00. Uroš Kalšek.

16 мар. 2015 г. ... sredstva za zatiranje škodljivcev uporabljajo tako kmetje kot vrtičkarji se morajo ... po raznih sredstvih za zatiranje mravelj (9 %).

E: [email protected] ... dodatnega pokojninskega zavarovanja ... da Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav, Pokojninska družba, d.d. za namene preverjanja ...

Profesionalna HD TV kamera s pripadajočim priborom - studio. 7.287,00 ... Obnova izolacije na podstrehi doma Pri mejašu - Korensko sedlo. 1.309,84.

Nakup pohišt a za i al o so o Va i hiši postelje. 1.437,00. H18 - Društ o za po oč ose a z go or ... Jysk in kovinske omare - 1852/2016 - Trevis). 2.757,95.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.