podatkovne baze primeri

Slika 10: Primer grafne podatkovne baze Twitterja . ... Slika 11: Primer povezovanja v relacijski podatkovni bazi .

UL FRI, Laboratorij za podatkovne tehnologije. Problemska domena. DOBAVITELJ (3). Primer selekcije. Pokaži vse atribute tabela Del in omeji izpis barva ...

bazo in hkrati nadzoruje dostop do podatkovne baze. ... Primer: Zaključen organiziran sistem podjetja predstavite s pomočjo E-R diagrama tako, da.

Podatkovna integriteta. ▫ Primeri podatkovne integracije. (podatkovne celovitosti):. ▫ različni zapisi istega podatka: ▫ spol: ženski/moški, Ž/M, M/Ž.

Primeri podatkovne integracije: ▫ različni zapisi istega podatka: ▫ spol: ženski/moški, Ž/M, M/Ž. ▫ datum: 1. september 1994, 1.9.1994, 1/9/1994.

Primeri uporabe podatkovne baze. • Nakupovanje v trgovini. • Plačilo s plačilno/kreditno kartico. • Rezervacija počitniškega aranžmaja pri agenciji.

Konsistentnost podatkov v PB pri sočasni uporabi - ACID. • nerelacijske baze: prilagojene zbirke podatkov za specifične aplikacije.

V maturitetni nalogi je opisana spletna stran z dostopom do baze podatkov. Naloga je ... [4] Program IDE. Pridobljeno 16. 3. 2012, iz http://colos1.fri.uni-.

nekaterih območjih sveta služi namakanje tudi za varstvo pred talnimi ... podatki o NS (dolžina cevi in njihovi premeri, preboji (npr. prometnic), ...

K2.3 Preveri relacije z uporabniškimi transakcijami ... K2.5 Preveri logični model skupaj s končnim uporabnikom ... so vključeni v to domeno.

Podatkovne baze - Microsoft Access 2010, priročnik ... 1.2 Organizacija podatkovne baze - tabele, zapisi, ... 1.3 Primeri uporabe velikih podatkovnih baz:.

Visokošolski strokovni študij Računalništvo in informatika. Jurij Mihelič, UniLj, FRI. Algoritmi in podatkovne strukture 1. Povezani seznami. Povezani.

Drevesa. ○ Ukoreninjeno drevo (rooted tree). – drevo s korenom. – sestoji iz vozlišč ... Drevesa. ○ Poddrevo. – vozlišče in vsi njegovi potomci.

Povezani seznami(1). • Povezan seznam (linked list) vsebuje zaporedje vozlišč, povezanih s povezavami (links), vsebuje pa tudi kazalec na prvo vozlišče ...

PODATKOVNA ANALITIKA IN PODATKOVNO SKLADIŠČE . ... Prihod podatkovnih baz »v pomnilnik« ter s tem tudi analitika »v pomnilniku« sta čedalje.

Kaj je prevajalnik in kaj izvorna koda? (6 točk). 4. Spremenljivke v jeziku C++. Točke: 14 točk. Kakšne so omejitve pri izbiri imen spremenljivk v jeziku ...

Anorganske kisline: ○ Organske kisline. Klorovodikova HCl. Ocetna CH₃COOH. Dušikova HNO₃. Butanojska CH₃CH₂CH₂COOH. Žveplova H₂SO₄. Benzojska COOH.

pH lestvica. • pH vrednost narašča od 0 do 14. Čim manjša je vrednost, tem bolj je snov kisla oz. čim višja je vrednost pH, tem bolj je snov bazična.

drugoj neka instanca tog entiteta, u trećoj neki njegov atribut i u četvrtoj vrednost atributa za instancu datu u drugoj koloni. Entitet. Instanca. Atribut.

Baze so snovi, ki sprejemajo protone, kisline pa snovi, ki jih oddajajo. ... KONSTANTA KISLIN: je podatek, ki nam pove kako močna je kislina.

HCl. H+ + Cl-. NaOH. Na+ + OH- kislina baza. – ta teorija velja le za vodne raztopine. – jakost kislin opredelimo s stopnjo disociacije α ali konstanto ...

21 апр. 2022 г. ... Instanca entiteta - član entiteta: osoba, mesto, objekat,... (red u tabeli). Atribut: karakteristika entiteta (polje u tabeli).

STOPALNICE. REZULTATI ZGODNJEGA OPERATIVNEGA ZDRAVLJENJA ZLOMOV S PREMAKNITVIJO. FRACTURES OF THE FIFTH METATARSAL. RESULTS OF THE EARLY OPERATIVE TREATMENT ...

plastike, zdravil in vrste drugih snovi. Slika 2 Uporaba æveplove kisline v industriji. 98 % æveplova kislina je koncentrirana kislina in je moËan oksidant.

Jabolcna kislina je prisotna v nezrelih jabolkih in drugem kislem sadju. _. Askorbinska kislina je drugo ime za vitamin C. ... Organska karboksilna kislina.

Kot vidi{, je iz imena aniona mogo~e razbrati, iz katere kisline je sol nastala. Zapomni si: vse soli bromovodikove kisline so bromidi, vse soli du{ikove ...

Kisline in baze srečujemo vsak dan in imajo pomembno vlogo v našem življenju. Že pri prehranjevanju se srečamo z obema. Hrano v ustih mehanično obdelamo z ...

Vaja: Kisline, baze, soli a) Osnove: Kisline so snovi, ki v vodni raztopini ionizirajo (disociirajo) na H3O+ (oksonijeve) oz. H+ ione. Baze pa so snovi, ...

umetna vlakna. 55% umetna gnojila papir drugo barve razstreliva akumulatorje. A Slika 13 Zveplovo kislino uporabljamo za pridobivanje mnogih izdelkov.

Kongruenca dhe ngjashmëria e figurave. - Teorema e Pitagorës, teoremat e Euklidit. VEKTORËT. - Mbledhja dhe zbritja e vektorëve.

Kislost oz. bazičnost snovi lahko lahko primerjamo, če poznamo njihovo pH vrednost. Pri določevanju pH-vrednosti raztopin snovi nam je v pomoč pH-lestvica, ...

Ovo su većinom primjeri tako zvanih tradicionalnih baza podataka koje spremaju ... MAX – najveća vrijednost od izabranog skupa atributa.

SPLOŠNA GIMNAZIJA. METALURŠKI TEHNIK. EKONOMSKI TEHNIK. EKONOMSKI TEHNIK – PTI. TRGOVEC. Ulica dr. Jožeta Pučnika 21. 2310 Slovenska Bistrica.

3.6 Nevtralizacija. 1. Reakcije med kislinami in bazami. 2. Reakcija nevtralizacije poteče med oksonijevimi in hidroksidnimi ioni.

1.5 Uporaba odprtokodnih orodij. Odprtokodna orodja imajo veliko prednosti pred zaprtimi licenčnimi rešitvami. Razen tega da je večina teh orodij ...

Ključne reči: Orijentacija na potrošače, satisfakcija, lojalnost, CRM lanac vrednosti. ... strategije putem kojih će se obezbediti satisfakcija potrošača.

Zbornica tel: (02) 228 53 05, e-pošta: [email protected] ... Zveza mariborskih športnih društev Branik ... posta: [email protected]

mb.si https://www.fkkt.um.si. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Pivola 10, 2311 Hoče, tel: (02) 320 90 ... [email protected] https://pef.um.si/.

na primer može biti nuđenje novog proizvoda specijalno napravljenog za potrebe ... da je prodato 16 akcionih filmova od dobavljaca filmovizija i ukupna.

Слупчане, Општина Липково и според потребата и за хорот на општината. Општина Липково ќе финансира програми и пороекти кои се во согласност со.

elektronske knjige, EDS i PlumX. ZBUS - 2015. Univerzitetska biblioteka “Svetozar Markovic”. Beograd, 20. februar 2015. Dragan Nikolic.

Ka − ravnotežna koncentracijska konstanta disociacije kisline. Primer: Protolitska reakcija ocetne kisline = Elektrolitska disociacija ocetne kisline.

ASFALT. BNS 22 S AGNS 225. ERUPTIVNI ASFALT. AB 11-S BB115. ERUPTIVNI ASFALT. AB 16-S. ASFALT. SMA 11 SBM 11. ASFALT. SMA 16. HLADNI ASFALT – AB 8 (PAKOVAN ...

3 февр. 2017 г. ... objava resnice. ... poplačila terjatev; da so bila opravljena vsa de- ... relevantne informacije na enem mestu v najkrajšem času.

Tako nastane oleum ali kadeča se žveplova kislina, ki daje pri razredčenju z vodo 96 % žveplovo kislino. ... Kurkuma, indikator med začimbami.

indeksne baze, eKnjige i eTeze. Snežana Kladar. Narodna biblioteka Srbije http://www.kobson.nb.rs ... Kako pronaći (e)Knjige i (e)teze .

Relacijski podatkovni model razvio je engleski matematicar Edgar Frank Codd-a. ... relacijski model podataka bila je Oracle koja je i danas sinonim za baze ...

4: baze podatkov je v letu 2018 ažuriral Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza kot nosilec konzorcija Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti ...

Kupoprodajna pogodba je bonae fidei, zato je dogovor v zvezi z njo iztožljiv z tožbami iz te pogodbe – z ... Ali lahko B terja od Aja odškodnino za konja?

1 ml/min/1.73 m2/leto hitrejši upad oGF→ HR ↑19% za UMRLJIVOST. 3.1 ml/min/1.73 m2/leto (95% CI: ... 1. oGF pod 60 ... Gliclada 90 mg. Aglurab 1000 mg.

in oblika dopisa ali faksa za izpis na tiskalnik. Sicer pa je možno izpise pripraviti tudi za pošiljanje po e-pošti (ta oblika ni vključena le pri seznamih.

Debounce Pind.6 , 1 , Drugiklik ,. Sub. Waitms 30. Loop Until T > 15. N = N + 1. Gosub Poslji. If Pind.6 = 1 Then Goto Prviklik. Goto Zacetek.

Horizontalna asimptota (H.A) :Ako je. ( ) lim x. f x b. →±∞. = ≠ ±∞ onda je y b. = H.A. Ako funkcija ima H.A onda nema kosu asimptotu, ...

Ker gre za pravopisno vprašanje, podajajo smernice o rabi predlogov s/z in k/h ... Kot kaže graf 3, pri prvi skupini primerov prevladuje uporaba predloga k ...

17 янв. 2020 г. ... Avtor: Evropska komisija, Mateja ARNEJŠEK ... oblike (“ogrozili” sicer ne, ampak “odvračale” in “povzročile” pa ja).

Pokojni mariborski ravnatelj Drago Kamenik je prva znana slovenska smrtna žrtev spletnega nadlegovanja in je zgodba, ki bo problematiko - vsaj tako upamo ...

V vaji opredelite, za katero bogoslužje pišete uvode (npr. velikonočna vigilija, 5. postna nedelja, prvo sveto obhajilo …).

(oz. orožij) retorike (pa tudi argumentacije) je namreč prav silogizem, le da tokrat ne gre za kategorični silogizem, kot v logiki, temveč za retorični ...

17 февр. 2015 г. ... sekira (kovinski del) nista simetrična. Smer zaseka predstavlja sredina prve ... Poleg osnovnega orodja za podiranje dreves potrebujemo še:.

rastline v njih ostanejo celo življenjsko dobo,. – steklenice za raztopine za injiciranje, ... nagrobne sveče (posode za sveče),.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.