pomensko razmerje med povedmi

razmerje izbrana uporabljena leksika : izbrana pomensko- in funkcijskoskladenjska razmerja. Opo- zorjeno je na skladenjske lastnosti osnovnih tipov ...

SSKJ, slovarski opisi, konektorji, korpusna analiza, jezikoslovni diskurz. Monolingual dictionaries are one ... sicer, ki samo dodatno pojasnjujeta argument.

SSKJ, slovarski opisi, konektorji, korpusna analiza, jezikoslovni diskurz ... pri čemer konektor tudi izjavo navezuje na kontekst Peter tehta skodelico.

Stavek sestoji iz besed, zbranih okrog ene glagolske oblike. Njegove dele imenujemo stavčni členi (povedek, osebek, predmet, prislovno določilo) in nosijo.

odvisni od tega, kateri delovalnik (prvi ali četrti oz. neprvi) z ... 1.3.1 V slovnici iz leta 1921 pridevnike z obrazilom -ljiv obravnava v poglavju III.

različnih sorodstvenih skupinah živali izoblikovali posamezni sistemi, ... vodna bolha poginila. ... Tabela 1: preučevane živali in njihove lastnosti.

nas, je Zakon o lokalni samoupravi, katerega bomo podrobno preučili. Posebna pozornost bo namenjena nalogam občin; kaj so njihove izvirne in prenesene ...

DZ ne naredi nič v roku 30 dni predsednik države razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. - V roku 30 dni mora DZ izvoliti novega predsednika vlade ...

ki balado razumeta zgolj kot temačno pripovedno pesem, je balada pravza ... Že samo ime pastorela (pastirska pesem) nakazuje ljudski izvor zvrsti;.

(NE)SKLENJENA PARTNERSKA ZVEZA: RAZMERJE MED PARTNERJEMA IN. ODNOS DO OTROK. Anja Kranjc, diplomirana pravnica (UN), svetovalka v Pravni svetovalnici LGBT.

20 мая 2021 г. ... Oanovna bela tehnika Gorenje za doplačilo. 1.638,- ... KUHINJA. 8. KUHINJSKI BLOK. 9. VKLJUČNO Z LEŽIŠČEM ... Barva: sivo-bela. 519,- 390,-.

20 мая 2021 г. ... Izdaja: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana. ... LJUBLJANA, Center Brdo, ... Lesnina Kos - LENDAVA, Kolodvorska 3b.

Ključne besede: terorizem, grožnja varnosti, posledice terorizma. Terrorism: relation between percieved and actual threat to security.

gospodarska uspešnost, avtoritarnost, plansko gospodarstvo, demokracija, kapitalizem. RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC SUCCESSFULNESS OF STATE AND.

mešanje krvi pomeni, da se za očeta šteje novi mož če mati v 300 dneh po prenehanju ... nadomestna mati, matere ne veže soglasje za posvojitev, ...

razmerja med deli telesa veljajo tudi pri naših otrocih in odraslih. ... Prvo razmerje je bilo dolžina cele noge proti višini telesa.

Domače okolje Kersnika, snov za Kmetske slike ... Kateri Jurčičev roman je končal Kersnik? ... Janko Kersnik je slovenski pisatelj, politik in .

Stroga hierarhija potreb skozi celotno obdobje posameznikovega življenja najbrž ne obstaja. Maslowa teorija je vsekakor privlačna in dejstvo, ...

POSPEŠENA DIFUZIJA – je prav tako prehajanje snovi v smeri ... da bi spoznali pomen razmerja med površino in prostornino za procese v celici.

UVOD. Ko zrastejo celice do določene velikosti, njihova rast počasi pojema, dokler popolnoma ne preneha. Celice so dosegle mejo lastne velikosti.

Kdaj javna objava prostih delovnih mest ni obvezna. ▫. Varstvo zasebnosti in osebnostnih pravic kandidatov. ▫. Prepovedana in dovoljena vprašanja.

Vir: Lutkovno gledališče Maribor (2012). 3.1.5 Senčne lutke in senčno gledališče. Če pomislimo na sence, ki si jih je jamski človek ustvaril s pomočjo ognja ...

A3 - otrok po 26. letu starosti, ki ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživetje ali so ti manjši od višine posebne olajšave ...

Clausewitz zavrača pacifizem in filantropijo in ju označi za naivno, lah- kotno razmišljanje. »Filantropične duše bi tu zlahka pomislile, da obstaja umeten ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.