posledice potresov

Izvleček. Posledice potresov leta 1976 v SR Sloveniji. V epicentru v Furlaniji (Italija) je bila največja jakost potresov med IX. in. X. stopnjo po MCS.

POSLEDICE FURLANSKIH POTRESOV MAJA. IN SEPTEMBRA 1976 V POSOČJU. THE CONSEQUENCES OF FRIULI EARTHQUAKES. (MAY AND SEPTEMBER 1976) IN POSOČJE.

Bobnenje, grmenje, poku podoben zvok, zvok izpiha vetra – vse to so zvočni učinki, ki so jih lahko slišali ljudje ob majhnem ali srednje velikem potresu, ...

1 апр. 2007 г. ... IN NOTRANJA ZGRADBA ZEMLJE. Registration of teleseisms and the structure of the Earth. Izidor Tasič*, Renato Vidrih** UDK 550.34.05.

mo tudi čas, ki nam ga daje točna ura. Danes je osnova vsakega časovnega standarda termostatiran kristalni oscilator z veliko stabilnostjo frekvence. Na.

7 мар. 2019 г. ... avtomatska analiza in obveščanje seizmologov o morebitnih dogodkih. Slika 1: Razporeditev potresnih opazovalnic na območju Slovenije konec ...

POTRESI PO SVETU. Seznam do zdaj najmočnejših potresov NA SVETU je zelo dolg, zato tu le nekaj omemb ... Potres je terjal 20.000, po nekaterih podatkih celo.

Ina Cecić, ARSO: Furlanski potresi leta 1976 in njihove posledice v Sloveniji. Miha Tomaževič, Zavod za gradbeništvo: Popotresna prenova. Posočja ...

POSLEDICE. NEZADOSTNE. PREHRANE. Vzgoja za zdravje ... ANOREKSIJA. BULIMIJA ... Posledice anoreksije: različne duševne motnje.

Darko Štante s svojim celovečernim prvencem Posledice v polje ... na film in/ali za pogovor z dijaki po filmu. ... film Darka Štanteta Posledice.«.

Zadnji enacaj velja zaradi vsote notranjih kotov v trikotniku. Ker je KMDB paralelogram, je n = |KM|. Uporabimo kosinusni izrek v trikotniku △AMB :.

marihuana, heroin, kokain) pa je z zakonom prepovedano in kaznivo dejanje. Ločimo legalne in ilegalne droge. Tudi v Sloveniji, še zlasti na Primorskem, ...

Posttravmatski stresni sindrom. Zdravstvena delavka. Spotik ob kolescu toaletnega bolniškega stola. Stalna bolečina. Mizar. Stik s kombiniranim poravnalnim ...

Arterijska hipertenzija (RR nad 95. p za starost, spol in višino):. – V povprečju višji RR kot skupina. – Prevalenca se podvoji med 75. in 95. p za ITM.

PSIHOLOŠKE POSLEDICE PANDEMIJE. COVID-19 NA ZDRAVSTVENE DELAVCE. PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF THE COVID-19. PANDEMIC ON HEALTH WORKERS.

Primer: dedna bolezen: albinizem (mutacije v genu za tirozinazo). ○. Polimorfizem: običajno prisoten pri >1% populacije in ponavadi ne povzroča bolezni, ...

končal zajterk in izgubil je četrtino dnevne mezde.na ukaz je moral jesti in spati, piti.delavce so izkoriščali v tovarnah.

Pri Šl= 1 govorimo o grozečem šoku - na primer pulz 100 utripov na minuto ... 2. pri Šl nad 1,5 je šok manifesten - na primer pulz 120 utripov na minuto,.

Stres, simptomi in posledice ter izgorelost. Doc. dr. Simona ŠAROTAR ŢIŢEK. VSE AVTORSKE PRAVICE SO PRIDRŢANE. GRADIVA NI DOVOLJENO RAZMNOŢEVATI ALI.

vođa revolucije Muamer Gadafi potpisali su niz sporazuma 17. aprila u. Tripoliju kojima je otpisan libijski dug u visini 4,5 milijardi dolara u zamenu.

treba da bude smanjenje fluktuacije zaposlenih po svaku cenu, već smanjenje samo štetne fluktuacije. Ključne reči: fluktuacija zaposlenih,voljna fluktuacija ...

osemdesetih so se kazale glavne cepitve jugoslovanske družbe na premici centralizem – avtonomija republik in komunizem – antikomunizem.

Vreme v gorah je navadno nestabilno, količina razpoložljive hrane je majhna ... 1758 - Dupeljsko jezero, Črno jezero, Krnsko jezero), jezerske zlatovčice ( ...

KOT VEŠ, ZEMLJA NI ENAKOMERNO SEGRETA. GLAVNA RAZLOGA ZA TO STA. NAGNJENOST ZEMLJINE OSI IN UKRIVLJENOST POVRŠJA ZEMLJE. SE PA NA ZEMLJI POJAVIJO PODROČJA ...

upravo opisuje krug te dijaloşke odgovornosti za sve koji dele vrhovni cilj – osnażiti pretpostavke samoodrżivog Mira. U Beogradu, maja 2016. godine ...

STRES I POSLEDICE STRESA: PRIKAZ TRANSAKCIONISTIČKOG TEORIJSKOG. MODELA. Marija Zotović1. Filozofski fakultet u Novom Sadu.

nastanek tovrstnih potresov so premiki velikih tektonskih plo{~, v na{em primeru afri{ke in ... Renato Vidrih, Mihael Ribi~i~: POSLEDICE POTRESA V NARAVI.

športni/sponzorski industriji pričakujete, da bodo spodbudile posledice covida-19? 4.2 Spremembe in trendi na področju tržnega komuniciranja in sponzorstva.

nepričakovan razpad Sovjetske zveze. Najprej bom predstavil notranje vzroke, in sicer analiziral bom politični sistem v Sovjetski zvezi, razvoj sovjetske ...

BISTRICA IN SELNICA OB DRAVI, POLETI 2005. UVOD. Na območju porečja Drave in njenih pritokov se neurja običajno pojavljajo večkrat letno, izrazito.

industrializacije mesta Kranj in okolice v obdobju med obema vojnama. ... lega, razvoj industrije in kasnejša izgradnja letališča v Brniku. Mesto Kranj je ...

napisati nekaj besed iz lastne izkušnje o zastrupitvi psa z močeradovim strupom, ki so pri nas sicer ... tresavica, odsotnost pogleda, slinjenje, cmokanje.

V demokratičnih družbah so knjige in časopisi, delno tudi revije in javna ... Sloveniji še danes in očitna zgleda sta založbi Mladinska knjiga in DZS.

(vodka, gin, viskiji, rum, brandiji in likerji) navadno vsebujejo od 40 do 50% alkohola. UČINKI IN POSLEDICE. Po zaužitju alkohola se le-ta absorbira skozi ...

Psihosocialne posledice epidemije covid-19 in spremljajočih ukrepov za otroke, mladostnike in družine. V psihološki stroki pozorno spremljamo razmere pri ...

Ob koncu junija 2006 je prevladovalo poletno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami nad ... Slika 1. Radarska slika 29. junija 2006 ob 16.20. uri (ARSO).

29 мая 2009 г. ... 1.2.1 Izgorelost kot posledica dolgotrajnega stresa . ... Tretja stopnja je adrenalna izgorelost, ki se kaže kot popolna izguba energije ...

Glamping Kolpa Resort je nov slovenski glamping, ki je urejen ... in v šestih glamping lesenih hišicah za štiri osebe. ... Panorama Glamping Visole.

programi in zdravljenje raka dojke so v zadnjih letih zelo napre- dovali, zato se je stopnja preživetja ... V klinični sliki je prisotno boleče fibrozno.

Predmet raziskave magistrskega dela je fluktuacija zaposlenih, ki posredno kaže na stanje organizacijske klime in kulture v podjetju in lahko močno vpliva ...

1877, kot prva nacionalna univerza na Japonskem. Na njej študira nekaj manj kot ... hiš, ki jih je cunami odplaknil v mestu Soma (Fukushima prefektura).

26 февр. 2020 г. ... stres? Namen: Namen članka je proučiti članke na temo vzrokov, znamenj, posledic ter obvladovanja stresa na delovnem mestu, ločeno za EU, ...

1 Za vzorce sem izbrala navadni jogurt, sadni jogurt (jagoda), kislo smetano. 2 Merilo za koncentracijo hidronijevih ionov v raztopini ...

Prof. dr. Samo Zver, dr. med., specialist internist/hematolog, predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ...

Monika Klun. Namen prispevka: Namen prispevka je pregledati literaturo ... Kanduč, 2001; Klun in Frangež, 2019; Nyugen Phan, n. d.). Nasilje nad starejšimi.

Zaposlovanje prebivalcev občine Ilirska Bistrica na Hrvaškem v 70-ih in 80-ih letih . ... sem se za mizarja izučil v Mikozi (mizarsko podjetje, op. p.) ...

Tveganja in priložnosti, ki jih podnebne spremembe prinašajo za Slovenijo . ... vremenski pojav pripišemo podnebnim spremembam, saj bi bila verjetnost tega ...

učenje izhajata iz otroka in morata biti tako prilagojena vsakemu otroku posebej, ... Kljub temu da je tak otrok sicer ljubljen, lepo vzgojen, varen, so ti.

Teoretična izhodišča: Sintetični kanabinoidi spadajo med nove psihoaktivne snovi. (NPS), ki se hitro širijo in je o njih le malo znanega.

Alkoholna fermentacija – kvasovke ... kvasovk ter mlečnokislinskih bakterij, ... prispevek endogene kvasne mikrobiote (avtohtonih kvasovk).

KONČALE S PONOVNIM SPLAVLJENJEM KONTEJNERSKE LADJE. KOT POUDARJA DOC. DR. IGOR JAKOMIN. SE ZASTOJI V OSKRBOVALNI VERIGI ŠELE ZAČENJAJO.

4 окт. 2021 г. ... Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija ... In conclusion, simple field-based test, which were found to be easy to ...

pisalo je, da karkoli že pomeni kaznivo dejanje »nepooblaščenega dostopa« do informacijskega sistema, temu samo kršitev splošnih pogojev uporabe spletnega.

Poleg slabljenja je disperzija drugi pomemben omejitveni pojav optične komunikacijske zveze osnovane na optičnem vlaknu. Pojavlja se povsod, kjer prenosna ...

dolgotrajne brezposelnosti mladih v občini Velenje in njihovo slabšo samopodobo, njihovim ... kandidirajo na večini razpisov za prosta delovna mesta.

... plini v ozračju (CO2, vodna para, metan (CH4)) didušikov oksid (N2O), ozon (O3) ... 94 http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/time-series/.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za agronomijo ... Za postavitev so potrebni betonski ali leseni stebri. Njihova dolžina je navadno 4 m, ...

območje, ki ga je prizadel radioaktivni oblak in njemu sledeče usedanje radioaktivnih ... Okrogel betonski pokrov reaktorja, ki tehta priblišno 2000 ton, ...

15 мар. 2022 г. ... »Posledice ruske agresije nad Ukrajino za nacionalno varnost. Slovenije v spreminjajoči se ustavni zgradbi Evropske unije«.

9 апр. 2021 г. ... Pričakujemo, da bodo mnogi imeli mesec dni kasnejši ... 20 ha ga je zunaj 20 – 40% in zastoj rasti, 10 ha ? Dolenjska. 10.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.