pravokotna projekcija vektorja

Naj bosta a in b vektorja. Premaknimo ju v skupno ravnino tako, da je a = −→. OA in b = −→. ZK. Naj bo tocka Z pravokotna projekcija zacetka vektorja.

Page 1. NARIS. TLORIS. STRANSKI RIS.

4.2 Pravokotna (ortogonalna) projekcija. To je osnovni na£in tehnicnega risanja. Predmet projiciramo pravokotno na vec projekcijskih ravnin, v vsaki.

PRAVOKOTNA PROJEKCIJA. V dokumentu se nahajajo dodatne vaje za utrjevanje pravokotne projekcije. Težavnost spodnjih primerov se stopnjuje.

b) Kako se imenuje projekcija na risbi zgoraj, ki si jo skiciral? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. A Tloris. B Naris. C Stranski ris. D Bočni ris.

PRAVOKOTNA PROJEKCIJA/Risanje. 1. Vsak predmet lahko pogledamo iz treh strani: o od spredaj – NARIS o od zgoraj – TLORIS o iz strani – STRANSKI RIS.

Kako se imenuje manjkajoča projekcija? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. A Tloris. B Naris. C Stranski ris. D Bočni ris. (1 točka).

sveta (napačen argument) ter da je ekvivalentna Gall-Petersova projekcija edina, ... digisvet/novice/zemljevid-sveta-vam-laze-ze-vse-zivljenje-zakaj-437899,.

sveta (napačen argument) ter da je ekvivalentna Gall-Petersova projekcija edina, ... digisvet/novice/zemljevid-sveta-vam-laze-ze-vse-zivljenje-zakaj-437899,.

projekcijah za Slovenijo predpostavil zelo visok selitveni prirast, ... poleg že uveljavljenih inštrumentov družinske politike (porodniški dopust,.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.