predlog s in z

Bahami. Bahami. Zveza Bahami. Bahamas. Commonwealth of The. Bahamas. Bahamas. Commonwealth des. Bahamas neodv. Bahrajn. Bahrajn. Kraljevina Bahrajn. Bahrajn.

omejitve v OPN, dovoli sanacija obstoječega vodnega zbiralnika največ do ... 2009) odločilo, da je v postopku priprave OPN Občine Bohinj treba izvesti ...

23 нояб. 2017 г. ... zboru Republike Slovenije 11. junija 2002 sprejet Zakon o javnih ... V državni upravi se za doseganje ciljev Strategije razvoja javne uprave ...

Sonja Damjanović, dosadašnji član Odbora direktora Pošte Crne Gore. AD Podgorica,. 4. Aleksandar Ljumović, dosadašnji član Odbora direktora Pošte Crne.

upoštevanja oseb, dohodkov in premoženja, enotna vloga, ... ugotovitvenih postopkov) ter stranke (vlaganja ponovnih vlog za ... JAVNA FINANČNA SREDSTVA.

3 июн. 2015 г. ... strelovodi ter z njimi povezana požarna ... Cenik najema apartmaja počitniškega doma OZS v Stomorski na otoku.

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad. Republike Slovenije mesečno izvede obračun kvote pri vseh zavezancih in nadzira izpolnjevanje.

(1) Generalni direktor policije ali oseba, ki jo za to pooblasti, takoj obvesti ministra o dogodkih, ki so navedeni v 12. členu Zakona o organiziranosti in ...

Pred besedami, ki se začnejo z vsemi ostalimi črkami, stoji predlog Z. 2. Priročno pravilo je v pravilni izgovorjavi: Predlog s ali z postavimo pred besedo ...

Veljavni Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v ... 21/18 – ZNOrg) ter 13. členu Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št.

pravobranilstva je bilo poleg sedeža v Ljubljani tako določeno za osem zunanjih ... bodo državni odvetniki v zvezi z opravljanjem pristojnosti državnega ...

Sagadin, Alberto Scheriani, Barbara Strmole, Marko Štrkalj, Majda Šuligoj, Miroslav Tozon,. Valmi Ugrin, Narciso Urbanaz in Vlasta Vežnaver.

Prekmurec nisem še, niti Štajerec, in ne Celjan. In ne bom Prekmurce kar tako prekrstil v mejaše,. Čeprav vsi vemo, da gulaže jedo radi in vroče paprikaše.

2112012, 46/2015 in 5412016) je Obdinski svet Obdine Vransko na svoji _sej i_sprejel ... Dosedanji detrti odstavek postane peti odstavek.

VSTOPNICE ZA SAVNO ... VSTOPNICE ZA BAZEN IN SAVNO cena velja za uro najema ... TENIS SEZONSKA 2. VSTOPNICE ZA ODBOJKO cena velja za uro najema. ODBOJKA.

pripadajočih nišah (točka 2.6) in sanacijo pojava plesni na stenah v pritličju (točka 2.7). 2.2. Sanacija razpok v betonski plošči. 2.2.1 Sanacija razpok ...

V vzgojni zavod so otroci in mladostniki nameščeni s sodno odločbo v skladu z zakonom, ki ... svetovalni centri za otroke in mladostnike, delno CSD-ji.

24 мар. 2020 г. ... (3) V obdobju od 26. marca 2020 do 30. junija 2021 se v registru nepremičnin pri ... dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 eurov;.

k.o. Hribi. 1.000 zemljišča. 50.000. Rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih ... Nanos. 168/186. 1,00. 1457 2406. Nanos. 168/187.

13 нояб. 2021 г. ... [email protected] Geslo za predlog zakona naj bo »POSLANCE NA MINIMALCE«. Hvala in lep pozdrav,. Mario Fekonja – predsednik SDMS,.

16 мар. 2020 г. ... mlekom in banano, imenovan bananino mleko, dobra popotnica v svet sanj. VEČERJA ZA BERAČA. Včasih so pravili, da se moramo za zajtrk najesti ...

Vaje. Tutorial. Klinične vaje work. Druge oblike študija. Samost. delo. Individ. ... Analiza podatkov - testi za odkrivanje goljufij. • poročanje.

Z zakonom o urejanju trga dela se je zaradi povišanja ... dopolnjena določila glede vključevanja v javna dela, ... dokler so pogoji za.

fina, mehka in trdna nit, s katero se gosenica sviloprejke oprede v kokon. Svila se uporablja za tanka, fina in lahka oblačila, ki so primerna tako za ...

Obvezno cepljenje proti: ... Obvezna cepljenja in priporočljiva cepljenja proti ... KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK V LETU 2021:.

1 окт. 2018 г. ... tveganja Poštne Banke d.d. s testi izjemnih situacij); Mercator d.d. ... gnetilca za testo za kuhinjski aparat MUM4«; Projekt »Projektni ...

20 окт. 2020 г. ... posamezniku v registru stalnega prebivalstva preneha prijava stalnega prebivališča. Posamezniku preneha prijava začasnega prebivališča, ...

mag. Nada Drobne Popovič članica uprave. Marko Jazbec. Jazbec predsednik uprave. SDH. SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.. LJUBLJANA.

nadomestna mati otroka oddala prostovoljno in brez pritiska, da se je zavestno odpovedala pravicam in obveznostim do otroka in da se strinja z izročitvijo ...

lastnih in tujih znanstvenih raziskav ter s smernicami razvoja družbe, ki vodijo v ekonomsko učinkovito, ... TUŠ, Gorenje, Petrol). ... tečaji tujih jezikov.

prijavno–sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija na UM in značilnostih ... Dodaten problem je t.i. »fiktivni vpis«.

Telovadno orodje in rekviziti. - V telovadnici mora biti telovadno orodje pregledano in popravljeno, da zaradi njega ne bi prišlo do nezgode.

s sklepom določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost (prvi odstavek 40. člena ZGD-1).

8 нояб. 2021 г. ... 35 sedežni avtobus. Prevoz izvaja podizvajalec Gerčar Prevozi d.o.o.. Vozni red velja od 08.11.2021 dalje. VOZNI REDI za OŠ SMLEDNIK.

1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 29.novembra 2012. godine.

Običajno otroka pregledajo specialni pedagog, psiholog, po potrebi logoped ... Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Gotska ulica 18 ...

ali denarja, prejetega za družbo, ne izroči pravočasno druž- ... Osebna odgovornost družbenikov. 101. člen ... Dvigi denarja In Izplačilo dobička. 144. člen.

30 июн. 2021 г. ... EVA 2021-2130-0034. NUJNI. PREDLOG. ZAKONA O. O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI.

Matjažu Berčonu, direktorju občinske uprave Bled za nasvete pri izdelavi ... Ko se turisti odločijo za izlet na Bled, ki vključuje kopanje, se največkrat ...

24. novembra 2008, bo za krajane četrtne skupnosti Dravlje pomemben dan. Tedaj naj bi v mestnem svetu namreč odločali o Odloku o spremembah in dopolnitvah.

1 Ozon gradnja. 117 Priboj. Кула 735. 1 Hydro Power group. 2 TCON-Slovenia. 3 Kenyeri Invest-Hungary. 118 Priboj. Кула 255. 1 Hydro Power group. 119 Priboj.

7 авг. 2017 г. ... Svinjska prata v gobovi omaki. • Štrukelj. • Solata, sadje, napitek. • Juha. • Široki rezanci z morskimi sadeži. • Solata. • Sadje, napitek.

Irena Gracar, dr. med., specialistka pediatrinja, Zdravstveni dom. Cerknica prof. dr. Miran F. Kenda, dr. med., specialist internist, Klinični.

21 янв. 2019 г. ... O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI ... Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06/ - uradno prečiščeno ...

kazalnike za merjenje uspešnosti v podjetju Tosama, s pomočjo metod kot so: analiza, ... poslovanja v podjetju Komunala Kranj (magistrsko delo).

23 февр. 2018 г. ... Za zasluge pri: REVITALIZACIJA PODJETJA GOSTOL TST,. To podjetje je v nekaj letih izvlekel iz težav ter ustvaril rast prodaje in dobiček.

PANONSKA NIŽINA. Vsebine iz učnega načrta. Značilnosti Panonske nižine: oblika in obseg, vodna mreža, poplave. Podnebje, rastlinstvo in prst kot osnova za ...

650/2012 v 23.č točki uvodnih določb pojasnjuje koncept običajnega ... pravicami v dedni zadevi in izvršitelja oporoke ali upravitelja zapuščine.

V Svet javnega zavoda Turizem Ljubljana se kot predstavnika zainteresirane javnosti s področja turističnega gospodarstva imenujeta: - Gregor JAMNIK. - dr.

Evropska krajinska konvencija (Firence, 2000, Uradni list RS, št. 74/03 MP št. 19), ki jo je ... in edina slovenska reka, ki ne teče skozi nobeno naselje.

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU ... Ta zakon ureja sistem zdravstvenega varstva in kot njegov del sistem zdravstvenega.

musicisti della scena musicale locale (Anika Horvat, Polona Furlan, Miriam Monica, Slavko. Ivančič, Klapa Solinar, Rudi Bučar, Boris Krmac, Armando Baruca, ...

12 нояб. 2021 г. ... Dunajska cesta 107 ... VZMD, delničar družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga - na.

KOLEDAR. ŠOLSKEGA. LETA. 2018/2019. 143.2.1. OCENJEVALNO. OBDOBJE. 143.2.2. POČITNICE. 153.2.3. DRŽAVNI ... PO. MESECIH. 173.3.1. RAZPORED. UČITELJEV.

16 апр. 2012 г. ... Slika 31: Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne ... navadna pasja trava (Dactylis glomerata) in travniški mačji rep ...

volilno komisijo, če bo v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

»1. dejavnost prodaje psov je oddaja ali prodaja več kot enega psa več kot enkrat letno, ... centralni register psov, ki ga vodi in vzdržuje upravni organ, ...

23 июн. 2020 г. ... (a) normativno ureja, organizira in vodi nogomet na področju MNZ Celje,. (b) v skladu s tem statutom organizira in nadzira nogometna ...

PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE ZZZS. Na podlagi tretjega odstavka 111. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. (Uradni list RS, št.

zadnjih letih vse bolj prepoznaven Nogometni klub Koper, ki s svojimi rezultati dokazuje, da je zmožen biti v samem vrhu, a kaj, ko je finančna slika večine ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.