prleški slovar

PRLEŠKI KLOPOTEC. Čemerno vrh goric vohta grozdje viski stric: »Klope, klipe, klope, klip !« Glasno muvi čüden tip. »Klape, klepe, klape, klep !

Dere sen jaz mali bija, te je ne blo tra-la-la. Krüh sen v šmarnico namaka te pa f šolo ša. F šoli nesen nikan zleza, haska ne od mene blo.

mi.prispevki.iz.prleškega.narečja.in.s.še.neobjavljenim.gradivom.za.slovar. ... å.m,.zastar..pecljalnik |mlin za grozdje, ki obenem razpecljuje|:.

DISONANCA napeto, neblagozveneče sozvočje ali interval ... JAZZ glasbeni stil od nekako leta 1902 v ZDA, ki je spojil črnsko duhovno pesem (gospel),.

stenica: stanīca posteljna stenica stepsti: stępst, stệpęm, stīǝpu, stepla, stepen pretepsti; s. sę stesati: stệsat, stīəšęm steza: stazą, -e; xột pa stäś.

Trbojsko jezero. Page 4. Posebnost jezera je vsekakor veliki žagar. To je velika raca zeleno-črne glave in pretežno belega trupa, z dolgim nazobčanim kljunom, s ...

gas throughput = plinski pretok, pretok plina ... Knudsen flow = Knudsenov pretok ... volumenski pretok, volumski pretok = volume flow rate.

SLOVENSKO-LATINSKI SLOVAR. A. Afrika Africa,-ae f. ali vel ampak sed. Atene Athenae,-arum f. B babica avia,-ae f. barva color,-oris m.

nemško-slovenski slovar, ki ga je pripravil ... Slovar ima 531 strani in 42.000 gesel, spa- ... slovenskih in slovensko-nemških slovarjev:.

zastarelo, napačno. ... znano besedo indigo, je menda tudi samo kakor ni potrebno, da je k nam prišla iz dokaz, da hodi SP svoja, antikvarična,.

REKLC suknjič. RUKZAK nahrbtnik. RUSE brki. S. SALATA solata. SCATI, ŠČIJEM Lulati, lulam ... reklc in ruse. Sraje, zdej se je pa sulata s strdom zmišala.

библіографическую рылкость - Ruska Slovnica- блаженной ... V slovarji pa so ipak po- ... dajo prevesti v svojem točnem pomenu na slovenski jezik,.

Si quem dura manet sententia iudicis olim,. Damnatum aerumnis suppliciisque caput: Hunc neque fabrili lassent ergastula massa.

LATINSKO-SLOVENSKI SLOVAR. A a, ab (z abl.) od accipio 3 accepi, acceptum sprejmem ... aer, aeris m. zrak aestimo 1 cenim aevum, -i n. doba.

oznak z vidika njihove umestitve v slovarsko geslo. Po eni strani se odločamo, kam oznako pozicionirati, pred element, ki ga označujemo, ali za njim. To je.

This paper places lexicography in both the historic and contemporary ... je deloma vplivalo tudi na vrednostni sistem naroda, in po bliskovitem vzponu.

Slovenski pravopis 2001. Slovar. Izr. prof. dr. Vojko Gorjanc ... Jezikovni viri za slovenski jezik ... akindžija – turški konjenik.

Šolski grško-slovenski slovar / na osnovi slovarja Antona Doklerja iz leta ... Omeniti je treba še slovensko-nemško-latinski slovar Tu malu besediše Marka ...

ţivljenje in junaška dela boga Dioniza PRIM. ... sátir -a tudi satír -a m v stari Grčiji spremljevalec boga Dioniza, navadno s kozjimi nogami,.

Il douPHAY NCK. THOD. ... Il mor itil, 11 !DAMOM! ! llepanock. 31198. ... Ipuóumo depko VlajkERHOLTE M. IIOCHJKI, Kpecja 11H KY300), liä.

2017 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Založba ZRC ... Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar.

Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec- Gregor Vorenc,. Dictionarium Latino-Carniolicum (1680 -171 O). Izdal. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske ...

[kríptosvét] samostalnik moškega spola (ȋ- ). OBLIKE ednina. IMENOVALNIK: kriptosvet. RODILNIK: kriptosveta. DAJALNIK: kriptosvetu. TOŽILNIK: kriptosvet.

razli~nega spola (npr. med),11 in {e manj za enakopisnice (npr. ~élo – ~êlo). Glede na to, da u~enci v 5. razredu po u~nem na~rtu usvajajo pojma enopomenka ...

malpighijeve cevke – izločala žuželk, skozi katera se izločijo odpadne dušikove snovi migetalkar – preprost enocelični ali manjši večcelični.

«Социально-экономическая география: понятия и термины» – первый эн- циклопедический словарь-справочник на русском языке, посвященный одному.

"Matična celica in napredno zdravljenje (napredno zdravljenje s celicami, ... Spolna matična celica oz. spolno usmerjena zgodnja matična celica. Pri.

Pleteršnikov Slovenskonemški slovar, 189495. • Glonarjev Slovar slovenskega jezika, 1936. • Slovenski pravopis (začasna rešitev), 1950, 1962.

adlátus -a m pred 2. svetovno vojno ▷ laboránt (2) ... beljenjem rumenega vazelina, ki se uporablja ... emúlzija, nánoemúlzija, Pickeringova emúlzija,.

življenje in junaška dela boga dioniza ... dna pesem v čast boga dioniza, iz katere se ... sátir -a tudi satír -a m v stari Grčiji spremljevalec boga ...

LOGISTIKA nima meja : slovar strokovne terminologije v logistiki. / [uredniški odbor Andreja Jelen Mernik, Roman Krajnc, Metka Hojnik. Verdev].

SLOVAR SODOBNEGA SLOVENSKEGA JEZIKA: LEKSIKOGRAFSKA TRADICIJA IN/ALI INOVACIJA? Polona GANTAR. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

VEČJEZIČNI SLOVAR SNEG IN PLAZOVI. Vneseni so popravki in nekaj dodatnih besed. *priprava besedila za WORD: Miha Pavšek (Gizrcsazu).

je trasat sprejel trasantov poziv za plačilo menice S: sprejéta meníca akcéptna bánka -e -e ž banka, ki akceptira menico in s tem postane zavezana poravnati.

zagonski tok => starting current. Anlaufwicklung ... zagonski čas (pri daljinskem vodenju) ... zagonski kondenzator motorja => motor starting capacitor.

V slovarju so upoštevane tele besedne vrste (okrajšave po SP 1994: 8, SSKJ 1: ... oblike za ž. sp. ed., ki ji odbijemo končnico -a (oz. končaj -la), ...

Slovensko-makedonskega slovarja homonimov na enem mestu zbral vse ... Словенечки: pisava. 5. Исправа, документ ... Неговата сликарска техника се.

Urednika slovenske izdaje, ki je izšla leta 2005 pod naslovom Temelji biokemije, sta bila. Metka Renko in Matjaž Zorko. Prevod je potekal pod okriljem ...

njegovega pridobivanja ter njegove vsebinske in pomenske zna~ilnosti. ... Hrva{ka), 4-13 ^rnomelj; 5 {tajerska nare~na skupina: 5-1 Radmirje, 5-2 Trbovlje, ...

danski darijski divehijski dzongkhajski eskimski* estonski etruščanski ... Salomonovi otoki, ki so hkrati tudi imena otokov oziroma otoških reliefnih oblik.

netopirjevi iztrebki, bogati s fosfati in nitrati, ki se uporabljajo za gnojilo gyttja -e [gítja in žítja] ž sladkovodni mulj z or-.

korpus, sloven{~ina, tematsko modeliranje, besedne skice, slovar. The hundred million word corpus Kres was compiled in order to support the Gigafida.

opomba avtorja. 3 .358 pr. n. št. pred našim štetjem. 2 .998. Preglednica 2: Najpogosteje pisane večbesedne okrajšave iz korpusa Gigafida s pogostnostmi .4.

etimološki slovar slovenskega jezika (The New Slovenian Etymological Dictionary) as a growing online dictionary (2017–) available at the web portal Fran of ...

50 ODTENKOV JEZIKOVNE (NE)PRAVILNOSTI V SSKJ 2 . ... Pisateljeva ironija se stopnjuje do ugotovitve, da so Tesnjani najbolj veseli tuje nesre~e.

mrčes): žbě:na se cŕ:ųfa tem u sěėncĝ | PW cebalo* || cĝbá:lo -a; -a s – brca: je dubě:ų cĝbá:lo tu ă:rt > odslovili, nagnali so ga.

Slovar vsebuje 413 geselskih člankov. ... It is published online on the Termania dictionary ... bolezni je Inženirsko seizmološki terminološki slovar.

Angleško slovenski slovar košarkarskih izrazov ... BALL HANDLER - igralec, ki običajno prenaša žogo iz obrambne v napadalno polovico in gradi,.

Pojav nastane zaradi spremembe v učinkovitem odbojnem ... Pojav, kjer jedrski udarni val obide dano strukturo in jo obkoli. ... doplerjev učinek. Pojav ...

reagira pri spremembi hidrodinamičnega pritiska, ki ga ustvarja ladja ... kasétna bôjna gláva -e -e -e ž bojna glava projektila s protitankovskimi minami, s.

amínokislína -e ž organska kislina z značilno ... oksálna kislína -e -e ž brezbarvna, kristalna or- ... sublimácija -e ž 1. spreminjanje snovi iz trdne-.

so raztolmačene po SSKJ-evem spletnem slovarju okrajšav. ... Ker menim, da je SSKJ ponekod ... Birokracija duši vsakršno iniciativo od spodaj.

slovenskega jezika in na podro~je jezikovnotehnolo{kega vidika jezikovnega opisa. Med temeljnimi cilji je bilo posebej poudarjeno podro~je teoreti~nega ...

Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana [email protected] [email protected]

zapustil je {e ve~ino re{itev za gesla ~rke T v peti knjigi, medtem ko je bilo ... pri premem govoru, klicaji pri medmetnih zvezah, velike ~rke v za~etku.

sečnja ž, zastorna odstranitev tolikšnega števila dreves iz sestoja/0253/, da ... drevesne vrste z obnovo/0302/ (po popolni ali delni.

1 нояб. 2015 г. ... kot vedo o njih (Veliki slovar tujk, 2002: 782). Pruvost in Sablayrolles (2003: 10) ločita dve vrsti neologizmov.

Slovensko ? Difference, or change. Sprememba (delta) ? Summation sign. Znak za vsoto ? Standard deviation. Standardni odklon.

Sprotni slovar slovenskega jezika je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar informativne narave, ki zbira živo, v slovarjih še ne registrirano novejše ...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. © 2012, 2013 ZRC SAZU. Urednika slovarja. Avtorji slovarja. Splošni del. Naglas in izgovor.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.