prostornina stožca

Ugotovimo, da je prostornina valja enaka trikratniku prostornine stožca z enako osnovno ploskvijo in enako višino. Od tod lahko sklepamo, da je prostornina ...

Tri, štiri in petstrana prizma. 2. Naloga a. Pravilna tristrana prizma b. Pravilna šeststrana prizma c. Tristrana prizma d. Pravilna štiristrana prizma.

PROSTORNINA VALJA. Page 2. Si uspel-a zapisati obrazec za površino in prostornino valja? ... Dan je premer osnovne ploskve in višina valja.

POVRŠINA in PROSTORNINA VALJA. Če vstavimo v osnovne formule, ... Osni presek valja je presek valja z ravnino, ki gre skozi obe središči osnovnih ploskev.

PRIZMA in VALJ in v ponedeljek nadaljujemo s poukom preko. Microsoft Teams. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx.

Za merjenje prostornine uporabljamo različne pripomočke: merilni vrč merilni valj merilne kapalke. Page 3. Vaša naloga je, da doma poiščete vsaj 10 stvari, ...

VALJ (površina in prostornina). 1. Izračunaj površino in prostornino valja s premerom 14 cm in višino 20 cm. 2. Obseg osnovne ploskve meri 12 π cm.

Teoretične osnove: Kaj je molska prostornina plina? To je prostornina 1 mol (kateregakoli) plina pri določenem tlaku in temperaturi. Miselni poskus:.

Družinsko drevo. Arhitektura: Prostornina d.o.o.. Foto: Janez Marolt. Ime projekta: Arhitektura: naročnik: lokacija: bivalna površina: leto izvedbe:.

Utrjevanje znanja – Površina in prostornina piramide. 1. Ploščina osnovne ploskve pravilne štiristrane piramide je 144 cm2. Ploščina ene stranske ploskve je ...

Pravilna tristrana pokončna prizma ima za osnovno ploskev enakostranični trikotnik: Uporabi P = 2 ∙ + pl in zapiši površino prizme.

PRETVARJANJE MERSKIH ENOT, OBSEG, PLOŠČINA, POVRŠINA,. PROSTORNINA, NALOGE S SKLEPANJEM - VAJE. 1. Izrazi v zahtevanih enotah.

četrtek. ANHOVO 85 ŽELEZNIŠKA POSTAJA. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki. 20 01 08. 0,12 Vsak teden ... DOBLAR 5 NASELJE POD CESTO.

ZAPIŠEMO V ZVEZEK: POVRŠINA IN PROSTORNINA PIRAMIDE ... piramido, sestavljajo mrežo piramide. ZAPIŠEMO V ZVEZEK: ... je pravilna tristrana piramida.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.