računanje z napakami

9 окт. 2015 г. ... Kot smo ze prej povedali, je napaka meritve obmocje, ... 1.2 Absolutna in relativna napaka ... Torej bo absolutna napaka δx + δy.

Kvantni bit ili qubit osnovna je jedinica informacije u kvantnom racu- narstvu. ... Cilj nam je pronaci unitarne operatore U1,U2,···Um nivoa dva takve.

SEŠTEVANJE KOTOV: zapomniti si moraš, da sešteješ stopinje skupaj, minute skupaj in sekunde skupaj.To izgleda tako: Dejmo še en primer rešit:.

Merilni valj. Menisk. Naslednja naloga je bila, da smo stehtali predmet nepravilne oblike na precizni in analizni tehtnici. S.

Masni pretok N2: ... Plinski tok vsebuje x = 18 % heksana, ostalo je N2. ... Ugotovljeno je, da se masni tok spreminja s temperaturo po naslednji zvezi:.

DELI CELOTE -. RAČUNANJE. Več delov celote – zapis z besedo. Več delov celote – zapis z ulomkom. Računanje dela celote, če je znana celota. Računanje celote ...

Na spletnem naslovu http://sl.lefo.net so interaktivni računi. Vsak tako lahko preveri, kako spreten in zanesljiv je pri računanju na pamet, ...

POGLAVJE -Računanje z ulomki. NALOGA 1. K vsaki sliki zapiši izraz seštevanja in ga izračunaj. ___ / 4 a). + b). +. CILJ: Ulomke sešteva s pomočjo modelov.

S pomočjo računalnika naj dijaki odkrijejo pravila za računanje z logaritmi: Funkcija log x v programu DERIVE ni desetiški logaritem, kot smo vajeni.

24 апр. 2020 г. ... UTRJEVANJE ZNANJA - ODSTOTKI. 1. a) Izrazi v odstotkih! b) Zapiši z okrajšanim ulomkom! 37. 100. ; 3. 4. ; 0,18 ; 0,7 ; 3.

Center Janeza Levca Ljubljana –. Dečkova. Kristan Teršek. 28. 62%. 12. ... Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor Dino Šiljegovič. 9,5. 22%. 15.

1 дек. 2021 г. ... DEL – Cenik železniških storitev. 1. odsek - Prevozni stavki in prevoznine ... T2. Notranji skupnostni tranzitni postopek.

Specifična toplota nam pove, koliko toplote moramo dovesti 1kg ... Moja prva FIZIKA 2: Modrijan založba, Ljubljana 2013, 19. 2. 2017).

Izračunajte standardni odmik in interval zaupanja pri 5% tveganju! Najprej izračunamo poprečno vrednost ( x ) in nato kvadrate razlik med poprečjem in.

RIMSKE ŠTEVILKE IN RACUNANJE Z NJIMI. Kljucne besede: matematika. Elektronska verzija: http://www.presek.si/12/730-Pucelj.pdf c 1985 Društvo matematikov, ...

tjelesne mase – ITM i sl.), izračunati njihove vrijednosti. 3. Primjenom funkcija odrediti prosjeke za numeričke podatke te minimalne i.

4 мар. 2010 г. ... Koliko je to grama, dekagrama i kilograma. Zadatak 2.12. ... Koliko atoma sumpora ima u 10 miligrama sumpora! Zadatak 5.8.

verjetnost, da se zgodi dogodek A, pri pogoju, da se zgodi dogodek B. ... Komentar: Če sta X in Y neodvisni slučajni spremenljivki, potem sta tudi ...

50 dm = Šivilja in škarjice so služile. 2 tedna = 2 dm = 40 cm = 10 dm = ... OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice :: Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice.

Na spletnem naslovu http://sl.lefo.net so interaktivni računi. Uporabnik lahko preveri, kako spreten in zanesljiv je pri računanju na pamet, ...

Matrike. Lastne vrednosti. Podobnost matrik. Matrika A ∈ Rn×n je podobna matriki B ∈ Rn×n, ce obstaja obrnljiva matrika P, da je B = P−1AP.

Kotne funkcije . ... Za računanje povprečja v excelu uporabimo funkcijo AVERAGE. Ta funkcija nam ... Preglednica 8: Kotne funkcije v Excelu.

ferimagnetiki, superparamagnetiki, feromagnetiki), krivulja magnetenja, histerezna zanka, razmagnetenje, računanje magnetnih struktur.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.