raba vejice

TEHNIČNA RABA VEJICE. Naučili smo se že, da vejico uporabljamo med stavki (glej tudi objavi »Vejica med stavki« in »Vejica ali ne – to je zdaj vprašanje«).

manjkajoča vejica, in sicer med odvisniki in nadrednimi stavki ter pri pri- ter pastavčnih strukturah. Comma Use in User-Generated Content.

Raba vejice v uporabniških spletnih vsebinah. Damjan Popič,* Darja Fišer,*† Katja Zupan,† Polona Logar‡. * Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete v ...

temi vezniki vendarle je in še druga pomembnejša mesta, na katerih pišemo vejico, in to prek vaj. Navodilo za vaje 1–11 se glasi: vstavite vejico v skladu s ...

Upoštevaje zgornja dopolnila, je odbor vsebinsko dopolnil tudi kazenske določbe. polstavek. 2. Povzročitelji prometnih nesreč do konca življenja živijo z ...

Kakšno je pravzaprav pravilo za postavljanje vejic med pridevniki, ki stojijo pred samostalnikom? V knjigah in revijah sem zasledil več različnih načinov ...

Vejice ne pišemo. STOPNJEVALNO. PRIREDJE. Ne samo – (ampak) tudi ne le – (ampak) tudi. Ne – ne. Niti – niti. Vejico pišemo le pri nekaterih vezniških.

RABA VEJICE PRI PREVAJANJU V. FRANCOŠČINO. Prevajanje je veščina, ki zahteva poleg dobrega poznavanja obeh jezikov tudi ob- čutek za jezik in izkušnje.

bodisi desnosmerna bodisi levosmerna. Desnosmerna vejica je (Korošec 2003: 252):. (a) pred vsemi prirednimi in podrednimi vezniki, razen po tradicionalnih ...

25 авг. 2016 г. ... (tem in tem veznikom ali celo pred končno množico besed), prostorsko gledano je namreč vejica pred lahko bodisi desnosmerna bodisi ...

Pripravljena je bila nova verzija zbirke primerov rabe vejice Vejica, v kateri so bile popravljene ... Zaradi označenih razlogov za vejice je ta zbirka.

in pomožnimi prostori. Oba objekta sta med sabo fizično povezana, ... Obratovalne in druge stroške osnovne šole pokriva Občina Makole.

U^INKOVITA RABA ENERGIJE ... nja deleža obnovljivih virov energije stavbe ter način ... za uravnavanje temperature zraka v prostoru s pro-.

Občina Cirkulane je z energetsko sanacijo OŠ Cirkulane bistveno znižala vpliv na okolje. ... E-pošta: [email protected] OŠ Cirkulane.

antibiotikov, ki se razlikujejo po kemijski sestavi in protibakterijskem delovanju. Antibiotik lahko ... vrste in zdravstvenega stanja bolnika.

Vendar poskušajo ta svoj namišljeni status izkoristiti za to, da bi ... vec, Inštitut za krimino1Cigijo pri PF, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

PREDPAKIRANE SOLATE ENE VRSTE. Hofer, motovilec. Cena/kg: 9,52 € (Hofer). Proizvajalec/prodajalec: Soc. Agr. MIOORTO srl,. Italija. Mercator, rukola.

Korošec (1996: 257–266) Jančičeve argumente zavrača in nastopa proti ukinjanju besede reklama, saj meni, da s preganjanjem reklame oglaševanje izgublja ...

emotikon, to so računalniško – čustveni simbol, slengovsko – smajli, ... Iz slike je razvidno, da emotikoni Appla, Twitterja in Facebooka prikazujejo bolj ...

dejavnosti na posamezni vrsti namenske rabe. Namenska raba ... storitvene dejavnosti so gospodarske dejavnosti, namenjene oskrbi prebivalstva s storitvami.

Oglasi so se namreč, skladno s spremembami v družbi, odpravo tabujev in ... vstopile v umetnost in kulturo, kar naj bi pripeljalo do t. i. „porno-chic.

energijske nalepke o energijskih razredih naprav in aparatov. Pomembno je, da ugašamo naprave in aparate, ki jih ne uporabljamo, prav tako da npr. poleti ne ...

5 мар. 2017 г. ... Slika 48: Odbojna folija za radiatorje [46] . ... da za ogrevanje zgradb in osvetljevanje uporabljamo okna, sončne stene in steklenike. [12].

sobo - namestimo termostatske ventile in termostatske glave za nadzor oddajanja toplote radiatorja. Ogrevajmo se z. • obnovljivimi viri energije.

Ker je varnost računalnikov na internetu medsebojno odvisna, ogroženi računalnik ne povzroča težav le svojemu lastniku, temveč je grožnja tudi ostalim ...

Nadmorska višina ima v absolutnem smislu (tabeli 4 in 9) velik pomen ... Gorska kotlinica je na Jezerskem s postajo Jezersko, ki ima nekatere zna-.

slovar sopomenk (2011) in Sinonimni slovar slovenskega jezika (2016). Pri analizi slovarjev smo bili pozorni na razlage, sopomenke in primere.

sinergija besede in slike v enem dokumentu poveča stopnjo dojemljivosti; ... (vinska trta, vrtnice vzpenjalke, nekatere vrste sadnega drevja …).

V zadnjih desetletjih se je analiza besedil raz{irila tudi na fikcijo, ... obsega temeljne funkcije, kot so raz~lenjevanje podatkov, kodiranje in pisanje ...

KG vodni kamen / trda voda / sredstva za mehčanje vode pri pralnih strojih ... Kot vemo, je voda odlično topilo, zato se na poti do zbiralnika vanjo raztopi ...

Očitni namen teh uvodnih prerokb je ›pokazati, da je prerok v svojih ... s katerim svetopisemski avtor označuje malike, tj. predmete malikovanja, ...

Anketirani učenci najpogosteje uporabljajo pametni telefon, ko se jim ne »ljubi« ... 2018). Klasični telefoni imajo tipke, so manjši in služijo le branju ...

pomenov že znanega izrazja in novih leksemov nasploh; slovar kot aktualni priročnik pa mora seveda ... Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) I–V, 1970,.

Pridelava grozdja za vino zahteva približno deset škropljenj letno s fungicidi proti peronospori in oidiju, ne glede na pridelovalno območje.

čisto rastlinsko olje (Agromehanika AGT 835 in Fendt Favorit 614 LSA), terenskega vozila Land Rover in stabilnega motorja. Traktorja in teren-.

3 sizifovo delo. Pomen v slovarju: - SSKJ (podobno SSF): (Sizifov): knjiž., v zvezi Sizifovo delo brezuspešno, neuresničljivo delo;.

Od česa je odvisen temperaturni raztezek snovi? Naštej nekaj primerov tega pojava iz vsakodnevnega življenja in upoštevanja v tehniki.

naselja Barbat, Rab, Palit, Banjol, Kampor, Palit, Mundanije, Supetarska Draga, Uvala Padova. III, Kampor, Poslovna zona Mišnjak, trajektna luka Mišnjak12.

Nenaselbinska imena zapisujemo po načelu občno - lastno ime. Začetke stalno sestavljenih nenaselbinskih imen pišemo z veliko začetnico.

PAR SKODELIC OS-. KAR KOGOJ – KERAMIKA. IZKLICNA CENA: 12 €. 48. DAMA. S PARAZOLOM;. OLJE NA PLATNU;. 60 CM X 80 CM. IZKLICNA CENA: 150 €.

dominanta«, pa tudi literatura sama je, na- sprotno, `e postavljena na obrobje dru`be- ... LUD Literatura. ^U^NIK, Primo`, 2007: Delo in dom. Ljubljana:.

Tadej Štrok. Mentorica: izredna prof. dr. Tanja Oblak Črnič. Igrifikacija: Raba igralnih mehanik v neigralnih kontekstih. Diplomsko delo. Ljubljana, 2011 ...

vodovodne pipe (10 kapljic v minuti) izgubimo mese≠no prib- li∫no 170 litrov vode, kar v enem letu pomeni pribli∫no 2000 litrov.

ter romantike in pozne romantike – Franz Schubert (1797-1828), ... stoletja, je bil avstrijski skladatelj judovskega porekla in skupaj z A. Webern-om in A.

gre za medmet hm (namesto njega lahko tudi mhm ali mhrm), podobno vlogo pa imata tudi medmeta ee (tudi v obliki eee: Eee… Kam že?) in em (Torej … em… pardon ...

metafora: raba besed v prenesenem pomenu (na jesen življenj; sonce njenega ... skromnost ali litota: zanikanje nasprotja (na Dunajo mu ni šlo dobro).

Ključne besede: členek, veznik, konektor, besedilna vloga. Abstract ... ki jih poimenuje členki, pa uvrsti prislov, predlog, veznik in medmet.

zaradi odvisnosti od neprestanega stika z mobilnim telefonom,4 ... Tako tudi zasvojenost s prekomerno rabo mobilnih telefonov vodi v odvisnost.

Povzetek Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) je interdisciplinarna raziskovalna enota ... Novost med orodji CJVT so tudi Vejice 1.011 (Božič idr.

Če varčujemo z električno energijo, ali to pomeni, da elektriko ... 1.4.2 Kaj je elektrika . ... 1.4.4 Kaj poganja človek in kaj druge vrste energije .

3.1.2 Identiteta Olimpijskih iger in njeno upravljanje . ... Slika 3.9: Prenos podob Olimpijskih iger preko nakupa tržne znamke na posameznega potrošnika .

Spletni brskalnik je računalniški program, ki omogoča brskanje po spletu in ... Spletni iskalniki (tudi internetni iskalniki) so danes nepogrešljivo orodje ...

delovni prostor, je potrebnih več dejavnikov, kot so temperatura, osvetljenost, gibanje zraka, ... uporabljati, ker trenutna okna ne tesnijo dovolj dobro.

Javni pregledovalnik. – orto-foto, topografske karte, RABA, GERK, OMD, kataster. Masovni izvoz. – GERK (brez osebnih podatkov).

kletvice in psovke (npr. pejt v tri krasne, pišuka, hudiča). Seznam ni popoln. Za to bi bila potrebna obsežna raziskava. ... slovenske kletvice in psovke.

Veliki jesen (Fraxinus excelsior. L.) je največje drevo iz rodu je- senov (Fraxinus); odraslo drevo. (90 do 120 let) je lahko visoko. 20 do 35 m (največ 40.

1 kilovatna ura – 1 kWh. Kilovatna ura je sestavljena enota za energijo. 1 kilovatna ura je energija, ki jo v eni uri odda oziroma prejme na-.

niki prvič izkazana odločitev uporabnikov, katera tema je po njihovem mnenju ... #odmevi, #tarca, #evrovizija, #ema2017, zlasti o resničnostnih šovih, npr.

Assessment” oziroma popularno - “od zibelke do groba”. V standardu. ISO 14001/ISO 14040 so predeljene štiri faze: faza uporabe izdelka – z izbiro snovi ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.