ratitovška obzorja

11 июн. 2021 г. ... Mercator načrtuje gradnjo novega trgovskega centra, zato je smiselno celovito pristopiti k ureditvi ... ponosno plapola slovenska zastava.

1 окт. 2019 г. ... Vreme nam je bilo naklonjeno, obisk ... kulis, zrenje v nebo, ali se nas bo vreme ... Ramovš in Javni zavod Ratitovec sta le-.

21 июн. 2019 г. ... izhodišče za vzpon na Ratitovec, zato si želijo, da bi bilo ustre- ... tek ob taljenju železove rude, in umetno narejenem nasipu. Na tem ...

9 окт. 2020 г. ... Tisk: Nonparel, d. o. o., Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka, distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

11 сент. 2020 г. ... sijo v obsegu 0,5 programa na področju splošne in družinske medicine, je maja objavila javni razpis, na katerega je pri- spela ena ponudba.

20 июн. 2018 г. ... Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ... centru pripravila delavnice za otroke Klekljamo malo druga-.

30 дек. 2017 г. ... ju oz. februarju, za svetovanje pa lahko ... produkt čebelar za en dan in oblikovali ... Življenje je kot rastlina.

11 дек. 2020 г. ... dnik PGD Selca Matija Nastran. Podobno kot pri preteklih gradbenih fazah so člani PGD tudi tokrat večino del opravili sami.

27 февр. 2020 г. ... -gasilski večer PGD Selca je uspel. In če ste ga obiskali, ste s tem podprli gradnjo novega gasilskega doma oziroma njen zaključek.

14 окт. 2017 г. ... cih, kjer je podjetje Alples v sodelovanju ... Ekonomsko poslovne cone Alples na raz- ... vse klubske selekcije, potekal je srečelov,.

20 июн. 2017 г. ... Na naslovnici: Odprtje športnega igrišča v Dolenji vasi / Foto: Andrej Tarfila ... praznujejo že 66. obletnico male mature.

25 сент. 2019 г. ... zdravnica Ana Marn Vodovnik z 2365 glavarinskimi količniki oz. več kot 1800 opredeljenimi osebami. "Da bomo lah-.

2 нояб. 2018 г. ... Na naša vprašanja je odgovorila Branka Krek Petrina, predsednica Občinskega odbora. SDS Železniki in kandidatka za članico občinskega sveta.

22 апр. 2017 г. ... Dolgoletna želja selških gasilcev po grad ... Bohinj in Železniki (MIR). Po ... vedovale jasno sončno vreme, zato so moje stranke preživele.

30 апр. 2018 г. ... v Vrtcu Železniki; šest je bilo sprejetih, šest jih je na čakalni listi ... nik, Mitja Lotrič, Mirko Gaser in Jernej Tomažin, bronasta.

mačini v naseljih Martinj Vrh in Racov- nik. V letošnjem letu pa nadaljujemo popis hišnih imen na območju naselij. Na plavžu, Jesenovec, Podlonk in Prtovč.

Ključne besede: klasična kognitivna znanost, modularnost uma, razvoj govora, Jacques Mehler. What can we learn from Jacques Mehler,.

glede na stopnjo šolanja in glede na spol je zapisano v tabeli št. 1. ... Razred je prostor, kjer se vzpostavljajo presenetljive transakcije med učitelji in.

manj, kolikor bolj napredujejo učenci iz razreda v razred, iz nižje na ... ~o pa pomen~: a uči~elj v v~eh r~sežnostih svojega praktičnega delovanja (tudi.

da so producenti risanke Sneguljčica in sedem palčkov z namenom maksimiranja ... Walt Disney, lastnik in (so)avtor analiziranega teksta, je opredelil svoje ...

Barbara Rodica. Tina Gorjanc,. 91 dr. Janja Črčinovič Rozman. Dr. Rudi Kotnik. 104. Mag. Manica Danko,. 116 dr. Maja Klun. Dr. Slavko Cvetek.

govorna vsebina, petletniki. POVZETEK – V zadnjih letih govorimo o porastu go- vorno-jezikovnih motenj. Prav zato smo v naši razi-.

njajo (X= 3,47), da inkluzija omogoča lažjo vzpostavitev socialno ... V SSKJ (2008) je ocenjevanje znanja obrazloženo kot dajanje ocen, v Pedagoški.

prometni nesreči, kap, embo1ija, suicid, umor, uboj, idr.). Vsaka, tako pričakovana ... Zalokar-Divjak, Z.: Kako pomagati otroku pri žalovanju? Ona št.

Mateja Horvat. 262 OPREDELITEV RAZLOGOV ZA POGOSTO. UPORABO IGER PRI POUKU V NiŽJIH. RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE. Katarina Lenarčič.

r~r~dni s~op~~i. ed te~ ko so glasbene učilnice velikokrat opremljene z glasbe ... Tak~ ~mo se na OŠ Minke Namestnik - Sonje v Slov. Bistrici na pobudo.

Kraj dogajanja: Dom učencev OŠ Minke Namestnik Sonje v Slovenski Bistici. Udeleženci: 48 otrok Oddelka za vzgojo in izobraževanje, otroci 1.,2.,3. in 4.

25 февр. 2013 г. ... predstavila akademska slikarka Taja Ivančič. Ob otvoritvi je Peter Mlakar prebral svojo kratko no- velo »Večno meso« in nastopila je ...

odborov v revijah Otrok in družina, Sodobna pedagogika, Inovacije u nastavi. (Kruševac) in v več tematskih pedagoških zbornikih. V uredniškem odboru So-.

26 апр. 2011 г. ... Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in ... Ženska članska ekipa FBC Borovnica je osvojila naslov državnih ...

Druga raziskava je temeljila na neslučajnostnem namenskem vzorcu študentov ... Tabela 3: Stališča učiteljev do vključenosti slepih in slabovidnih otrok v ...

ja, striženja las, poslušanje določenega tipa glasbe, kasneje pa tudi v ... Zaradi drugačne razdelitve d~la v dve~ o~.delkih med tri u~itelj~ce? .smo.

V tem delu tudi na kratko opredelim pomen časnika Večer in Založbe Obzorja za Maribor oziroma regijo. Večino literature za ta del diplomskega dela sem ...

4 нояб. 2019 г. ... čin in se na ta način zavezala za nadaljevanje medsebojnih odnosov na ... med manjšimi kraji pa je slavil Zagradec, za njim pa sta se ...

17 мар. 2006 г. ... Ključne besede: sindrom adrenalne izgorelosti, recipročni model ... anksiozni znaki so simptomi sindroma izgorelosti in ne motnji, ...

Povzetek: Anksioznost je ena izmed najpogostejših duševnih motenj v otroštvu ... značilna manjša učna učinkovitost, opustitev šolanja in socialna izolacija.

1 февр. 2000 г. ... sramu in socialne anksioznosti), mejna osebnostna motnja pa z visokim ... Axis i comorbidity of borderline personality disorder.

Martina Peštaj, Otroški in mladinski program, Televizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550. Ljubljana, e-mail: [email protected]

Ključne besede: šah, stres, spoprijemanje, socialna opora ... Teorija odbijanja stresa pa pravi, da socialna podpora, ko jo potrebujemo,.

FRANCE FILIPČIČ: PRVI POHORSKI PARTIZANI, Založba Obzorja. Maribor, 1965, str. 178 – 181. V Lovrencu na Pohorju se je 23. avgusta 1941 tragično končalo ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.