sagitalna ravnina

Dani sta ravnini π : x − y + z =1inΣ:2x + y − 2z = 1. Premica p naj bo presek ravnin π in Σ. Ce vsako tocko T ∈ π prezrcalimo cez ravnino Σ dobimo ...

4. sklop nalog: Premica in ravnina v prostoru. 1. V vseh treh oblikah zapiši enacbo premice p, ki poteka skozi tocki A(2,1,3) in B (-1,3,-2).

Jednadzba ravnine. Jelena Sedlar (FGAG). Ravnina i pravac ... Osnovni oblik jednadzbe ravnine je −→n · ... lako išcita normala.

Aksiomi (splošne resnice): ⇒ Osnovni geometrijski pojmi so: točka, premica in ravnina. ⇒ Skozi dve različni točki ravnine lahko položimo natanko eno ...

Poleg tega morata izvrtini v ohišju, kamor sta vgrajena ležaja izpolnjevati sledeče geometrijske tolerance. Od oblike valja smeta izvrtini odstopati za ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.