samostalniški zaimki

Brez pomoči se ni mogel znebiti železnih. (okov ). 2. S. (prijateljica, dvojina ) je sodelovala na proslavi. 3. Na. (tla ) se je dvigal prah.

Onadva. Onidve (onedve). Oni. One Ona. OSEBNI ZAIMKI! Imenovalnik Jaz ... Onadva, onidve. Rodilnik. Naju. Vedve. Onidve/ju. Dajalnik.

KAZALNI ZAIMKI. Tukaj, takrat, ta, takšnega, to, teh, tja… 5. OZIRALNI ZAIMKI. Kdor, kamor, kogar, česar, kjer, kar, čigar… Besede, s katerimi.

SVOJILNI ZAIMEK stoji namesto svojilnega pridevnika ... POVRATNO OSEBNI ZAIMEK: SEBE, SE. POVRATNO SVOJILNI ... -samostalniški zaimek (kdo, nekdo, nihče).

Oziralni zaimek (oz. zaim.) je beseda, s katero nadomeščamo konkretnejšo besedo ali besedno zvezo. Tako tisto, o čemer je govor, napravimo splošnejše.

Že vidim, v __ trgovini ne bova ničesar kupili, pojdiva raje v katero drugo. KAZALNI ZAIMKI. Tej tej. Taka. To to. Tisto tisto.

Katera beseda v povedi je osebni zaimek? A prosim. B da. C mi. D svoj. 3. Koga poimenujemo z osebnim zaimkom ti ? A govorca. B naslovnika.

osebni zaimki so besede, ki jih uporabljamo namesto drugih besed, z zaimkom lahko drugo besedo nadomestimo ednina dvojina množina. 1. oseba.

Pronomi personali – osebni zaimki. Italijanščina ima, za razliko od slovenščine, poudarjene in nepoudarjene oblike osebnih zaimkov. Maria lo ama tanto.

Kot vidiš, imajo osebni zaimki v dvojini in množini različne oblike za moški in ženski spol. ... Posebna oblika osebnega zaimka je osebni povratni zaimek.

Ključne besede: slovenščina, tvorbena slovnica, oziralni zaimki, povzemalni zaimki. Resumptive Pronouns in Relative Clauses.

KAZALNI ZAIMEK. NANAŠALNICA ... Zaimek ta v 2. nalogi nadomesti z ustrezno obliko zaimkov tisti in tak ter ... 3 Vstavi vprašalni oziroma oziralni zaimek.

Posebna vrsta osebnih zaimkov so povratni osebni zaimki. Uporabljamo jih takrat, ko sta osebek in predmet ista oseba. Poglejmo si nekaj primerov.

in število pa se ravnajo po predmetu, ki ga svojilni zaimek določa (npr. moj svinčnik, moja torba, moje kolo). Kdaj pa uporabljamo obliko svoj?

Zapomni si: oziralni zaimek se ”ozira”; na koncu ima črko -r. ... Z oziralnimi zaimki pa lahko opišemo tudi prostor ali smer (kjer,.

OSEBNI ZAIMKI – PERSONAL PRONOUNS. 1. Besede zamenjaj z osebnimi zaimki. you and mum. a bicycle. Ana and Tadej. the trumpet. dad. pictures. Anja and I ...

Zaimki osobowe JA, TY, ON, ONO, ONA, MY, WY, ONI, ONE. Mianownik (=. Wołacz). NASZ/WASZ. NASZA/WASZA. NASZE/WASZE. NASI/WASI. NASZE/WASZE. Dopełniacz.

ZAIMKI. NIEOKREŚLONE. CD. Odmiana: W zaimkach nieokreślonych sensu stricto (z postfiksami -ś i -kolwiek) końcówki fleksyjne występują jako ...

Poleg osebnega zaimka pa bomo sedaj spoznali še 4 druge vrste zaimkov. Spodnji miselni vzorec si prepiši v zvezek. Sedaj pa nadaljujemo z vajami v delovnem ...

Utemeljitev prvega je, da v drugi povedi ni povedka, zaradi česar vejica ni potrebna, drugi sicer ugotavlja, da je druga poved eliptična, vendar vejice pred ...

(My friends). They like my room. (Mrs Black). She is from Birmingham. 3. Podčrtaj primeren osebni zaimek. She - We is ...

EDNINA. 1. OSEBA. 2. OSEBA. 3. OSEBA imenovalnik jaz ti on ona rodilnik mene (me) tebe (te) njega (ga) nje (je) dajalnik meni (mi) tebi (ti) njemu (mu).

To so osebni zaimki v tožilniku. Najdete jih v ... PERSONALPRONOMEN-OSEBNI ZAIMKI ... imena uporabiti zaimek, potem ga moramo postaviti v 4. sklon. Torej:.

REŠITVE: SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK. Vir: https://www.ucimte.com. 1. Preberi besedilo. Poišči svojilne zaimke in jih obkroži.

Povedi dopolni s svojilnimi zaimki. Mrs Terry is my German teacher. Her German is perfect! I love my parents very much. We like our grandparents.

Ključne besede: osebni zaimek kot osebek, jezik z opustljivim osebkom, korpusna analiza. 1 UVOD. Uporaba korpusnega pristopa za raziskave slovničnih pojavov ...

SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK. Vir: https://www.ucimte.com. 1. Preberi besedilo. Poišči svojilne zaimke in jih obkroži.

Samostalnik. 1. V povedih podčrtaj samostalnike ženskega spola. - S prijatelji smo nestrpno čakali, da se bo prikazalo sonce, ki bo ogrelo vodo, saj je ta ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.