samostalnik učni list 6 razred

Izpolni tabelo. Razmerje tudi poenostavi. Razred. 9. a. 9. b. 9. C. Vsi trije ... VAJE. V istem koordinatnem sistemu nariši grafe naslednjih funkcij:.

Samostalnik. 1. V povedih podčrtaj samostalnike ženskega spola. - S prijatelji smo nestrpno čakali, da se bo prikazalo sonce, ki bo ogrelo vodo, saj je ta ...

Otroke spodbuja k aktivnemu razmišljanju o svetu ... DODATNE VAJE ZA 1. RAZRED matematika slovenščina spoznavanje okolja. DELOVNI LISTI.

Predmet: MATEMATIKA. 2. Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu. 3. Podlaga za preizkus: Učni načrt (1., 2., 3., 4., 5. in 6. razred),. Matematika 2011.

www.nasaulica.si. 45,90 EUR. Mini predmetni komplet 1. 3838884080668 delovni zvezki za matematiko (2), slovenščino (2), za spoznavanje okolja,.

Predmet: MATEMATIKA. 2. Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu. 3. Podlaga za preizkus: Učni načrt (1., 2., 3., 4., 5. in 6. razred),. Matematika 2011.

UČNI KOMPLETI IN DELOVNI ZVEZKI NAŠA ULICA 1 ZA ŠOLSKO LETO 2019/20: Medpredmetni komplet A ... mapa A4, koda za dostop do www.nasaulica.si. Slovenščina.

graf funkcije in abscisna os. 11) Poišči teme in nariši graf funkcije ( ). 2. f x x x. = − . Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta graf.

4) Z uporabo definicije logaritma reši naslednje logaritemske enačbe: a). 2. 16 log. = x d). 4. 3. 27 log. = x b). 3. 2. 9log -. = x e). 1.

Preoblikovanje kovin – Enoosni natezni preizkus. Naloga: Za določitev mehanskih in preoblikovalnih lastnosti analizirane pločevine izvedite.

UČNI LIST – Odvod – 1. 1) Izračunaj vrednost odvoda funkcije pri dani vrednosti neznanke: ... REŠITVE UČNEGA LISTA – Odvod – 1. 1) a).

14) Iz enega metra žice naredimo žični model kvadra s kvadratno osnovno ploskvijo. Določi dolžino stranic kvadra tako, da bo prostornina kvadra največja.

5) Zapiši polinom tretje stopnje, če velja ,1)1(,1)1(. = -. = p p vodilni koeficient je enak 2, prosti člen pa 0. 6) Dani so polinomi.

prevoženo razdaljo in standardni odklon teh razdalj. 7) Na sistematskem zdravniškem pregledu so merili višino prisotnih dijakov in dijakinj. Izmerjeni.

Page 1. UČNI LIST – Logaritem – 2. 1) Logaritmiraj, kolikor se da, nato pa nariši graf logaritemske funkcije: a) ( ).

Koliko korakov bi naredili, če bi šli z obale naravnost proti zakladu? ... 53) Najljubša Petrova igrača je modelček dostavnega vozila v merilu 1 : 36.

19) Skrbna gospodinja Marija je celo poletje vsak večer zalivala rože na balkonu. Iz dvoinpollitrske posode je k trem rožam natočila po petino litra vode, ...

8) Določi začetno vrednost ter izračunaj ničli in teme kvadratne funkcije, ... 29) Grafično in računsko poišči presečišče premice in parabole:.

Page 1. UČNI LIST – Linearna enačba. 1) Reši enačbo: a) 4. 3 2. 7 x x. - = + c). (. ) 4. 1 7. 3 x x. ∙ + - = + b) 3. 2 5. 8 x x. + = + d). (. ) 5.

UČNI LIST – Kompleksna števila. 1) Izračunaj: ... REŠITVE UČNEGA LISTA – Kompleksna števila. 1) a) 12 25i. - - b) 11 2i. - + c) 12 5i. - d) 44. 2) a) 38 22.

UČNI LIST – Kombinatorika in verjetnost. 1) Janez ima v omari šest hlač, sedem srajc in pet suknjičev. Na koliko načinov se lahko obleče?

Poiščite enajsti člen zaporedja. 5) V aritmetičnem zaporedju z diferenco 4 je vsota petega in osmega člena 58. Določite to zaporedje in izračunajte vsoto ...

Učni list: GRAD BOGENŠPERK. 1. Grad Bogenšperk je iz obdobja. , njegov najbolj znan lastnik, ki je na tem gradu živel in delal v obdobju 1672-1692, ...

11) V koordinatnem sistemu je narisan graf neke racionalne funkcije: -14. -13. -12. -11. -10. -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zapišite količnik in zadnji člen zaporedja, če je vsota prvih štirih členov tega zaporedja 40. 14) V geometrijskem zaporedju s količnikom 2 je peti člen 16.

RAZDALJA MED TOČKO IN PREMICO: ... pravokotna na ravnino R in jo seka v točki A, je točka C. Razdalja od točke A do točke C je 8 cm. ... premicama, ki se.

3) Zapiši enačbo linearne funkcije, ki ima: a) smerni koeficient 3 in začetno vrednost –8. b) začetno vrednost 3 in gre skozi točko (. ).

24 апр. 2020 г. ... UTRJEVANJE ZNANJA - ODSTOTKI. 1. a) Izrazi v odstotkih! b) Zapiši z okrajšanim ulomkom! 37. 100. ; 3. 4. ; 0,18 ; 0,7 ; 3.

Ljubljanska kotlina je največja sklenjena ravnina v Sloveniji. Je najgosteje poseljeno ter gospodarsko in prometno najpomembnejše območje v državi.

Piran je staro srednjeveško mediteransko in pristaniško mesto v ... 5. Napiši še pet znamenitosti mesta, katere si turisti lahko ogledajo v Piranu!

UČNI LIST – Razstavljanje (izrazi). 1) Izračunaj vrednost veččlenika oziroma polinoma pri dani vrednosti neznanke: a) ( ) 2. 5 6, 3. p x x.

UČNI LIST – Potence z racionalnim eksponentom. 1) Izračunaj: a). ( ). 3. 2. 1. 3. 25. 8 0,2. -. - - +. = d). ( ). ( ). 3. 2. 5. 4. 3. 1. 1. 2. 16 0,1. 243.

5) Za dane funkcije zapiši ničlo (če obstaja), začetno vrednost in enačbo vodoravne asimptote. Nato nariši graf eksponentne funkcije:.

16 апр. 2020 г. ... a b. Razmisli, kako bi se odzvala teta, če bi ji Jurij napisal to poved. ... Za Špelin rojstni dan ji je Jana pripravila prav posebno ...

8 7 : 5 = 17 ost. 2. 5 6 9 : 7 = 81 ost. 2. 6 8 0 : 3 = 226 ost. 2. 5 7 1 : 6 = 95 ost. 1. 5 8 : 4 = 14 ost. 2. 5 4 8 : 5 = 109 ost. 3. 9 0 : 8 = 11 ost. 2.

Nevihta je vremenski pojav, za katerega so značilni hudi nalivi, grmenje, bliskanje, viharen veter in včasih tudi toča. Inhalator je naprava, ki omogoča ...

UČNI LIST – Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku. 1) Spremeni zapis kota iz decimalnega v stopinje in minute ali obratno: a) 75,26° = d) 19,5147° =.

Kaj pomeni izraz reformacija? 2. Kaj je bilo bistvo reform, ki so jih zagovarjali reformatorji? ... Glavni povod za reformacijo je bil, da je papež.

UČNI LIST: VREMENSKA NAPOVED. IN VREMENSKI POJAVI. 1. NAJPREJ… PREBERI VREMENSKO NAPOVED, KI JO LAHKO NAJDEŠ V ČASOPISU ALI NA SPLETU. 2. NATO …

UČNI LIST – Premo oz. obratno sorazmerje in odstotki. 1) V krajevni skupnosti so za asfaltiranje 500 m dolge poti porabili 250 m.

Učni list za tretjo triado osnovne šole ob razstavi Ivana Kobilca (1861–1926). “Slikarija je vendar nekaj lepega ...” ...

poznavanje termoelektrarn v Sloveniji; ... odvajajo v zrak. Pri plinsko-parni elektrarni lahko izkoristek plinske elektrarne povečamo z dodatnim parnim.

(v Sloveniji je to HE Formins 116 MW inštalirane moči; v tujini pa je to HE Tri soteske (Three Gorges) na Kitajskem z 20.300 MW inštalirane moči) in ...

16 мар. 2020 г. ... UČNI LIST: KEMIJA 8 REŠITVE. PREVERJANJE ZNANJA – ATOM IN PERIODNI SISTEM, IONSKA VEZ. DATUM: 16. 3. 2020. 1. NALOGA. Razloži pojme:.

2.4 Energijske nalepke. Energijsko učinkovitost gospodinjskih aparatov označujemo z energijskimi nalepkami, ki so preprost grafični.

(NEBINOVKE). OTAVČIČ. (RADIČEVKE). NJIVSKO. GRABLJIŠČE. (ŠČETIČEVKE). (USTNATICE). POKALICA. (KLINČNICE). TRPOTEC. (TRPOTČEVKE). RANJAK. (METULJNICE).

Nauk o glasbi, 2. razred. Glasbena šola Trebnje. 23. 4. 2020. Ponovimo (delovni zvezek Mali glasbeniki 2). 1. Napiši lestvici G-dur in F-dur v nalogah 6 in ...

30 апр. 2020 г. ... MAJNICE, FULASTE PESMI – pesniška zbirka. Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja. Španski bezeg, lipovka, majnica. Tip rastline:.

Španski bezeg, lipovka, majnica. 4. Cveti maja. 5. Ker cveti maja. 6. b. 7. Izpisano: majnice, fulaste pesmi. (Naslov zbirke je Majnice, fulaste pesmi.).

razumevanje pojmov trajnostni viri energije in obnovljivi viri energije ... Načela trajnostnega razvoja Slovenija vključuje tudi v strateške razvojne ...

23 апр. 2020 г. ... Ucni list 5 ... Zapoj melodicne vzorce v nalogi 8 (stran 47) in ugani, katera ... *opomba: Rešitve pošljite najkasneje do 6. 5. 2020.

1. sklon IMENOVALNIK (I). KDO ALI KAJ (je)? hiša. 2. sklon RODILNIK (R). KOGA ALI ČESA (ni)? hiše. 3. sklon DAJALNIK (D). KOMU ali ČEMU (dam)?.

SAMOSTALNIK IN PRIDEVNIK. 1. V besedilu podčrtaj samostalnike z modro barvo, pridevnike pa z zeleno barvo. Sosedova mama obeša pisane puloverje.

terminologija, zgodovina jezikoslovja, slovnice, pojmi, samostalnik ... razlaga vse, kar ni definicija per genus proximum et differentiam specificam, ...

REŠITVE – VAJE SAMOSTALNIK. 1. Samostalnikom dopiši ustrezen spol. (moški = m., ženski = ž., srednji = s.) kad ž, jabolko s, m m, veter m, čreda ž, uho s, ...

Samostalnik je besedna vrsta, ki poimenuje bitje, stvar ali pojem. (npr. sestra, Matej, Slovenec, pes; jagoda, zvezek; veselje, oblika …).

SAMOSTALNIK. 1. Kaj samostalniku ... c) sklon: imenovalnik – kdo ali kaj ... KAJ je to? KOGA ne poznaš? ČESA. KOMU se smejiš? ČEMU. KOGA si videl? KAJ.

Bogdan Novak: Ninina pesnika dva IN/ALI knjiga po izbiri učenca. Nina Ivanetič. Vinko Möderndorfer: Kit na plaži. Anne-Laure Bondoux: Čas čudežev.

Brez pomoči se ni mogel znebiti železnih. (okov ). 2. S. (prijateljica, dvojina ) je sodelovala na proslavi. 3. Na. (tla ) se je dvigal prah.

Samostalniki so besede kot: dog, Sam, love, phone, Chicago, courage, spaceship. • The boy and girl were holding hands as they crossed the bridge to on the ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.