slovenščina 3 razred razumevanje besedila

KAJ JE BESEDILO? Je besedno sporočilo iz katerega lahko zaradi njegove urejenosti prepoznamo, čemu je nastalo in o čem govori(tema/namen), ...

OKRASNI PRIDEVEK. Lepe, zala, lahke, dereč. VZKLIK. Oj uršika zala zdaj tebi gorje! STOPICA/ METRIČNA SHEMA. ( amfibraška stopica ).

postopek opremljanja besedil s trditvami ter vprašanji za ... dodatne oznake (npr. tema, tematika, funkcija besedila, slogovni postopek),.

Ali je besedilo, ki si ga prebral/-a, subjektivno ali objektivno? Podčrtaj ustrezno možnost in svoj odgovor utemelji. Besedilo je subjektivno/objektivno.

Lastna imena bitij so: - osebna imena (Primož). - priimki (Trubar). -. -. -. 2. Zemljepisna lastna imena delimo na: a) naselbinska: - imena krajev.

22 мая 2020 г. ... kako je zgrajeno vsako uradno pismo, tudi uradna zahvala. Zahvala je besedilna vrsta, ki jo uporabljamo, ko se želimo neki osebi zahvaliti ...

Radijska igra je besedilo, namenjeno predvajanju po radiu. Njegovo vsebino doživljamo ob poslušanju. Radijska igra vsebuje poleg govora oseb tudi veliko ...

Poosebitev – ko stvari in živali dobijo človeške lastnosti in sposobnosti, npr. sonce se smeje. Primera je primerjava dveh ali več stvari.

Zapis v zvezek za književnost: naslov Ljudska bajka: Volkodlak, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku in odgovori na vprašanji. Zgradba bajke Volkodlak.

Ivan Cankar: SKODELICA KAVE. Ivan Cankar je v številnih črticah pisal o svoji materi in odnosu, ki ga je imel z njo. Med najbolj znanimi so Desetica, ...

Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje. Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v. DZ (str. 192–193, naloge 1.–12.).

22 мая 2020 г. ... Matej de Cecco in Boštjan Gorenc - Pižama: Pilko in Čopka v Narobniji. Delovni zvezek odpri na strani 171 in si preberi v modrem razdelku ...

V zvezek napiši naslov Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil. V berilu na strani 133 si preberi podatke o avtorju. V zvezek nariši miselni vzorec ...

8 мая 2020 г. ... Zapis v zvezek za jezik: naslov OPIS POTI, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku. Opis poti je neumetnostno besedilo, v katerem povemo, ...

V zvezek napiši naslov: Josip Murn – Aleksandrov: PESEM. Odgovori na spodnja vprašanja. Vprašanja prepiši ALI odgovarjaj v celih povedih.

5. Pravopis (velika začetnica, mala začetnica). 1. GLAGOL. Vaje: - https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_glagol_6_9r.html.

17 апр. 2020 г. ... Bogomir Magajna: Ananas (DZ, str. 116). Preberi besedilo o pisatelju, nato preberi zgodbo Ananas. Razmisli o njej in reši naloge.

29 мая 2020 г. ... Odvisni govor. Najprej si poglej PPT-predstavitev o odvisnem govoru. Obvezno na vsaki drsnici klikni zvočnik za ustno razlago (sproti ti ...

22 мая 2020 г. ... https://besana.amebis.si/pregibanje/ . ... V gradivih (GRADIVO 3) si natisni ali rešuj v zvezek preverjanje znanja o celotni.

16 мая 2020 г. ... Z rešitvami na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) preverite, če so vaši odgovori v delovnem zvezku pravilni.

1. ura: IVAN CANKAR ... 198–200 preberi besedilo Ivana Cankarja z naslovom BOBI. ... 200–203 rešuj naloge od 2 do 15, povezane z besedilom Bobi.

BRANKA JURCA, FANT ME GLEDA (Berilo, stran 32). V povesti Ko zorijo jagode, iz katere je odlomek, je avtorica predstavila glavno junakinjo.

5 июн. 2020 г. ... V prejšnjem tednu si prebral/-a primer pripovedovalnega besedila in reševal/-a ... Med drugim se boš spomnil/-a na sopomenke, protipomenke,.

letnik/modena/-ivan-cankar-kralj-na-betajnovi-v-delu/uvod-39/. Prebral boš odlomek dramskega besedila, za lažje razumevanje si najprej.

22 мая 2020 г. ... Z rešitvami na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) preverite, če so vaši odgovori v delovnem zvezku pravilni.

8 мая 2020 г. ... GLAGOL – VAJE 9. 1. V besedilu poišči glagole in jih obkroži. Najboljši veselošolci iz cele Slovenije v soboto, 21. maja, na zaključni ...

2. Tvorni - trpni stavek. 3. Besedne vrste: medmet, členek. 4. Tvorjenke - netvorjenke. 5. Pravopis (pomišljaj, vezaj). 1. Poved. Vaje in dodatne razlage:.

17 апр. 2020 г. ... V ZADEVO z besedno zvezo napišeš, kaj je namen tvojega besedila, npr.: ... Basen pripoveduje avtor (I. A. Krilov), ker reče: jaz vas basni ...

4 мая 2020 г. ... samo povemo svoje mnenje in dopuščamo ljudem, da imajo svojega. Svoje mnenje izrazimo tudi v besedilni vrsti, ki jo imenujemo ocena knjige.

24 мар. 2020 г. ... In črtice, dve manjši, ena daljša? Gre tudi tu za ločila? Odgovor je da. Daljša črtica je pomišljaj. Krajša črtica je vezaj.

20 мар. 2020 г. ... V zvezek naredi miselni vzorec, nato napiši svoj opis poklica cvetličarja v zvezek. Upoštevaj dogovorjena pravila pri pisanju opisa.

10 апр. 2020 г. ... nekoga ali nečesa. Med izpovedne pesmi spadajo ljubezenske pesmi. Lirski izpovedovalec je oseba, ki v besedilu (pesmi) izpoveduje svoje.

Rešte 4. nalogo na strani 98 in 5. nalogo na strani 99. TELEFONSKI IMENIK. Na spletni strani poišči telefonski imenik SLOVENIJE. Izpiši telefonske številke:.

13 мая 2020 г. ... Vulkanski pepel je fin prah s premerom zrnc manjšim od 2 mm, ki pade na zemljo po izbruhu ognjenika. Vulkanski pepel nastane le ob ...

18 мар. 2020 г. ... Tone KUNTNER je sodobni slovenski pesnik in igralec. Njegove pesmi največkrat opevajo naravo in ljubezen. Njegova lirska pesem Pojem ti ...

23 апр. 2020 г. ... V torek ste spoznali obdobje realizem, danes pa boste srečali pomembnega slovenskega ustvarjalca Ivana Tavčarja ... povest Cvetje v jeseni.

Bogdan Novak: Ninina pesnika dva IN/ALI knjiga po izbiri učenca. Nina Ivanetič. Vinko Möderndorfer: Kit na plaži. Anne-Laure Bondoux: Čas čudežev.

rokavi, športni copati ali nedrsni šolski copati). – oprema za plavanje. – Šolski copati, nedrsni. – peresnica (2 mehka svinčnika, radirka, šilček,.

in v njem potrebno opremo za opazovanje nebesnih pojavov. Prosil jih je za pomoč pri opazovanju ... teleskop – daljnogled za opazovanje zvezd.

Maja Rus Makovec. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Ljubljana. DOI: 10.4312/SSJLK.53.96 –103. Razumevanje ljubezni v psihiatriji.

pri vašem zdravljenju multiple skleroze. Kazalo. Slovar. 4. Kaj je multipla skleroza (MS)?. 6. Kaj vemo o multipli sklerozi? ... Kako poteka zdravljenje MS?

Ključne besede: altruizem, ego, geni, psihoanaliza in evolucija. Izvleček: V tem delu je obravnavan altruizem iz psihoanalitičnega in evolucijskega vidika.

GOVORJENJE. PISANJE. A1. Osebe, ki so začetniki ali so opravile en tečaj tujega jezika ali so pridobile šibko znanje v času rednega šolanja.

Prevod: Beogradski centar za ljudska prava. Lektor: Leopoldina Lolić ... Dobra praksa: Siromašne vredi kreditirati – Inicijativa 20-20 u Maliju – Naša.

Najbolj uživam, ko si oblečem kratko baletno krilo ali tutu. Obujem si še posebne baletne copate z ojačanimi konicami. Tako lahko plešem na konici prstov.

SKLOP (V LETU 2015):. • DO KONCA LETA 2015. BODO IZVEDENA VSA. ZEMELJSKA DELA. VKLJUČNO Z VSO. PRIPADAJOČO. INFRASTRUKTURO. • IZVEDENO BO.

Če moram kaj kupiti, imam denar. Denar imam, če moram kaj kupiti. S tem darilom sem mami naredil veliko ljubezen. S tem darilom sem mami naredil veliko ...

Autori Priručnika žele da sa svojim moduli- ma za obuku dođu do ljudi iz svih regiona, kultura i socijalnih grupa sveta. Što su.

motivaciji za tako zaposlovanje in osvešča- ... o določitvi kvot za zaposlovanje invalidov lah- ... tudi delodajalec oziroma Zavod za pokojnin-.

operacijska medicinska sestra. Njene kompetence opredeljuje Evropsko združenje operacijskih medicinskih sester, katerega članica je tudi Slovenija.

Poišči v besedilu besedo, ki kaže na to, kaj je bilo volkovo slastno kosilo. Besedo zapiši na ... Zgodba Pastirček in volk je basen. DA NE. 13. Odgovori.

MojaAnketa. Pridobljeno s: http://www.mojaanketa. si/. • Nieto, A. in sod. (2014). European red list of bees. Luxembourg: Publication Office of the.

Teorija kontrole, teorija izbire – nova psihologija osebne svobode, Realitetna terapija v praksi, Vsak učenec je lahko uspešen, NE . srečni najstniki, ...

Kolobarjenje je menjavanje rastlinskih vrst po določenem vrstnem redu na isti obdelovalni ... trajnicami (npr. v zelenjavnem vrtu), kot so beluši in jagode, ...

Inovativne regije in okolje . ... inovacijski semafor (European Innovation Scoreboard, EIS, 2018). Temelji na 25 kazalnikih, združenih v tri skupine z 8 ...

UČNA ENOTA III: VIBER - APLIKACIJA ZA BREZPLAČNO INTERNETNO TELEFONIRANJE IN ... katerem je navodilo: »Tapnite, da izberete, kaj naj se zgodi z napravo ...

Poleg tega oblačenje v ospredje postavi prakso in ne oblačila ter omogoča tudi ... na modno tržišče dominantnega sistema (na primer Hebdige 1997: 94–96).

(Marija Šajkaš, Svaštara Ester Jovanovič, Beograd: Klett, 2013) ... faktuelnosti ponovo uspostavi kontakt sa savremenošću. Njihova tekstualnost postaje.

(The role of empathy in understanding social stigma) ... Ključne besede: empatija, socialna stigma, stigmatizacija, socialna kognicija ... sazu.si/sskj.html.

Danijela Lapanja-Kastelic (1995) razlaga, da na razvoj motenj hranjenja vplivajo med drugim tudi biološko-genetski dejavniki, saj prisotnost motnje ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.