slovenščina 7 razred vaje zaimki

REŠITVE: SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK. Vir: https://www.ucimte.com. 1. Preberi besedilo. Poišči svojilne zaimke in jih obkroži.

Reši besedilne naloge a) Mihov ded se je rodil leta 1932. Koliko let je star? b) Tovornjak poln peska tehta 7 t. Koliko peska je na tovornjaku, ...

VAJE ZA 3. ŠOLSKO NALOGO. 7. razred. VAJE MORAM REŠITI DO: ______. KROŽNICA IN PREMICA, PRESLIKAVE, DVOJICE KOTOV, TRIKOTNIKI.

Zaimke iz 1. naloge prepiši na ustrezna mesta v preglednici. OSEBNI ZAIMKI SVOJILNI ZAIMKI VPRAŠALNI ZAIMKI OZIRALNI ZAIMKI KAZALNI ZAIMKI.

svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša,4 spletni pregibnik Besana,5. Pedagoški slovnični portal,6 Spletni portal Franček7 ipd.

SVOJILNI ZAIMKI IN POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK. Vir: https://www.ucimte.com. 1. Preberi besedilo. Poišči svojilne zaimke in jih obkroži.

Poosebitev – ko stvari in živali dobijo človeške lastnosti in sposobnosti, npr. sonce se smeje. Primera je primerjava dveh ali več stvari.

Lastna imena bitij so: - osebna imena (Primož). - priimki (Trubar). -. -. -. 2. Zemljepisna lastna imena delimo na: a) naselbinska: - imena krajev.

Zapis v zvezek za književnost: naslov Ljudska bajka: Volkodlak, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku in odgovori na vprašanji. Zgradba bajke Volkodlak.

Ivan Cankar: SKODELICA KAVE. Ivan Cankar je v številnih črticah pisal o svoji materi in odnosu, ki ga je imel z njo. Med najbolj znanimi so Desetica, ...

22 мая 2020 г. ... kako je zgrajeno vsako uradno pismo, tudi uradna zahvala. Zahvala je besedilna vrsta, ki jo uporabljamo, ko se želimo neki osebi zahvaliti ...

Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje. Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v. DZ (str. 192–193, naloge 1.–12.).

Radijska igra je besedilo, namenjeno predvajanju po radiu. Njegovo vsebino doživljamo ob poslušanju. Radijska igra vsebuje poleg govora oseb tudi veliko ...

22 мая 2020 г. ... Matej de Cecco in Boštjan Gorenc - Pižama: Pilko in Čopka v Narobniji. Delovni zvezek odpri na strani 171 in si preberi v modrem razdelku ...

29 мая 2020 г. ... Odvisni govor. Najprej si poglej PPT-predstavitev o odvisnem govoru. Obvezno na vsaki drsnici klikni zvočnik za ustno razlago (sproti ti ...

8 мая 2020 г. ... Zapis v zvezek za jezik: naslov OPIS POTI, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku. Opis poti je neumetnostno besedilo, v katerem povemo, ...

5. Pravopis (velika začetnica, mala začetnica). 1. GLAGOL. Vaje: - https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_glagol_6_9r.html.

V zvezek napiši naslov Josip Jurčič: Kako je Krjavelj s hudičem opravil. V berilu na strani 133 si preberi podatke o avtorju. V zvezek nariši miselni vzorec ...

V zvezek napiši naslov: Josip Murn – Aleksandrov: PESEM. Odgovori na spodnja vprašanja. Vprašanja prepiši ALI odgovarjaj v celih povedih.

17 апр. 2020 г. ... Bogomir Magajna: Ananas (DZ, str. 116). Preberi besedilo o pisatelju, nato preberi zgodbo Ananas. Razmisli o njej in reši naloge.

BRANKA JURCA, FANT ME GLEDA (Berilo, stran 32). V povesti Ko zorijo jagode, iz katere je odlomek, je avtorica predstavila glavno junakinjo.

22 мая 2020 г. ... https://besana.amebis.si/pregibanje/ . ... V gradivih (GRADIVO 3) si natisni ali rešuj v zvezek preverjanje znanja o celotni.

letnik/modena/-ivan-cankar-kralj-na-betajnovi-v-delu/uvod-39/. Prebral boš odlomek dramskega besedila, za lažje razumevanje si najprej.

5 июн. 2020 г. ... V prejšnjem tednu si prebral/-a primer pripovedovalnega besedila in reševal/-a ... Med drugim se boš spomnil/-a na sopomenke, protipomenke,.

1. ura: IVAN CANKAR ... 198–200 preberi besedilo Ivana Cankarja z naslovom BOBI. ... 200–203 rešuj naloge od 2 do 15, povezane z besedilom Bobi.

16 мая 2020 г. ... Z rešitvami na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) preverite, če so vaši odgovori v delovnem zvezku pravilni.

22 мая 2020 г. ... Z rešitvami na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) preverite, če so vaši odgovori v delovnem zvezku pravilni.

20 мар. 2020 г. ... V zvezek naredi miselni vzorec, nato napiši svoj opis poklica cvetličarja v zvezek. Upoštevaj dogovorjena pravila pri pisanju opisa.

24 мар. 2020 г. ... In črtice, dve manjši, ena daljša? Gre tudi tu za ločila? Odgovor je da. Daljša črtica je pomišljaj. Krajša črtica je vezaj.

Rešte 4. nalogo na strani 98 in 5. nalogo na strani 99. TELEFONSKI IMENIK. Na spletni strani poišči telefonski imenik SLOVENIJE. Izpiši telefonske številke:.

4 мая 2020 г. ... samo povemo svoje mnenje in dopuščamo ljudem, da imajo svojega. Svoje mnenje izrazimo tudi v besedilni vrsti, ki jo imenujemo ocena knjige.

8 мая 2020 г. ... GLAGOL – VAJE 9. 1. V besedilu poišči glagole in jih obkroži. Najboljši veselošolci iz cele Slovenije v soboto, 21. maja, na zaključni ...

2. Tvorni - trpni stavek. 3. Besedne vrste: medmet, členek. 4. Tvorjenke - netvorjenke. 5. Pravopis (pomišljaj, vezaj). 1. Poved. Vaje in dodatne razlage:.

17 апр. 2020 г. ... V ZADEVO z besedno zvezo napišeš, kaj je namen tvojega besedila, npr.: ... Basen pripoveduje avtor (I. A. Krilov), ker reče: jaz vas basni ...

10 апр. 2020 г. ... nekoga ali nečesa. Med izpovedne pesmi spadajo ljubezenske pesmi. Lirski izpovedovalec je oseba, ki v besedilu (pesmi) izpoveduje svoje.

13 мая 2020 г. ... Vulkanski pepel je fin prah s premerom zrnc manjšim od 2 mm, ki pade na zemljo po izbruhu ognjenika. Vulkanski pepel nastane le ob ...

23 апр. 2020 г. ... V torek ste spoznali obdobje realizem, danes pa boste srečali pomembnega slovenskega ustvarjalca Ivana Tavčarja ... povest Cvetje v jeseni.

18 мар. 2020 г. ... Tone KUNTNER je sodobni slovenski pesnik in igralec. Njegove pesmi največkrat opevajo naravo in ljubezen. Njegova lirska pesem Pojem ti ...

četrtino kroga s polmerom 3 cm. Kolikšen je obseg in kolikšna je površina nastalega lika? 7. Na travniku smo za količek privezali kozo.

VAJE IZ MATEMATIKE (5. RAZRED). PRETVORBE MERSKIH ENOT – DOLŽIN IN TEKOČIN. 1. Kaja in Eva se radi obiskujeta. Hodita vsaka po svoji potki čez travnik.

MATEMATIKA – ENAČBE, VAJE ZA 6.RAZRED. 1. PREDVAJA: Magični kvadrat: vsota števil v vsakem stolpcu in v vsaki vrstici spodnje mreže naj bo natanko 15.

FIZIKA 8. razred. VAJE: SESTAVLJANJE SIL. 14. 4. 2020 – 17. 4. 2020. IME IN PRIIMEK: Reši naloge iz sestavljanja vzporednih in nevzporednih sil.

NARAVNA ŠTEVILA: 1. Napiši izraz po besedilu naloge in izračunaj njegovo vrednost: a) Vsota števil 1786 in 315. b) Številu 65 prištej razliko števil 138 in ...

6 июн. 2016 г. ... 4. a) Zapiši s celim delom in ulomkom, ki je manjši od 1: ... c) 1h 15 min – 43 min = ... Površina enega stanovanja je 65 m2. Koliko.

ENOČLENIK, Matematika za 7. razred OŠ; Galič Franc. ... Vadba za mamice z dojenčki. Arnes vaje za matematiko 4 razred merske enote. 5 Eki 2021. Štiri.

VAJE IZ MATEMATIKE (9. RAZRED). PITAGOROV IZREK. 1. V pravokotniku sta dani stranici 5 cm in 12 cm. Izračunaj diagonalo. Izračunaj obseg pravokotnika.

Navodila za izdelavo seminarske naloge: . ... EKSPERIMENTALNA VAJA: MERJENJE GOSTOTE IN SPECIFIČNE TEŽE . ... Kako imenujemo galaksijo našega Osončja?

Ljubljani. VAJE IN NAVODILA ZA DELO. FIZIKA, 8. RAZRED. Naloge rešuj tako, da jih najprej dobro prebereš in premisliš. Kljub temu, da lahko uporabljaš.

7 мар. 2020 г. ... 1 PRESENT SIMPLE OR PRESENT CONTINUOUS TENSE. Razlage le preberite, naloge pa rešite. Pri reševanju primerov ti želim veliko veselja.

Priročnik in vaje iz matematike za 9. razred osnovne šole ; Matematični orehi ; Vaje za ... F. Galič, I. Pucelj, F. Savnik, T. Uran: MATEMATIKA ZA 7. RAZRED ...

Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznati in premeščati posamezne glasove v besedi ter razumeti, da obstaja povezava med črko (simbolom) in glasom (vsak ...

Bogdan Novak: Ninina pesnika dva IN/ALI knjiga po izbiri učenca. Nina Ivanetič. Vinko Möderndorfer: Kit na plaži. Anne-Laure Bondoux: Čas čudežev.

Vaje za izboljšanje gibljivosti in raztezne vaje ... Na ta način za nekaj dni razbremenite hrbtenico, še posebej učinkovite in priporočljive so lege v.

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ) ... potrebna za vzdrževanje ravnotežja . ... Okvaro lahko spremlja vrtoglavica , slabost, bruhanje.

rokavi, športni copati ali nedrsni šolski copati). – oprema za plavanje. – Šolski copati, nedrsni. – peresnica (2 mehka svinčnika, radirka, šilček,.

Zamahi nasprotne noge in roke nazaj ... spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; ... Počepi z napeto elastiko v odročenju skrčeno.

SVOJILNI ZAIMEK stoji namesto svojilnega pridevnika ... POVRATNO OSEBNI ZAIMEK: SEBE, SE. POVRATNO SVOJILNI ... -samostalniški zaimek (kdo, nekdo, nihče).

Onadva. Onidve (onedve). Oni. One Ona. OSEBNI ZAIMKI! Imenovalnik Jaz ... Onadva, onidve. Rodilnik. Naju. Vedve. Onidve/ju. Dajalnik.

KAZALNI ZAIMKI. Tukaj, takrat, ta, takšnega, to, teh, tja… 5. OZIRALNI ZAIMKI. Kdor, kamor, kogar, česar, kjer, kar, čigar… Besede, s katerimi.

osebni zaimki so besede, ki jih uporabljamo namesto drugih besed, z zaimkom lahko drugo besedo nadomestimo ednina dvojina množina. 1. oseba.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.