slovenščina v oblaku 6

Učbenik Radovednih pet: Slovenščina 5 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 169. seji dne 26. 3. 2015 s sklepom št.

besedilo) in po avtorjevih odnosih do sporočenega/naslovnika (objektivno, subjektivno); tretje, Vrste besed, seznanja z besednima vrstama (glagolom z ...

Pogrešate še katero navodilo? Če med zgornjimi navodili pogrešate še katero razlago, nam pišite na [email protected]

21 сент. 2009 г. ... 4.1 Prevajalnik. 31. Koncna odlocitev: navezava platforme Google App Engine ter program- skega jezika Java. V tem primeru lahko uporabimo ...

računalništvu v oblaku. 2.5 Optično shranjevanje. Optični diski in magnetno-optični diski so mediji za shranjevanje, ki lahko snemajo.

Vsi ti sistemi običajno delujejo na principu računalništva v oblaku. ... tehnologije in opreme za komuniciranje, shranjevanje in analizo podatkov, ...

13 апр. 2011 г. ... Okolje za konstruktivistično sodelovalno učenje z rabo infrastrukture v oblaku. 37. Shranjevanje podatkov in označevanje "spama".

prisutnijom Industrijom 4.0 u sklopu PANTHEON Cloud ERP software-a. Trebate pomoć pri uvo- đenju cloud poslovanja u vaše preduzeće? E: [email protected]

12 июл. 2016 г. ... področja računovodstva: Accounting Box − Program, Birokrat, ... na voljo izčrpna navodila za uporabo programov v pdf − obliki, ...

2 VARNOST SISTEMOV V OBLAKU ZA SHRANJEVANJE PODATKOV . ... računalniško omrežje, strežniki, prostor za shranjevanje, programska oprema in storitve. Ti.

Povzetek — Računalništvo v oblaku temelji na konceptu, ki je v telekomunikacijah že ... diskovni prostor, aplikacije in storitve), ki jih je mogoče hitro.

1.4 Poslovna in ekonomska vrednost računalništva v oblaku . ... shranjevanje, ki so prilagodljivi glede na povpraševanje. Tako kupci plačajo le znesek.

ponudnika; če pa sta naročnik in neodvisni ponudnik sklenila pogodbo, ki pokriva ponudbo, bo veljala takšna pogodba. IBM ni pogodbena stranka nobene takšne ...

1 апр. 2012 г. ... 4.5.3 Umestitev aplikacije v oblak . ... bistveno vec znanja kot denimo za najem oziroma uporabo SaaS ( ... Drugi indeks pa je nad tipom.

storitve v aplikaciji za preverjanje prisotnosti študentov na predavanju. ... Enrollment) in proces identifikacije uporabnika (ang. Identification).

17 нояб. 2016 г. ... Koofr (koofr.eu). Podjetje Koofr se je v zelo kratkem času uveljavilo kot eden najprodornejših star- tupov na področju storitev v oblaku.

Interaktivna podatkovna analitika v oblaku s programsko knjiznico. Resolwe in programom Orange. DIPLOMSKO DELO. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM.

67 Raziskava o računalništvu v oblaku v slovenski javni upravi ... srednje velika podjetja, ki so značilna za slovenski prostor ter poiskati tis-.

Opis osebe je objektivno besedilo če je subjektivno, potem je to oris. OZNAKA OSEBE. Page 5. Sporočevalec predstavi svoje mnenje o njeni notranjosti ...

PRIDEVNIKI. 1. Zakaj in kdaj bom uporabljal pridevnike? Pridevnike bomo uporabili, ko bomo želeli, kaj zanimivega, bolj nenavadnega, lepega povedati.

Zunanja zgradba je vidna že na prvi pogled: - število kitic ... Verzologija nam pomaga opisovati zunanjo obliko – formo pesmi, ki pa ni odvisna od vsebine.

30 авг. 2017 г. ... obnova porušene domovine, politične, socialne in ... Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (odlomek). Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi.

Sporočevalec navede na katero prireditev vabi, kdaj, čas, včasih pa tudi dnevni red. Glagoli so v prvi osebi ednine, če gre za vabilo v imenu ustanove, ...

24 апр. 2020 г. ... Npr. Plutovec – je vrsta hrasta, iz njegove skorje pridobivajo pluto. 4. Ali je v berilu zapisana cela zgodba o bikcu Ferdinandu?

Pesnik tudi ne upošteva pravopisnih in skladenjskih zakonitosti ... in anarhizem usmerjena umetnostna struja, ki so jo Tristan Tzara in Hans Arp s.

č) Sapfo: Svatovska pesem/katul: blagoslov ljubezni/ horac: Carpe diem. II. Prostoizbirna besedila za individualno in skupinsko delo.

Telovadno orodje z ročaji ali brez njih za gimnastične vaje, preskok). ZAPISOVANJE PREDPONE U ALI V. Predpona u lahko pomeni: 1) Odmikanje (ubežati, uiti) ...

T. Pavček: Vesoljec,. O. Župančič: Breza in hrast,. N. Grafenauer: Nebotičniki, Peki, Samota,. M. Dekleva: Mehke snežinkaste pesniške race,.

OPIS ZNANJA. SPLETNI TEČAJ SLOVENŠČINE: https://slonline.si/ ... jezika od besed do fraz in dialogov. ... Spletne igrice Slika jezika so namenjene.

v skladu s cilji pouka (med pripravami na splošno maturo) kandidate ... Svetokriški: Na noviga lejta dan ... Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Skladenjska podstava: tak, ki je v zvezi z množico. Premena: c → č. 12. A. Po smislu, npr.: Ustanova, ki javnosti zagotavlja informacije in.

2 нояб. 2020 г. ... nebesedne prvine. Za uspešno sporazumevanje pa je pomembno, da sporočevalec in prejemnik obvladata isti jezik.

o Pozdrave iz več besed pišemo narazen, npr. dober dan, lahko noč,… o Narazen pišemo tudi naslednje, npr. na zdravje,… DELJENJE BESED ...

Slikopis na strani 24 prepišejo z malimi tiskanimi črkami v zvezek za male tiskane črke. Z rdečo barvico napišejo naslov pomlad. Sličice nadomestijo.

V zvezek za slovenščino prepiši besedilo. Piši s pisanimi črkami. Razmisli, na ... Preberi svoj prepis. Preglej in popravi napake. 2. IN 3. URA: PRAVLJICA.

M. Rainer> ?abeceda, Gobji ples. – J. Stritar> ?abja svatba. – B. {tampe ?mavc> Opravi;ilo. – F. Lain[;ek> Pesem – kri/i[;e. – Ljudska> Kaj sem prislu/il.

POVED IN STAVEK . ... črka,fonem → beseda → besedna zveza → poved → besedilo ... POVED je zaokrožena množica pomensko in oblikovno povezanih.

I. Simonovič: POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO. 1. Lani smo poslušali pravljico, v kateri nastopa žaba. Se je spomniš? Kako se pravljica konča?

Kukavica leže jajca v gnezda drugih manjših ptic. Kosovo glasno veselo prepevanje nam naznanja prihod pomladi. Koliko jajc ležejo golobi. Pazi, orel.

Prešeren: Zdravljica. Prešeren: Neiztrohnjeno srce ... obnova porušene domovine, politične, socialne in kulturne razmere v socializmu, po letu 1990.

19 мая 2020 г. ... Kadar od koga nekaj dobimo ali ko nekdo naredi nekaj za nas, se ... Z zahvalo izrečemo svojo hvaležnost. ... Prepiši besedilo v modrem.

POMENOSLOVJE (semantika) – proučuje pomenska razmerja. SOPOMENKE (sinonimi) – imajo enak ali podoben pomen npr. kričati, vpiti, dreti se, vreščati,…

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Slovenščina (v nadaljnjem besedilu katalog) vsebuje ... spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Radijska igra je besedilo, namenjeno predvajanju po radiu. Njegovo vsebino doživljamo ob poslušanju. Radijska igra vsebuje poleg govora oseb tudi veliko ...

Izseljenci so ljudje, ki so se iz matične države (Republike Slovenije) izselili v druge države. Vzroki za izselite so bili ponavadi iz političnih vzrokov, ...

slovensko, v njem se je okrepila slovenska identiteta in je postal dvojezičen. Na njegov odnos ... V SSKJ. • V Slovenskem pravopisu. • Terminološki slovar.

22 мая 2020 г. ... kako je zgrajeno vsako uradno pismo, tudi uradna zahvala. Zahvala je besedilna vrsta, ki jo uporabljamo, ko se želimo neki osebi zahvaliti ...

2~J(ratka obnova dela ... Tantadruj je okvirna novela, (anti) ... Tantadruj je bil zelo drobno bitje in tudi pamet je imel drobceno,njegova.

estetski učinek, namenjen je množični uporabi, nekakovostno besedilo, vsebino ima prazno (žepnice, šund, ... epigram-štirivrstična pesem(uganka misel).

dnikov in prijateljev ter jih pusti v izolaciji. Porabski Slovenci so bili deset letja ločeni od »matične domovine«. Živeli so brez kakršnihkoli stikov z.

3 дек. 2015 г. ... c) Npr. Umazano posodo sem zložil v pomivalno korito. č) Npr. Po zabavni predstavi so se ... d) Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli.

Vzemi berilo in na strani 115 glasno preberi odlomek Kosovir. ... Kosovir. Vzemi svinčnik in si sproti izpiši neznane besede.

Poosebitev – ko stvari in živali dobijo človeške lastnosti in sposobnosti, npr. sonce se smeje. Primera je primerjava dveh ali več stvari.

Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje. Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v. DZ (str. 192–193, naloge 1.–12.).

Raba jezika je odvisna od družinske vzgoje. • Po smislu. 2. Slovenščina je bila v preteklosti zelo pomembna/temelj slovenstva/vodnica koroških. Slovencev.

27 мар. 2020 г. ... SOPOMENKE. Poskusi sam povedati nekaj sopomenk ... Sopomenke, protipomenke, nadpomenke, ... Primer: vesel – žalosten bel – črn dolg – ______.

1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Enid Blyton: PET PRIJATELJEV ... Gre za literarno nanizanko, v kateri spoznamo pet prijateljev, ki.

31 мар. 2020 г. ... Odlomek besedila Harry Potter in kamen modrosti se nahaja na strani 84 v berilu za 8. razred. Vaša naloga je:.

Ivan Cankar: SKODELICA KAVE. Ivan Cankar je v številnih črticah pisal o svoji materi in odnosu, ki ga je imel z njo. Med najbolj znanimi so Desetica, ...

15 мая 2020 г. ... iskanju rešitev pravilnega sklanjanja si pomagaj s spletno stranjo https://besana.amebis.si/pregibanje/ .

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.