slovenščina vaje

svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša,4 spletni pregibnik Besana,5. Pedagoški slovnični portal,6 Spletni portal Franček7 ipd.

Zaimke iz 1. naloge prepiši na ustrezna mesta v preglednici. OSEBNI ZAIMKI SVOJILNI ZAIMKI VPRAŠALNI ZAIMKI OZIRALNI ZAIMKI KAZALNI ZAIMKI.

Reši besedilne naloge a) Mihov ded se je rodil leta 1932. Koliko let je star? b) Tovornjak poln peska tehta 7 t. Koliko peska je na tovornjaku, ...

VAJE ZA 3. ŠOLSKO NALOGO. 7. razred. VAJE MORAM REŠITI DO: ______. KROŽNICA IN PREMICA, PRESLIKAVE, DVOJICE KOTOV, TRIKOTNIKI.

Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznati in premeščati posamezne glasove v besedi ter razumeti, da obstaja povezava med črko (simbolom) in glasom (vsak ...

Vaje za izboljšanje gibljivosti in raztezne vaje ... Na ta način za nekaj dni razbremenite hrbtenico, še posebej učinkovite in priporočljive so lege v.

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ) ... potrebna za vzdrževanje ravnotežja . ... Okvaro lahko spremlja vrtoglavica , slabost, bruhanje.

Zamahi nasprotne noge in roke nazaj ... spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; ... Počepi z napeto elastiko v odročenju skrčeno.

tekmovanje iz prostorske predstavljivosti. MATEMČEK tekmovanje iz prostorske predstavljivosti. VAJE ZA TEKMOVANJE (1) za učence od 1. do 4. razreda. MATHEMA.

o Pozdrave iz več besed pišemo narazen, npr. dober dan, lahko noč,… o Narazen pišemo tudi naslednje, npr. na zdravje,… DELJENJE BESED ...

Zunanja zgradba je vidna že na prvi pogled: - število kitic ... Verzologija nam pomaga opisovati zunanjo obliko – formo pesmi, ki pa ni odvisna od vsebine.

Sporočevalec navede na katero prireditev vabi, kdaj, čas, včasih pa tudi dnevni red. Glagoli so v prvi osebi ednine, če gre za vabilo v imenu ustanove, ...

19 мая 2020 г. ... Kadar od koga nekaj dobimo ali ko nekdo naredi nekaj za nas, se ... Z zahvalo izrečemo svojo hvaležnost. ... Prepiši besedilo v modrem.

2 нояб. 2020 г. ... nebesedne prvine. Za uspešno sporazumevanje pa je pomembno, da sporočevalec in prejemnik obvladata isti jezik.

POVED IN STAVEK . ... črka,fonem → beseda → besedna zveza → poved → besedilo ... POVED je zaokrožena množica pomensko in oblikovno povezanih.

OPIS ZNANJA. SPLETNI TEČAJ SLOVENŠČINE: https://slonline.si/ ... jezika od besed do fraz in dialogov. ... Spletne igrice Slika jezika so namenjene.

Prešeren: Zdravljica. Prešeren: Neiztrohnjeno srce ... obnova porušene domovine, politične, socialne in kulturne razmere v socializmu, po letu 1990.

č) Sapfo: Svatovska pesem/katul: blagoslov ljubezni/ horac: Carpe diem. II. Prostoizbirna besedila za individualno in skupinsko delo.

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Slovenščina (v nadaljnjem besedilu katalog) vsebuje ... spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Opis osebe je objektivno besedilo če je subjektivno, potem je to oris. OZNAKA OSEBE. Page 5. Sporočevalec predstavi svoje mnenje o njeni notranjosti ...

Kukavica leže jajca v gnezda drugih manjših ptic. Kosovo glasno veselo prepevanje nam naznanja prihod pomladi. Koliko jajc ležejo golobi. Pazi, orel.

Telovadno orodje z ročaji ali brez njih za gimnastične vaje, preskok). ZAPISOVANJE PREDPONE U ALI V. Predpona u lahko pomeni: 1) Odmikanje (ubežati, uiti) ...

M. Rainer> ?abeceda, Gobji ples. – J. Stritar> ?abja svatba. – B. {tampe ?mavc> Opravi;ilo. – F. Lain[;ek> Pesem – kri/i[;e. – Ljudska> Kaj sem prislu/il.

Slikopis na strani 24 prepišejo z malimi tiskanimi črkami v zvezek za male tiskane črke. Z rdečo barvico napišejo naslov pomlad. Sličice nadomestijo.

POMENOSLOVJE (semantika) – proučuje pomenska razmerja. SOPOMENKE (sinonimi) – imajo enak ali podoben pomen npr. kričati, vpiti, dreti se, vreščati,…

V zvezek za slovenščino prepiši besedilo. Piši s pisanimi črkami. Razmisli, na ... Preberi svoj prepis. Preglej in popravi napake. 2. IN 3. URA: PRAVLJICA.

24 апр. 2020 г. ... Npr. Plutovec – je vrsta hrasta, iz njegove skorje pridobivajo pluto. 4. Ali je v berilu zapisana cela zgodba o bikcu Ferdinandu?

v skladu s cilji pouka (med pripravami na splošno maturo) kandidate ... Svetokriški: Na noviga lejta dan ... Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Skladenjska podstava: tak, ki je v zvezi z množico. Premena: c → č. 12. A. Po smislu, npr.: Ustanova, ki javnosti zagotavlja informacije in.

30 авг. 2017 г. ... obnova porušene domovine, politične, socialne in ... Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (odlomek). Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi.

I. Simonovič: POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO. 1. Lani smo poslušali pravljico, v kateri nastopa žaba. Se je spomniš? Kako se pravljica konča?

PRIDEVNIKI. 1. Zakaj in kdaj bom uporabljal pridevnike? Pridevnike bomo uporabili, ko bomo želeli, kaj zanimivega, bolj nenavadnega, lepega povedati.

Pesnik tudi ne upošteva pravopisnih in skladenjskih zakonitosti ... in anarhizem usmerjena umetnostna struja, ki so jo Tristan Tzara in Hans Arp s.

T. Pavček: Vesoljec,. O. Župančič: Breza in hrast,. N. Grafenauer: Nebotičniki, Peki, Samota,. M. Dekleva: Mehke snežinkaste pesniške race,.

posamezen cvet iz 5 modrih venčnih listov, plosko razprostrtih. – rumena pega na sredini cveta. MOČVIRSKA SPOMINČICA. (opis rastline).

2~J(ratka obnova dela ... Tantadruj je okvirna novela, (anti) ... Tantadruj je bil zelo drobno bitje in tudi pamet je imel drobceno,njegova.

Ivan Cankar: SKODELICA KAVE. Ivan Cankar je v številnih črticah pisal o svoji materi in odnosu, ki ga je imel z njo. Med najbolj znanimi so Desetica, ...

KAJ JE BESEDILO? Je besedno sporočilo iz katerega lahko zaradi njegove urejenosti prepoznamo, čemu je nastalo in o čem govori(tema/namen), ...

Tu je svoje prve pesmi objavljal Valentin Vodnik. ... Urednik je bil Valentin Vodnik prvi ... meščana(Zadovoljni Kranjec in Dramilo mojim rojakom).

8 дек. 2020 г. ... KRALJESTVO GLIV. Glive niso rastline, ker ne proizvajajo kisika in hrane (nimajo listov). Hrano vsrkavajo iz rastlin, živali ali iz njihovih ...

3 дек. 2015 г. ... c) Npr. Umazano posodo sem zložil v pomivalno korito. č) Npr. Po zabavni predstavi so se ... d) Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli.

3 дек. 2015 г. ... Nadpomenka, Podpomenke. Kaj je besedna družina? 1. a) En del imajo enak. b) Podobne so si po videzu in po pomenu. -dom-, -pis-.

15 мая 2020 г. ... iskanju rešitev pravilnega sklanjanja si pomagaj s spletno stranjo https://besana.amebis.si/pregibanje/ .

Tokrat so na vrsti dramska besedila. 1. ura. Za začetek si v okvirčku SDZ na str. 174 preberi, kaj je značilno za dramska besedila.

estetski učinek, namenjen je množični uporabi, nekakovostno besedilo, vsebino ima prazno (žepnice, šund, ... epigram-štirivrstična pesem(uganka misel).

slovensko, v njem se je okrepila slovenska identiteta in je postal dvojezičen. Na njegov odnos ... V SSKJ. • V Slovenskem pravopisu. • Terminološki slovar.

27 мар. 2020 г. ... SOPOMENKE. Poskusi sam povedati nekaj sopomenk ... Sopomenke, protipomenke, nadpomenke, ... Primer: vesel – žalosten bel – črn dolg – ______.

dnikov in prijateljev ter jih pusti v izolaciji. Porabski Slovenci so bili deset letja ločeni od »matične domovine«. Živeli so brez kakršnihkoli stikov z.

Izseljenci so ljudje, ki so se iz matične države (Republike Slovenije) izselili v druge države. Vzroki za izselite so bili ponavadi iz političnih vzrokov, ...

Lastna imena bitij so: - osebna imena (Primož). - priimki (Trubar). -. -. -. 2. Zemljepisna lastna imena delimo na: a) naselbinska: - imena krajev.

V pisanko nariši strip o tem, kako je k tebi domov prišel Kosovir. ŠPORT. Igre z žogo: https://www.youtube.com/watch?v=4mlEXgC2H_8.

Vzemi berilo in na strani 115 glasno preberi odlomek Kosovir. ... Kosovir. Vzemi svinčnik in si sproti izpiši neznane besede.

Josip Murn Aleksandrov: Vprašanje. Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v. DZ (str. 192–193, naloge 1.–12.).

Poosebitev – ko stvari in živali dobijo človeške lastnosti in sposobnosti, npr. sonce se smeje. Primera je primerjava dveh ali več stvari.

3. opis osebe. 4. Drugo. ... dobili dva sibirska tigra. Kdo je bil udeleženec tega dogodka? – Sibirska tigra. ... Čemu beremo opis življenja vrstnikov.

Štajerska, na Madžarskem Porabje, na Hrvaškem kraji v severni Istri, reškem ... Na obletnico mature je prišel celo Tadej, ki živi v Berlinu.

1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Enid Blyton: PET PRIJATELJEV ... Gre za literarno nanizanko, v kateri spoznamo pet prijateljev, ki.

Raba jezika je odvisna od družinske vzgoje. • Po smislu. 2. Slovenščina je bila v preteklosti zelo pomembna/temelj slovenstva/vodnica koroških. Slovencev.

Zapis v zvezek za književnost: naslov Ljudska bajka: Volkodlak, nato prepiši spodnje besedilo v okvirčku in odgovori na vprašanji. Zgradba bajke Volkodlak.

Kako si uredimo zvezek in zapiske ... č) Otroke iz vrtca in učence od 1. do 4. razreda. d) Mentor in ravnatelj. ... 12. a) Fu, Bernard, Bul, Dog, Noga, Žrd.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.