slovenski slovar knjižnega jezika

Pleteršnikov Slovenskonemški slovar, 189495. • Glonarjev Slovar slovenskega jezika, 1936. • Slovenski pravopis (začasna rešitev), 1950, 1962.

Pri iztočnici kruhovec je poskusno dodano branje slovarskega sestavka s sintetizatorjem govora eBralec, ki ga dobimo s klikom na ikono .

urednica pri BesedišËu slovenskega jezika in pri slovarju Slovenskega pravopisa. Sinonimni slovar slovenskega jezika je nastajal v namenskem računalniškem.

na koncept SSKJ, brez upoštevanja specifičnosti korpusnega gradiva, zlasti pa brez razvidnih meril o sprejemanju. Posledica tega je, da je med temi.

1. slovnica slovenskega ... (SLOVENSKA SLOVNICA) 1777. DEUTSCH-WINDISCHES ... slovenska slovnica za srednje šole pravopisi kratka zgodovina slovenskega.

*PREDITACIJA ali PRISOJANJE, prisojevalno razmerje med osebkom in ... Besedilna skladnja se ukvarja z razmerji med povedmi - obravnava večjih enot, ...

V tem neobstoju obrazila so e-tvorjenke podobne kraticam, ... Besedotvorna podstava = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed.

rji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji sl rji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji slovarji ...

sporazumevanju, npr. esperanto, zato tudi mednarodni (internacionalni) jeziki. ... vojaškem slovarju iz leta 1977, ostali so še v drugi, predelani.

nih iz SSKJ, res za frazem, sem si pomagala z besedilnim korpusom Nova beseda.5 ... Pri dobesednem prebiranju frazema si ponavadi predstavimo.

Besedje slovenskega knjižnega jezika. 16. stoletja kozma ahačič andreja legan Ravnikar. Majda Merše jožica narat. France novak ljubljana 2011 ...

1 окт. 2015 г. ... pravopisih (SSKJ, SP 2001, SNB, SSKJ2, njena predhodnica se pojavlja že v ... Snoj 2010 = Jerica Snoj, Metafora v leksikalnem sistemu, ...

zastarelo, napačno. ... znano besedo indigo, je menda tudi samo kakor ni potrebno, da je k nam prišla iz dokaz, da hodi SP svoja, antikvarična,.

SLOVAR SODOBNEGA SLOVENSKEGA JEZIKA: LEKSIKOGRAFSKA TRADICIJA IN/ALI INOVACIJA? Polona GANTAR. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

etimološki slovar slovenskega jezika (The New Slovenian Etymological Dictionary) as a growing online dictionary (2017–) available at the web portal Fran of ...

zapustil je {e ve~ino re{itev za gesla ~rke T v peti knjigi, medtem ko je bilo ... pri premem govoru, klicaji pri medmetnih zvezah, velike ~rke v za~etku.

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. © 2012, 2013 ZRC SAZU. Urednika slovarja. Avtorji slovarja. Splošni del. Naglas in izgovor.

slovarsko geslo vsebovalo poleg definicije pomena in slovenskega prevoda tudi oznake o rabi in ponazarjalne primere. V japonski literaturi najdemo več ...

Sprotni slovar slovenskega jezika je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar informativne narave, ki zbira živo, v slovarjih še ne registrirano novejše ...

REKLC suknjič. RUKZAK nahrbtnik. RUSE brki. S. SALATA solata. SCATI, ŠČIJEM Lulati, lulam ... reklc in ruse. Sraje, zdej se je pa sulata s strdom zmišala.

библіографическую рылкость - Ruska Slovnica- блаженной ... V slovarji pa so ipak po- ... dajo prevesti v svojem točnem pomenu na slovenski jezik,.

nemško-slovenski slovar, ki ga je pripravil ... Slovar ima 531 strani in 42.000 gesel, spa- ... slovenskih in slovensko-nemških slovarjev:.

SLOVENSKO-LATINSKI SLOVAR. A. Afrika Africa,-ae f. ali vel ampak sed. Atene Athenae,-arum f. B babica avia,-ae f. barva color,-oris m.

LATINSKO-SLOVENSKI SLOVAR. A a, ab (z abl.) od accipio 3 accepi, acceptum sprejmem ... aer, aeris m. zrak aestimo 1 cenim aevum, -i n. doba.

razli~nega spola (npr. med),11 in {e manj za enakopisnice (npr. ~élo – ~êlo). Glede na to, da u~enci v 5. razredu po u~nem na~rtu usvajajo pojma enopomenka ...

Šolski grško-slovenski slovar / na osnovi slovarja Antona Doklerja iz leta ... Omeniti je treba še slovensko-nemško-latinski slovar Tu malu besediše Marka ...

Slovenski pravopis 2001. Slovar. Izr. prof. dr. Vojko Gorjanc ... Jezikovni viri za slovenski jezik ... akindžija – turški konjenik.

Pojav nastane zaradi spremembe v učinkovitem odbojnem ... Pojav, kjer jedrski udarni val obide dano strukturo in jo obkoli. ... doplerjev učinek. Pojav ...

Angleško slovenski slovar košarkarskih izrazov ... BALL HANDLER - igralec, ki običajno prenaša žogo iz obrambne v napadalno polovico in gradi,.

zagonski tok => starting current. Anlaufwicklung ... zagonski čas (pri daljinskem vodenju) ... zagonski kondenzator motorja => motor starting capacitor.

Slovensko ? Difference, or change. Sprememba (delta) ? Summation sign. Znak za vsoto ? Standard deviation. Standardni odklon.

16 июн. 2010 г. ... Definicija: Izbrani zdravnik je izbrani osebni zdravnik, izbrani zobozdravnik, izbrani ginekolog in izbrani otroški zdravnik.

buba i žuželka • svilena buba sviloprejka bubamara i pikapolonica ... Japin m Japonska. Japanac m Japonec. Japanka t Japonka ... kakao m kakav.

Neknjižne slovenske besede, ki se pojavljajo v nadaljevanju slovarskega ... in iranske jezike, armenščino, albanščino in nekatere stare, izumrle bal-.

stroškov ali si deli skupno lastništvo, kontroliranje ali poslovodenje, skupne usmeritve in postopke obvladovanja kakovosti, skupne poslovne strategije,.

combat practice firing bojno streljanje (urjenje) ... corrected firing data začetni elementi za streljanje ... dead load (DL) lastna teža (tara) ...

ulna – ulna, komolčnica, podlahtnica radius – radius, koželjnica skeleton manus – skelet roke, okostje roke ossa carpi – karpalne kosti, zapestnice.

brski predlog, naj se besedilo izda najprej v malem formatu, tj. kot Moderni nemški slovar, za katerega je bilo v resnici pripravljeno.

V prispevku predstavimo odnose do jezika v slovenski, hrvaški in srbski računalniško posredovani komunikaciji (RPK). To izvedemo tako, da za vsak jezik na ...

Izhodi{~e razprave je, da pesni{ko dejanje vklju~uje ustvarjal~evo jezikovno ... notranjosti, kjer bi se morda lahko ohranile (Vse ptice, Po`gana trava). V.

diva za otroke in mladino v MKL, enoti Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana«. ... na poučne in leposlovne knjige, za zadnje pa naj bi bila najbolj ...

4 мар. 2022 г. ... Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Kersnikova ulica 2. 1000 Ljubljana [email protected] 04. marec 2022.

izvedli SEJEM S KAVČA, spletni knjižni sejem, ki je na spletni strani mestoliterature.si potekal med četrtkom, 23.4.2020, in nedeljo, 26.4.2020.

Dobro je, da Slovenci poznamo pomen Brižinskih spomenikov, ker je v njih prvič zapisan slovenski jezik, kakršen je bil na začetku svojega razvoja in še ni ...

Franc Rode kot profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani njegovo generacijo navduševal za umetnost. Franca Rodeta je pred- stavil kot občudovalca lepote, ...

13 янв. 2015 г. ... jih zadnja leta slovenski film žanje po mednarodnih filmskih festivalih. ... GOSPODAR PRSTANOV: Stolpa/. THE LORD OF THE RINGS:.

Trbojsko jezero. Page 4. Posebnost jezera je vsekakor veliki žagar. To je velika raca zeleno-črne glave in pretežno belega trupa, z dolgim nazobčanim kljunom, s ...

DISONANCA napeto, neblagozveneče sozvočje ali interval ... JAZZ glasbeni stil od nekako leta 1902 v ZDA, ki je spojil črnsko duhovno pesem (gospel),.

stenica: stanīca posteljna stenica stepsti: stępst, stệpęm, stīǝpu, stepla, stepen pretepsti; s. sę stesati: stệsat, stīəšęm steza: stazą, -e; xột pa stäś.

Tudi, ko nas pokliče, moramo vstati in reči: »Gospodična učiteljica«. Potem je vodička odšla iz učilnice. Zvonec je zazvonil in učiteljica je prišla v.

Si quem dura manet sententia iudicis olim,. Damnatum aerumnis suppliciisque caput: Hunc neque fabrili lassent ergastula massa.

gas throughput = plinski pretok, pretok plina ... Knudsen flow = Knudsenov pretok ... volumenski pretok, volumski pretok = volume flow rate.

oznak z vidika njihove umestitve v slovarsko geslo. Po eni strani se odločamo, kam oznako pozicionirati, pred element, ki ga označujemo, ali za njim. To je.

2017 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Založba ZRC ... Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar.

malpighijeve cevke – izločala žuželk, skozi katera se izločijo odpadne dušikove snovi migetalkar – preprost enocelični ali manjši večcelični.

"Matična celica in napredno zdravljenje (napredno zdravljenje s celicami, ... Spolna matična celica oz. spolno usmerjena zgodnja matična celica. Pri.

ţivljenje in junaška dela boga Dioniza PRIM. ... sátir -a tudi satír -a m v stari Grčiji spremljevalec boga Dioniza, navadno s kozjimi nogami,.

Il douPHAY NCK. THOD. ... Il mor itil, 11 !DAMOM! ! llepanock. 31198. ... Ipuóumo depko VlajkERHOLTE M. IIOCHJKI, Kpecja 11H KY300), liä.

This paper places lexicography in both the historic and contemporary ... je deloma vplivalo tudi na vrednostni sistem naroda, in po bliskovitem vzponu.

[kríptosvét] samostalnik moškega spola (ȋ- ). OBLIKE ednina. IMENOVALNIK: kriptosvet. RODILNIK: kriptosveta. DAJALNIK: kriptosvetu. TOŽILNIK: kriptosvet.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.