smerni koeficient tangente

KOEFICIENT LEPENJA. 1. Teorija. Zaradi ravnovesja sil na mirujoče telo na klancu, ki z vodoravnico oklepa kot φ, velja v smeri vzporedno s klancem enačba.

3. vaja: Koeficient vzmeti. 1. Opis vaje: Pri tej vaji smo morali izračunati koeficiente posameznih vzmeti s pomočjo meritev, ki smo jih opravili.

DUW 6101 - neomatik-. Manufakturkaliber mit. Automatikaufzug und neomatik-Datums- mechanismus, mit ... Tangente neomatik 41 Update. Stand März 2018.

TABELA 8: PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE, α = 0,05 in 0,01. V tabeli je za število enot v vzorcu n in za verjetnost α navedena kritična.

Präzision: Tangente neomatik 39 begleitet stilsicher durch den Arbeitstag. Die temperaturgebläuten. Zeiger auf weiß versilbertem Zifferblatt passen zum.

Kut između krivulja je kut pod kojim se sijeku njihove tangente u točki presjeka. Ako krivulje imaju više točaka presjeka, za svaku točku presjeka možemo ...

Determinacijski koeficient, ki nam pove, kolikšen delež variance šte- vila registriranih upravnikov lahko pojasnimo s številom stavb s stanova-.

enacba tangente na krivuljo. Pravila za odvajanje: ... Doloci enacbo tangente na graf funkcije f : ... je tangenta vzporedna z abscisno osjo?

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.