specifična prevodnost

snov je značilna določena toplotna prevodnost, ki nam pove, kako dobro ta snov prevaja toploto. S pomočjo te vaje sem izračunal toplotne prevodnosti treh.

17 сент. 2010 г. ... Sorazmernosti faktor λ imenujemo koeficient toplotne prevodnosti in je različen za ra- zlične snovi. Kovine so dobri toplotni prevodniki, ...

POVZETEK. V diplomskem seminarju obravnavamo toplotno upornost različnih tkanin in kompozitov. Posebno pozornost smo posvetili vplivu zračne prepustnosti na ...

toplotno prevodnost. Če pa imajo telesa višjo temperaturo kot je naša telesna temperatura, nas jekleni predmet bolj speče kot leseni pri npr.

Odvisna je od mase, če ima snov večjo maso bomo potrebovali več časa da se toplota dovede ali odda. • Graf nam prikazuje, kako se spreminja temperatura v ...

Danes bomo spoznali pojem gostota, zato si v zvezek napiši ta naslov. ... Gostota vode 1 kg/dm3 pomeni, da ima 1 kg vode prostornino 1 dm3.

telesa. ○ Enačba: specifična teža = teža. ; σ= Fg prostornina. V. ○ Znak: grška črka σ (sigma). ○ Enota: newton na kubični meter oz. N/m3.

Najprej izpišemo podatke: Zapišemo enačbo: Računanje prostornine: Primer 3: Kolikšno prostornino ima bakrena kocka z maso 17,8 kg? (Gostota bakra je 8,9. ) ...

Gostota zraka je 1,2 kg/m3. Izračunaj maso zraka v sobi! Sobo izmeri. 6. Izračunaj prostornino žeblja, ki ima maso 3 g in gostoto 7,8 g/cm3! 7. Kos bakra ...

cena z DDV. (€). PAKET 1. ANALIZA VINA – specifična teža, alkohol, skupni ekstrakt, reducirajoči sladkor < 10 g/l, skupne kisline, hlapne kisline, pH, ...

Trda guma. Tekstolit, pertinaks. 470. 490. 343. 353. 245. 255. 175. 196. Opomba: Vrednosti v razpredelnici so povprečne vrednosti, odvisne tudi od kotov ...

Specifična imunoterapija s strupi žuželk (ose ali čebele) je priporočena ob resnih ... oziroma zmanjša strah pred morebitno ponovno reakcijo na pik.

B2_14 Specifična izparilna toplota vode. Teoretični uvod. Pri fazni spremembi snov odda oziroma sprejme toploto, ki je značilna za opazovano fazno.

Specifična toplota nam pove, koliko toplote moramo dovesti 1kg ... Moja prva FIZIKA 2: Modrijan založba, Ljubljana 2013, 19. 2. 2017).

Specifična toplota snovi. Naloga: Izmeri specifično toploto železa, aluminija in medenine. Navodilo: V kalorimeter nalij 300ccm vode, vstavi termometer in ...

Page 1. Specifična područja upotrebe Gracey kireta: Sjekutići. Sve površine. Gracey 1/2. Gracey 5/6. Gracey 3/4. Premolari i molari. Bukalno - Lingvalno.

OVIRA KOT SPOLNO SPECIFIČNA IZKUŠNJA. UVOD. Gibanje ljudi z oviro si že od sedemdesetih let prizadeva za napredek na tem področju. V sre-.

6 мая 2020 г. ... prostornina. ✓ Znak: grška črka ρ (ro). ✓ Enota: kilogram na kubični meter oz. kg/m³. Gostota vode: 1000 kg/m³. Gostota zraka: 1,3 kg/m³.

... toplota ledu je 336 kJ/kg, specifična toplota vode 4,2kJ/(kgK), specifična toplota ledu je 2,1 kJ/(kgK) in specifična izparilna toplota 2,26 MJ/kg.

ŠOLSKA NALOGA, FIZIKA 8. RAZRED,. Sile, Gostota in specificna teza. KRITERIJ: 30 – 27 = 5. 26,5 – 22,5 = 4. 22 – 18 = 3. 17,5 – 13,5 = 2.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.